HANU
 
 

Để giảm thiểu thời gian chuẩn bị các thủ tục giấy tờ cho sinh viên, Ban chủ nhiệm khoa cho công khai các mẫu giấy tờ thông dụng, sinh viên có thể tự in xuống và khai nội dung trước khi xin ý kiến của khoa, của Nhà Trường.


DiscussionStarted byRepliesLast post
Đơn đề nghị miễn giảm học phí Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 28 Aug 2018, 09:39 AM
Mẫu đơn xin bảo lưu Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 10 Aug 2018, 09:58 AM
Đơn đi học về sau chương trình trao đổi & đơn xin chuyển điểm Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 10 Aug 2018, 09:51 AM
Nhập học lại sau bảo lưu Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 3 Aug 2018, 09:24 AM
Đơn xin học lại Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 3 Aug 2018, 09:23 AM
Don xin chuyển điểm các môn Chung (khối tại chức) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 20 Apr 2018, 09:48 AM
Cam kết thực tập khối H14 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 2 Jan 2018, 12:42 PM
Mẫu đơn đăng ký học trao đổi Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 30 Aug 2017, 10:19 AM
Các mẫu cam kết thực tập sv khối H13 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 8 Dec 2016, 10:55 AM
Quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Hà Nội Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 25 Aug 2016, 07:53 AM
Cam kết dùng cho sinh viên H12 đi thực tập (file word) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 22 Dec 2015, 09:40 AM
Cam kết dùng cho sinh viên H12 đi thực tập Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 1 Dec 2015, 12:18 PM
Các mẫu giấy tờ ( mẫu mới từ năm học 2014-2015) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 14 Oct 2014, 08:47 AM
Quyết định và phiếu đánh giá kết qủa rèn luyện ( từ khối H13 ~ ) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 24 Dec 2013, 08:09 AM
Các mẫu giấy tờ sinh viên H10 thực tập Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 18 Dec 2013, 02:12 PM
Mẫu đơn xin chuyển điểm môn giáo dục chính trị Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 16 Dec 2013, 10:29 AM
Các mẫu giấy tờ sinh viên sử dụng Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 17 Sep 2013, 03:56 PM
Cam kết của doanh nghiệp nơi sinh viên thực tập với khoa 2012 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 13 Dec 2012, 12:55 PM
Bản cam kết của sinh viên thực tập 2012 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 13 Dec 2012, 12:54 PM
đơn xin cấp giấy giới thiệu Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 12 Dec 2012, 02:20 PM
Các loại mẫu xác nhận là sinh viên Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 21 Nov 2012, 08:17 AM
Mẫu tín dụng đào tạo 20.08.2012 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 22 Aug 2012, 11:03 AM
Mẫu giấy xác nhận là sinh viên Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 30 May 2012, 08:33 AM
Các loại mẫu chứng nhận sinh viên Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 24 Apr 2012, 01:53 PM
Mẫu cam kết của cớ sở thực tập ( sinh viên H08) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 9 Dec 2011, 10:24 AM
Mẫu cam kết của sinh viên H08 với VPK khi đi thực tập Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 9 Dec 2011, 10:07 AM
Phiếu đánh giá kết quả điểm rèn luyện Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 15 Mar 2011, 03:05 PM
Cam kết của doanh nghiệp sử dụng sinh viên thực tập Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 13 Dec 2010, 09:56 AM
Cam kết của sinh viên đi thực tập Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 13 Dec 2010, 09:49 AM
Đơn xin học ngành đại học thứ 2 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 30 Nov 2010, 08:11 AM