HANU
 
 
Nghiên cứu và bài viết của giáo viên

DiscussionStarted byRepliesLast post
Writing Business Letter Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 30 sane jane
Wed, 21 May 2014, 03:01 PM
Thanks giving Picture of share tips share tips share tips share tips 0 share tips share tips
Tue, 2 Nov 2010, 01:13 PM
Một số mẹo vặt với các phần mềm vi tính khi soạn bài và chuẩn bị tài liệu Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 3 Lee Tim
Tue, 19 Oct 2010, 02:33 PM
Linguistic differences found in articles writen for two English newspapers The Sun and The Times Picture of Trang Nguyen Trang Nguyen 0 Trang Nguyen
Sat, 28 Mar 2009, 01:08 PM
Teaching and learning digitally Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Wed, 24 Oct 2007, 08:39 AM
Ứng dụng PDA trong dạy ngoại ngữ Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Wed, 24 Oct 2007, 08:36 AM
Ứng dụng phần mềm GOLDWAVE Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Wed, 24 Oct 2007, 08:34 AM
TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH DẠY DỊCH CÓ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP TẠI KHOA ANH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Wed, 24 Oct 2007, 08:27 AM
Contrastive Analysis: Euphemisms in English and Vietnamese with DEATH as examples Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Wed, 24 Oct 2007, 08:25 AM
STRESS ERRORS ANALYSIS IN VIETNAMESE STUDENTS’ READING ALOUD Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 1 Student Graduated
Sat, 8 Sep 2007, 08:35 AM
Using TV Programs for English Language Teaching Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Sun, 29 Jul 2007, 04:21 PM
"DỊCH NÓI THEO TÌNH HUỐNG" Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Sun, 29 Jul 2007, 04:19 PM
Xây dựng chương trình dạy dịch chi tiết ngành tiếng Anh chuyên ngữ bậc đại học Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Sun, 29 Jul 2007, 04:18 PM
CHANGES IN PREPARING ENGLISH MAJORS FOR INTERPRETATION/TESOL SPECIALIZATIONS AT HANU Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Sun, 29 Jul 2007, 04:13 PM
Report on Teaching the Speaking Skill for Year-One Students 2006-2007 Academic Year Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Sun, 29 Jul 2007, 04:11 PM
Báo cáo kết quả học tập tại Australia Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Sun, 29 Jul 2007, 04:09 PM
ĐÀO TẠO PHIÊN DỊCH TẠI EU Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Sun, 29 Jul 2007, 04:08 PM
CƠ SỞ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH DẠY VIẾT LUẬN “ESSAY WRITING 2” Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Sun, 29 Jul 2007, 04:05 PM
EFFECTS OF EXTRA-CURICULUM ACTIVITIESE (ECA) ON LANGUAGE LEARNING AND THEIR APPLICATION INTO THE TEACHING AND LEARNING ENGLISH AT HANU Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Sun, 29 Jul 2007, 03:57 PM
How to improve short-term memory in interpreting? Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Thu, 29 Jun 2006, 01:51 PM
Translating movie title Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Thu, 29 Jun 2006, 01:47 PM
Tranlating relative clauses Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Thu, 29 Jun 2006, 01:40 PM
Translation of poetry Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Thu, 29 Jun 2006, 01:35 PM
Unnaturalness in English - Vietnamese translation Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Thu, 29 Jun 2006, 01:32 PM
Translation of credit card terminology Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Thu, 29 Jun 2006, 01:21 PM
Background knowledge for students learning translation Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Thu, 29 Jun 2006, 01:12 PM
Note-taking in consecutive interpreting Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Thu, 29 Jun 2006, 01:10 PM
Phát triển chuyên môn - Đánh giá giáo viên và Dự giờ lên lớp Picture of Tran Huy Phuong Tran Huy Phuong 0 Tran Huy Phuong
Sun, 21 May 2006, 12:55 AM
TRANSLATION / INTERPRETATION EVALUATED Picture of Nguyen Quy Tam-ED Nguyen Quy Tam-ED 0 Nguyen Quy Tam-ED
Thu, 18 May 2006, 06:05 AM
10 CONCEPTS A STUDENT SHOULD KNOW BEFORE ENROLLING A TRANSLATION / INTERPRETING CLASS Picture of Nguyen Quy Tam-ED Nguyen Quy Tam-ED 0 Nguyen Quy Tam-ED
Thu, 18 May 2006, 05:20 AM
Similarities and diffrences in wedding customs of Vietnam and England. Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Mon, 15 May 2006, 08:24 PM