HANU
 
 
Kết quả thi của sinh viên theo khoá

DiscussionStarted byRepliesLast post
KẾT QUẢ HỌC TẬP TOÀN KHOÁ 2006-2010 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Mon, 31 May 2010, 12:44 PM
Kết quả thi học kì I năm học 2009-2010 (Năm thứ 3) Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Thu, 20 May 2010, 12:26 PM
ĐIỂM THI LẠI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2009-2010 (NĂM 4) Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Wed, 5 May 2010, 09:06 AM
ĐIỂM THI LẠI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2009-2010 (NĂM 4) Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Wed, 5 May 2010, 09:05 AM
ĐIỂM THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2009-2010 (NĂM 4) Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Wed, 5 May 2010, 09:04 AM
ĐIỂM THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2009-2010_NĂM THỨ 4 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Wed, 17 Mar 2010, 12:44 PM
Kết quả thi học kì II năm học 2008-2009 (Năm thứ 1) Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Sun, 6 Sep 2009, 04:01 PM
Kết quả thi học kì II năm học 2008-2009 (Năm thứ 2) Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Sun, 6 Sep 2009, 03:59 PM
Kết quả thi học kì II năm học 2008-2009 (Năm thứ 3) Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Sun, 6 Sep 2009, 03:55 PM
vi sao cac mon khac ko co diem o tren mang? Picture of 兰 贤强 兰 贤强 0 兰 贤强
Thu, 14 May 2009, 05:49 PM
ĐIỂM GIỮA KỲ MÔN VHVN LỚP 10VN-08 Picture of Lê Văn Tấn Lê Văn Tấn 0 Lê Văn Tấn
Thu, 7 May 2009, 11:02 AM
ĐIỂM GIỮA KỲ MÔN VHVN LỚP 6VN-08 Picture of Lê Văn Tấn Lê Văn Tấn 0 Lê Văn Tấn
Thu, 7 May 2009, 11:01 AM
ĐIỂM GIỮA KỲ MÔN VHVN LỚP 5VN-08 Picture of Lê Văn Tấn Lê Văn Tấn 0 Lê Văn Tấn
Thu, 7 May 2009, 11:00 AM
ĐIỂM GIỮA KỲ MÔN VHVN LỚP 8VN-06 Picture of Lê Văn Tấn Lê Văn Tấn 0 Lê Văn Tấn
Thu, 7 May 2009, 10:59 AM
ĐIỂM GIỮA KỲ MÔN VHVN LỚP 6VN-06 Picture of Lê Văn Tấn Lê Văn Tấn 0 Lê Văn Tấn
Thu, 7 May 2009, 10:58 AM
ĐIỂM GIỮA KỲ MÔN VHVN: 6VN-06,8VN-06,5VN-08,6VN-08,10VN-08 Picture of Lê Văn Tấn Lê Văn Tấn 0 Lê Văn Tấn
Thu, 7 May 2009, 10:55 AM
Điểm thi năm học 2007-2008_khối 2+2 VN07 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Tue, 26 Aug 2008, 12:54 PM
Điểm thi môn Tiếng Việt IV khối 0+4 VN06 và 1+3 VN07 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Tue, 19 Aug 2008, 09:24 AM
Điểm thi môn Chuyên đề dịch_2+2VN06 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Tue, 6 May 2008, 01:02 PM
Điểm thi Thể chế chính trị, Hà Nội học, Phong cách học TV, Kinh tế VN Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Fri, 25 Apr 2008, 09:53 AM
Điểm thi Thể chế CTVN, Hà Nội học, Phong cách TV_2+2VN06 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Tue, 22 Apr 2008, 04:52 PM
Điểm giữa kì môn chuyên đề Dịch_2+2VN06 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Fri, 28 Mar 2008, 03:12 PM
Điểm thi HKI năm học 2007-2008_khối 2+2 VN07 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Fri, 22 Feb 2008, 05:32 PM
Điểm thi HKI năm học 2007-2008_khối1+3 VN07 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Fri, 22 Feb 2008, 05:31 PM
Điểm thi HKI năm học 2007-2008_khối 0+4 VN07 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Fri, 22 Feb 2008, 05:08 PM
Điểm thi HKI năm học 2007-2008_khối 0+4 VN06 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Fri, 22 Feb 2008, 05:05 PM
Bảng điểm xét tư cách làm khoá luận_khối 2+2 VN-06 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Fri, 1 Feb 2008, 12:57 PM
Điểm thi học kì I năm học 2007-2008_khối 2+2 VN06 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Fri, 1 Feb 2008, 12:53 PM
Điểm thi môn Nhập môn xã hội học_2+2 VN06 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Tue, 22 Jan 2008, 09:48 AM
Điểm giữa kì môn Lí thuyết dịch_khối 2+2 VN07 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Thu, 10 Jan 2008, 02:29 PM
Điểm giữa kì môn Thực hành dịch I_khối 2+2 VN07 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Tue, 25 Dec 2007, 11:56 AM
Điểm thi giữa kì môn DỊCH VIẾT III_khối 2+2 VN06 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Mon, 22 Oct 2007, 02:21 PM
Điểm thi HK II năm học 2006-2007_khối 2+2 VN06 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Tue, 21 Aug 2007, 05:29 PM
Điểm thi HKII năm học 2006-2007_khối 0+4VN06 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Fri, 6 Jul 2007, 05:42 PM
Điểm thi HK II năm học 2006-2007 (lần 2)_khối VN05 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Wed, 16 May 2007, 04:41 PM
Bảng điểm học kỳ I năm học 2006-2007_khối VN06 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Tue, 8 May 2007, 04:58 PM
Điểm thi HKII năm học 2006-2007_khối VN05 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Sat, 5 May 2007, 02:10 PM