HANU
 
 

Tin tức và thông báo chung


Page:  1  2  3  ()
DiscussionStarted byRepliesLast post
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY KHÓA 2010-2014 VÀ HỆ HIỆP ĐỊNH CUBA Picture of VNH-Nguyen Hai Quynh Anh VNH-Nguyen Hai Quynh Anh 0 VNH-Nguyen Hai Quynh Anh
Wed, 25 Jun 2014, 10:53 AM
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP 8 KỲ HỆ CHÍNH QUY KHÓA 2010-2014 VÀ HỆ HIỆP ĐỊNH CUBA Picture of VNH-Nguyen Hai Quynh Anh VNH-Nguyen Hai Quynh Anh 0 VNH-Nguyen Hai Quynh Anh
Wed, 25 Jun 2014, 10:48 AM
ĐIỂM THI LẦN 2 CÁC MÔN HP VII Picture of VNH-Nguyen Hai Quynh Anh VNH-Nguyen Hai Quynh Anh 0 VNH-Nguyen Hai Quynh Anh
Wed, 25 Jun 2014, 10:45 AM
ĐIỂM THI HẾT MÔN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014- NĂM 4 Picture of VNH-Nguyen Hai Quynh Anh VNH-Nguyen Hai Quynh Anh 0 VNH-Nguyen Hai Quynh Anh
Wed, 25 Jun 2014, 10:40 AM
ĐIỂM THI HẾT MÔN HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2013-2014- NĂM 3 Picture of VNH-Nguyen Hai Quynh Anh VNH-Nguyen Hai Quynh Anh 0 VNH-Nguyen Hai Quynh Anh
Wed, 25 Jun 2014, 10:36 AM
ĐIỂM THI HẾT MÔN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014 Picture of VNH-Nguyen Hai Quynh Anh VNH-Nguyen Hai Quynh Anh 0 VNH-Nguyen Hai Quynh Anh
Wed, 25 Jun 2014, 10:34 AM
ĐIỂM THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014 Picture of VNH-Nguyen Hai Quynh Anh VNH-Nguyen Hai Quynh Anh 0 VNH-Nguyen Hai Quynh Anh
Wed, 25 Jun 2014, 10:29 AM
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013-2014! Picture of VNH-Nguyen Hai Quynh Anh VNH-Nguyen Hai Quynh Anh 0 VNH-Nguyen Hai Quynh Anh
Tue, 10 Sep 2013, 04:38 PM
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013-2014! Picture of VNH-Nguyen Hai Quynh Anh VNH-Nguyen Hai Quynh Anh 0 VNH-Nguyen Hai Quynh Anh
Tue, 10 Sep 2013, 04:34 PM
ĐIỂM THI CÁC KHỐI LỚP NĂM HỌC 2012-2013! Picture of VNH-Nguyen Hai Quynh Anh VNH-Nguyen Hai Quynh Anh 0 VNH-Nguyen Hai Quynh Anh
Tue, 10 Sep 2013, 04:32 PM
THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY - KHOÁ 2009- 2013 Picture of VNH-Nguyen Hai Quynh Anh VNH-Nguyen Hai Quynh Anh 0 VNH-Nguyen Hai Quynh Anh
Thu, 11 Jul 2013, 02:53 PM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY KHÓA 2009-2013 Picture of VNH-Nguyen Hai Quynh Anh VNH-Nguyen Hai Quynh Anh 0 VNH-Nguyen Hai Quynh Anh
Mon, 17 Jun 2013, 11:03 AM
THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY - KHOÁ 2009- 2013 Picture of VNH-Nguyen Hai Quynh Anh VNH-Nguyen Hai Quynh Anh 0 VNH-Nguyen Hai Quynh Anh
Tue, 4 Jun 2013, 09:54 AM
KẾT QUẢ HỌC TẬP 8 HỌC KỲ KHÓA 0+4VN09, 1+3VN10, 2+2VN11 Picture of VNH-Nguyen Hai Quynh Anh VNH-Nguyen Hai Quynh Anh 0 VNH-Nguyen Hai Quynh Anh
Sun, 19 May 2013, 10:15 PM
Thông báo ôn thi tốt nghiệp khóa 0+4VN09, 1+3VN10, 2+2VN11 - Năm học 2012-2013 Picture of VNH-Nguyen Hai Quynh Anh VNH-Nguyen Hai Quynh Anh 0 VNH-Nguyen Hai Quynh Anh
Thu, 16 May 2013, 12:21 PM
Trường Đại học Hà Nội tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh với chủ đề “khoảnh khắc Đại học Hà Nội” Picture of Tăng Bá Hoàng Tăng Bá Hoàng 0 Tăng Bá Hoàng
Mon, 29 Oct 2012, 03:57 PM
lịch học năm học 2012-2013 Picture of VNH- Nguyen Thi Tu VNH- Nguyen Thi Tu 0 VNH- Nguyen Thi Tu
Fri, 10 Aug 2012, 03:45 PM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHÓA 2008 - 2012 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Wed, 27 Jun 2012, 04:05 PM
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2011-2012 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Sat, 11 Feb 2012, 03:02 PM
