HANU
 
 
Picture of Nguyễn Thị Tô Vân
Các mẫu giấy tờ sinh viên H10 thực tập
by Nguyễn Thị Tô Vân - Wednesday, 18 December 2013, 02:12 PM
 
Sinh viên H10 đi thực tập cần:
Tự tải các mẫu cam kết (file đính kèm) về khai thông tin và in, lấy xác nhận, chữ ký, dấu (02 bản cam kết của doanh nghiệp: 01bản cho khoa, 01 bản cho doanh nghiệp) rồi nôp lại vpk.
Thời gian nộp các cam kết của sinh viên và doanh nghiệp: trước 28/12/2013.

Hết thời gian thực tập, sinh viên làm báo cáo thu hoạch được viết bằng 02 ngôn ngữ Hàn - Việt cùng phiếu đánh giá đóng lại 01 quyển.
Hạn nộp: trước 11h, ngày 14/02/2014

Lưu ý:
- Đối với nhóm thực tập tại một cơ sở thực tập thì chỉ làm 1 bộ cam kết doanh nghiệp (như đã nhắc nhở trong buổi tập trung)
- Trường hợp sinh viên cần giấy giới thiệu, viết đơn xin giấy giới thiệu (theo mẫu trên website) nộp tại khoa để xin cấp giấy giới thiệu.