HANU
 
 
Ban chủ nhiệm khoa:

Trưởng khoa: PGS.TS. Trần Quang Bình
Phó chủ nhiệm khoa: TS. Nguyễn Bảo Khanh

Bộ môn Dịch:
        PThS. Đoàn Thị Bích Ngà  (Trưởng bộ môn)
        PGS.TS. Vũ Ngọc Vinh
        TS. Lê Minh Ngọc
       
Bộ môn Lý thuyết tiếng:
        ThS. Trương Thị Phương Thanh
        ThS. Trần Phương Mai
Bộ môn Văn học:
        TS. Trần Thị Thu Hường(Trưởng bộ môn)
        TS. Nguyễn Văn Chiến
        TS. Nguyễn Thị Như Nguyện

Bộ môn Thực hành tiếng
        TS.  Nguyễn Bảo Khanh (Trưởng bộ môn)
        ThS. Nguyễn Thị Lệ Quyên (Phó bộ môn)
        ThS. Nguyễn Bích Ngọc
        CN.  Nguyễn Thị Thanh Hiền
        ThS. Nhâm Thị Vân Anh
        ThS. Phạm Mai Phương
        ThS. Trần Thị Lan Hương
        CN.  Nguyễn Thị Minh Tâm
        CN.  Trần Mai Chi
        ThS. Đỗ Hạnh Dung
Last modified: Wednesday, 19 March 2014, 10:53 AM