Danh sách sinh viên đỗ tốt nghiệp lần 2 (khóa 2007-2011) Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Thu, 22 Dec 2011, 09:55 AM
DANH SÁCH THI LẠI TỐT NGHIỆP KHÓA 2007-2011 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Thu, 24 Nov 2011, 09:18 AM
Lịch thi lại tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2007-2011 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Fri, 11 Nov 2011, 09:02 AM
THỜI KHÓA BIỂU NĂM THỨ 3 VÀ NĂM THỨ 1 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Thu, 25 Aug 2011, 05:02 PM
Lịch thi lại Học kỳ II và Học kỳ VI, năm học 2010-2011 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Thu, 25 Aug 2011, 04:47 PM
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2011-2012 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Sun, 14 Aug 2011, 03:53 PM
THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN BẮT ĐẦU NĂM HỌC 2011-2012 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Tue, 26 Jul 2011, 01:32 PM
THÔNG BÁO VỀ THỜI HẠN NỘP HỌC PHÍ NĂM HỌC 2011-2012 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Tue, 26 Jul 2011, 01:31 PM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY BẰNG TỐT NGHIỆP Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Tue, 26 Jul 2011, 01:23 PM
KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ II - KHỐI LỚP NĂM THỨ 2 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Thu, 7 Jul 2011, 04:41 PM
KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ II KHỐI LỚP NĂM THỨ 3 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Wed, 6 Jul 2011, 11:19 AM
KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ KHỐI LỚP NĂM THỨ 1 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Wed, 6 Jul 2011, 11:16 AM
Danh sách sinh viên đỗ tốt nghiệp (có bổ sung tên của 16 sinh viên) Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Thu, 30 Jun 2011, 05:47 PM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỦY QUYỀN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Mon, 27 Jun 2011, 03:33 PM
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP KHÓA 2007-2011 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Mon, 27 Jun 2011, 11:10 AM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỦY QUYỀN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Wed, 15 Jun 2011, 06:00 PM
danh sách thi môn Nghi thức lời nói tiếng Việt cho khối lớp năm 3 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Thu, 9 Jun 2011, 05:13 PM
Thi TIN HỌC cho sinh viên năm thứ 4 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Thu, 19 May 2011, 10:18 AM
thi lại môn Hà Nội học Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Fri, 22 Apr 2011, 06:31 PM
THỜI HẠN NỘP GIẤY XÁC NHẬN TỐT NGHIỆP Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Fri, 22 Apr 2011, 06:17 PM
LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Fri, 22 Apr 2011, 06:14 PM
LỊCH HỌC LẠI CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 4 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Sat, 16 Apr 2011, 12:16 PM
Thi lại tiếng Anh 1 cho sinh viên năm thứ 2 và năm thứ 3 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Wed, 23 Mar 2011, 09:24 AM
LỊCH THI CHO SINH VIÊN HỌC LẠI MÔN NHẬP MÔN XÃ HỘI HỌC Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Mon, 14 Mar 2011, 01:34 PM
Về việc thay đổi thời gian tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Wed, 12 Jan 2011, 12:43 PM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP LẦN 2 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Tue, 11 Jan 2011, 05:16 PM
Thông báo cho sinh viên năm thứ 3 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Sat, 8 Jan 2011, 12:46 PM
