HANU
 
 
Visible groups: All participants

Đây là các bài nghiên cứu khoa học của sinh viên và giáo viên khoa Hàn.


DiscussionStarted byGroupRepliesLast post
Bánh tok và đời sống của người Hàn Quốc Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 2 vũ thị yến
Mon, 14 Dec 2015, 10:54 PM
Kỷ yếu khoa học sinh viên tháng 3 năm 2014 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 25 Mar 2014, 02:41 PM
Kỷ yếu khoa học tháng 3 năm 2009 (cả quyển) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 6 Mar 2014, 09:40 AM
Kỷ yếu khoa học tháng 3 năm 2010 ( lần thứ 4) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 6 Jan 2014, 04:29 PM
Kỷ yếu khoa học tháng 3 năm 2011 ( lần thứ 5) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 6 Jan 2014, 04:28 PM
Kỷ yếu khoa học sinh viên năm học 2012-2013 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 4 Apr 2013, 08:42 AM
Từ tượng thanh tượng hình trong tiếng Việt - tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 2 Jun 2010, 09:37 AM
Hanbok trang phục truyền thống cùa Hàn Quốc Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 2 Jun 2010, 09:31 AM
Cấu trúc câu đơn thì hiện tại thường trong tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 2 Jun 2010, 09:11 AM
Cách phát âm của một số patchim trong tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 2 Jun 2010, 09:09 AM
CÁC HÌNH THỨC PHỦ ĐỊNH TRONG TIẾNG HÀN QUỐC Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 2 Jun 2010, 09:07 AM
Bước đầu tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của bảng chữ cái tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 2 Jun 2010, 09:05 AM
Bảng chữ cái Tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 2 Jun 2010, 09:02 AM
áo dài và Hanbok sự giao thoa 2 nền văn hóa Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 7 Apr 2009, 02:56 PM
Vài nét khái quát về Pansori Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 7 Apr 2009, 02:45 PM
Tokkuk và kim chi Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 7 Apr 2009, 02:43 PM
Tết Hàn Quốc Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 7 Apr 2009, 02:42 PM
Hình ảnh người phụ nữ Hàn Quốc qua tục ngữ và thành ngữ Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 7 Apr 2009, 02:40 PM
Tranh đông hồ và tranh Minhwa Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 7 Apr 2009, 02:28 PM
Tết trung thu của Hàn Quốc Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 7 Apr 2009, 02:25 PM
So sánh hôn lễ, tang lễ của Việt Nam và Hàn Quốc Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 7 Apr 2009, 02:22 PM
Hai hôn quân thời Chosun Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 7 Apr 2009, 02:20 PM
Nghệ thuật của người bình dân cổ Hàn Quốc Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 7 Apr 2009, 02:18 PM
Những ngày lễ truyền thống của Hàn Quốc Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 7 Apr 2009, 02:16 PM
Lỗi sai và khắc phục lỗi sai trong phát âm tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 7 Apr 2009, 02:11 PM
kính ngữ trong tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 7 Apr 2009, 02:08 PM
động từ kép trong tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 7 Apr 2009, 02:07 PM
nghiên cứu tiểu từ -에서 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 7 Apr 2009, 02:05 PM
bước đầu tìm hiểu về con vật trong tranh dân gian Hàn Quốc Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 7 Apr 2009, 01:51 PM