HANU
You are not logged in. (Login)
 

 
Skip Main MenuSkip Course categoriesSkip Online Users

Online Users

(last 2880 minutes)
Skip Login

Thông báo và tin tức chung

Picture of KR Dao Thi Thao
TB: vv đôn đốc việc học sau kì nghỉ
by KR Dao Thi Thao - Saturday, 29 February 2020, 08:30 AM
 
Sinh viên xem kĩ thông báo trong file đính kèm

Picture of KR Dao Thi Thao
TB: Thay đổi lịch học môn Tiếng Hàn Kinh Tế H16
by KR Dao Thi Thao - Thursday, 27 February 2020, 09:55 AM
 
Môn tiếng Hàn Kinh tế H16 của cô Bá Nga sẽ bắt đầu lịch học từ thứ 6 ngày 13/03/2020
Picture of KR Dao Thi Thao
TB: Bảng điểm HK 7 xét học bổng
by KR Dao Thi Thao - Thursday, 27 February 2020, 08:53 AM
 
Sinh viên xem bảng điểm trong file đính kèm
sinh viên nếu có thắc mắc gửi mail vào địa chỉ krthunganhanu@gmail.com đến hết ngày 01/3/2020"

Picture of KR Dao Thi Thao
TB; Lịch học bù sinh viên H16
by KR Dao Thi Thao - Tuesday, 25 February 2020, 04:15 PM
 
Do tình hình dịch bệnh làm chậm tiến độ học nên sinh viên H16 sẽ học bù bắt đầu từ tháng 03/2020
Lịch học bù trong file đính kèm sau:

Flag_of_Vietnam.svg.png
Flag_of_South_Korea.png
Korea_south_map.png

Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 Today Saturday, 29 February 29  
Skip Hit counter

Hit counter

HANU