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010-2011 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Fri, 7 Jan 2011, 06:34 PM
Thông báo học lại môn Văn học VN I cho sinh viên năm thứ 4 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Fri, 24 Dec 2010, 12:47 PM
Thông báo học lại môn Địa lý VN cho sinh viên năm thứ 4 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Wed, 22 Dec 2010, 06:20 PM
THÔNG BÁO HỌC LẠI VĂN HỌC VN I Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Mon, 13 Dec 2010, 10:25 AM
Danh sách sinh viên thi lại tốt nghiệp khoá 2006-2010 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Mon, 6 Dec 2010, 04:11 PM
Đăng ký học lại những môn học của HK V Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Thu, 2 Dec 2010, 03:45 PM
Lịch thi cuối học kỳ I - năm thứ 4 Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Thu, 2 Dec 2010, 03:20 PM
Thông báo về việc thi lại tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2006-2010 khối các ngành tiếng Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Fri, 26 Nov 2010, 07:49 PM
THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN THI LẠI TỐT NGHIỆP Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Thu, 25 Nov 2010, 09:33 AM
THÔNGBÁO THI LẠI CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 3 (NĂM HỌC 2009-2010) Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Mon, 25 Oct 2010, 02:02 PM
Thông báo (lần 3) kế hoạch Hội thảo KHGV Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Fri, 22 Oct 2010, 08:38 AM
Điểm thi học kỳ VI năm III Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Mon, 18 Oct 2010, 01:24 PM
Điểm thi học kỳ IV năm II Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Mon, 18 Oct 2010, 01:17 PM
Điểm thi học kỳ II năm I Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Mon, 18 Oct 2010, 01:13 PM
THỜI KHOÁ BIỂU MÔN DỊCH III - KHỐI LỚP NĂM THỨ 4 (áp dụng từ ngày 18/10/2010 đến ngày 25/12/2010) Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Mon, 18 Oct 2010, 01:10 PM
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010-2011 (áp dụng từ ngày 10/09/2010) Picture of VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 VNH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Mon, 18 Oct 2010, 01:06 PM
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010-2011 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Tue, 31 Aug 2010, 09:16 AM
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010-2011 (NĂM THỨ 4) Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Fri, 13 Aug 2010, 03:12 PM
DANH SÁCH SINH VIÊN Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Fri, 13 Aug 2010, 03:02 PM
MẪU LỊCH TRÌNH NĂM HỌC 2010-2011 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Fri, 13 Aug 2010, 12:57 PM
THÔNG BÁO TRẢ HÈ 2010 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Wed, 11 Aug 2010, 08:10 AM
THỜI GIAN BẮT ĐẦU NĂM HỌC 2010-2011 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Mon, 9 Aug 2010, 02:48 PM
THÔNG BÁO HỌP Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Thu, 29 Jul 2010, 02:32 PM
THÔNG BÁO HỌC LẠI CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 4 (KHOÁ 2006-2010) Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Tue, 27 Jul 2010, 02:04 PM
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐƯỢC THI NĂM THỨ 2 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Sat, 29 May 2010, 09:27 PM
DANH SÁCH THI MÔN THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT IV, NĂM THỨ 2 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Sat, 29 May 2010, 09:10 PM
