HANU
 
 
Visible groups: All participants

Trong quá trình phát triển, khoa được Ban Giám Hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm và luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ động viên từ nhiều phía. Hiện tại, có rất nhiều cơ quan, tổ chức, các tập đoàn Hàn Quốc tại Việt Nam nhận đỡ đầu, cung cấp học bổng cho sinh viên, giúp đỡ Khoa nâng cấp trang thiết bị dạy và học.

Có rất nhiều cơ hội cho sinh viên dành học bổng: Học bổng trong quá trình học tập, học bổng cho cả 4 năm đại học, học bổng tham gia các khoá học ngắn hạn tại một trường đại học ở Hàn quốc, học bổng dành cho sinh viên nghèo có thành tích học tập suất sắc v.v..


DiscussionStarted byGroupRepliesLast post
Học bổng chính phủ Hàn Quốc năm 2016 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 22 Sep 2015, 11:08 AM
Học bổng trao đổi trường ĐH Sookmyung -2014 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 18 Dec 2013, 08:20 AM
Học bổng trao đổi trường Dongkuk Hàn Quốc - 2014 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 18 Dec 2013, 08:13 AM
Thông báo học bổng trao đổi trường Đại học Deagu Hàn Quốc - năm 2014 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 13 Dec 2013, 10:09 AM
Thông báo học bổng chia theo kết quả kỳ 2 ( Năm học 2011-2012) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 12 Oct 2012, 08:30 AM
Hình ảnh 10 sinh viên nhận học bổng KF- Sam sung năm 2012 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 26 Mar 2012, 10:05 AM
Thông báo học bổng của trường Đại học Duk Sung Hàn Quốc Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 9 Mar 2012, 11:23 AM
Thông báo chia học bổng theo kết quả kỳ 1(Năm học 2011-2012) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 9 Mar 2012, 11:11 AM
V/v chia học bổng của khoa theo kết quả học tập kỳ 2, năm học 2010-2011 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 5 Dec 2011, 12:55 PM
Chương trình học ngôn ngữ và văn hoá Hàn Quốc tại trung tâm giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc, Trường Đại học Dankook, Hàn Quốc Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 22 Jun 2011, 11:14 AM
연세대학교 서울캠퍼스 학부과정 외국인 인재육성사업 안내 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 16 Jun 2011, 03:15 PM
Học bổng của Trường Đại học DukSung Hàn Quốc năm 2011 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 4 May 2011, 03:03 PM
Học bổng của Trường Đại học DeaGu Hàn Quốc năm 2011 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 4 May 2011, 03:02 PM
Chương trình học bổng cao học (của GKS và Chung-Ang University) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 10 Mar 2011, 02:24 PM
Thông báo ( Về học bổng của Hội khuyến học Việt Nam cho đối tượng là sinh viên nghèo có học lực từ trung bình trở lên) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 5 Jan 2011, 04:24 PM
Thông báo ( Về điều kiện xin học bổng Hàn Quốc) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 5 Jan 2011, 04:07 PM
Học bổng 04 tuần mùa hè năm 2011 của Trường Đại học Chung Nam Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 3 Lan Pham
Mon, 6 Dec 2010, 03:19 PM
Thông báo về việc trao học bổng SMBC Global Foundation 2010-2011 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 19 Nov 2010, 06:47 AM
Thông báo về học bổng Trường Đại học Daegu Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 15 Nov 2010, 08:13 AM
Thông báo (Học bổng mùa xuân năm 2010 Trường Đại học Chung Nam) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 26 Oct 2010, 01:06 PM
Chương trình học bổng của Sam Sung năm học 2010 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 18 Aug 2010, 07:50 AM
Danh sách sinh viên nhận học bổng lần thứ 4 ( Quỹ học bổng Kumho Asiana) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 12 May 2010, 09:15 AM
Chương trình học bổng toàn cầu của Đại học Quốc gia Chungnam (Hàn Quốc) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 4 May 2010, 01:23 PM
Học hè Kyong Hee ( năm 2010) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 27 Apr 2010, 07:51 AM
Thông báo nhận học bổng Lotte kỳ 1 ( năm học 2009-2010) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 15 Apr 2010, 01:54 PM
Thông báo về danh sách nhận học bổng khối H.08( năm học 2008-2009) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 13 Apr 2010, 10:38 AM