KẾT QUẢ CUỘC THI NÓI GIỎI TIẾNG VIỆT LẦN THỨ 2 Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Mon, 17 May 2010, 07:28 AM
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI TÔT NGHIỆP (NĂM THỨ 4) Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Wed, 12 May 2010, 12:19 PM
THÔNG BÁO THI BÙ CÁC MÔN CHO NĂM THỨ 4 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Thu, 6 May 2010, 04:38 PM
Phó chủ tịch hội hữu nghị các dân tộc Cuba thăm Trường ĐHHN Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Tue, 23 Mar 2010, 12:51 PM
Thư mời tham dự Ngày hội Thông tin - Tư vấn Tuyển sinh Đại học năm 2010 Picture of Nguyễn Thanh Xuân Nguyễn Thanh Xuân 0 Nguyễn Thanh Xuân
Sat, 20 Mar 2010, 04:28 PM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Mon, 22 Feb 2010, 10:47 PM
THÔNG BÁO CHÍNH THỨC LỊCH THI LẠI TỐT NGHIỆP VN-07, KHÓA 2005-2008 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Fri, 25 Dec 2009, 07:52 AM
KẾ HOẠCH NGHỈ TẾT ÂM LỊCH CHO SV KHOA VIỆT NAM HỌC Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Wed, 23 Dec 2009, 03:04 PM
THÔNG BÁO THI LẠI TỐT NGHIỆP VN-07, NĂM HỌC 2008-2009 Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Mon, 14 Dec 2009, 12:27 PM
DANH SÁCH THI MÔN DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Fri, 11 Dec 2009, 01:12 PM
LỊCH THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2009-2010 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Thu, 10 Dec 2009, 09:14 AM
Kính gửi các thầy cô cơ hữu Picture of Lê Văn Tấn Lê Văn Tấn 0 Lê Văn Tấn
Wed, 9 Dec 2009, 08:50 AM
KẾT QUẢ THI TIẾNG HÁT CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Mon, 9 Nov 2009, 04:57 PM
HỘI DIỄN VĂN NGHỆ LƯU HỌC SINH KHOA VIỆT NAM HỌC Picture of Lê Văn Tấn Lê Văn Tấn 0 Lê Văn Tấn
Mon, 9 Nov 2009, 11:45 AM
TIN TỪ ĐOÀN THỂ THAO CỦA KHOA VNH Picture of Lê Văn Tấn Lê Văn Tấn 0 Lê Văn Tấn
Sun, 8 Nov 2009, 08:59 AM
THÔNG BÁO DỰ HỘI TRƯỜNG Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Sat, 7 Nov 2009, 03:11 PM
DANH SÁCH SINH VIÊN NĂM HỌC 2009-2010 (cập nhật 31.10) Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Thu, 5 Nov 2009, 06:16 PM
LỊCH TRÔNG THI NGÀY 24-10-2009 Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Thu, 22 Oct 2009, 03:57 PM
Kính tặng các Mẹ, các Chị và các Em nhân ngày 20-10! Picture of Lê Văn Tấn Lê Văn Tấn 0 Lê Văn Tấn
Thu, 15 Oct 2009, 04:39 PM
Mời tham dự Tọa đàm Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Tue, 13 Oct 2009, 10:59 AM
qui trình tiếp nhận và xử lý đơn của LHS khoa VNH Picture of Đào Hà Ninh Đào Hà Ninh 0 Đào Hà Ninh
Mon, 5 Oct 2009, 04:16 PM
Liên hoan tiếng hát công đoàn Picture of Nguyễn Thanh Xuân Nguyễn Thanh Xuân 0 Nguyễn Thanh Xuân
Thu, 1 Oct 2009, 02:56 PM
Tọa đàm về phòng chống bạo lực gia đình Picture of Nguyễn Thanh Xuân Nguyễn Thanh Xuân 0 Nguyễn Thanh Xuân
Thu, 1 Oct 2009, 02:54 PM
THÔNG BÁO HỌP GIAO BAN GVCN Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Tue, 29 Sep 2009, 10:17 PM
THÔNG BÁO LỄ BẾ GIẢNG LỚP TV NGẮN HẠN CHO LHS LÀO Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Mon, 28 Sep 2009, 08:48 PM
THÔNG BÁO ĐÊM LIÊN HOAN CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH TRUNG QUỐC 1-10 Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Sat, 26 Sep 2009, 01:29 PM
THÔNG BÁO HỌP Picture of Đào Thanh Huyền Đào Thanh Huyền 0 Đào Thanh Huyền
Thu, 24 Sep 2009, 09:41 PM
THÔNG BÁO HỌP GVCN THƯỜNG KÌ THÁNG 9 (ĐÍNH CHÍNH) Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Thu, 24 Sep 2009, 03:38 PM
Page:  1  2  3  ()