HANU
 
 

1

Thạc sỹ Phạm Thị Ngọc - Trưởng khoa

1

Thạc sỹ Bùi Thị Bạch Dương - Phó trưởng khoa

1
Thạc sỹ Nguyễn Phương Dung
1
Thạc sỹ Nguyễn Thị Ngọc Bích
1
Thạc sỹ Lê Thu Trang - Trưởng Bộ Môn
1
Tiến sỹ Nghiêm Thị Thu Hương

1
Cô Lương Thị Thu Ngân


1
Cô Nguyễn Thị Tô Vân -Trợ lý hành chính
1
Thạc sỹ Lê Thị Hương
1
Thạc sỹ Lê Thành Trang - Trưởng Bộ Môn
1
Thạc sỹ Vũ Thanh Hải - Trưởng Bộ Môn
1
Thạc sỹ Lê Nguyệt Minh - Trưởng Bộ Môn
1
Thạc sỹ Đặng Hồng Vân

1
Thạc sỹ
Hoàng Thiên Thanh
1
Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền (đang du học)

1
Thạc sỹ Đỗ Thị Phương Loan
1
Thạc sỹ Bá Thị Nga
1
Cô Lê Minh Thư (từ 1/1/2018 ~ 01/8/2018)
1
Thạc sỹ Nguyễn Thị Thơm Thắm
1
Thạc sỹ Trần Thị Phương Giang
1
Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai - Trợ lý Giáo vụ (từ 4/2018 ~ 1/8/2018)
1
Cô Quách Hồng Hồng


1
Tiến sỹ Nguyễn Phương Lâm (đang công tác tại HQ)
1
Thạc sỹ Shin Seung Bok (GV mời giảng từ 08/2016 ~ 6/2018)
1
Thạc sỹ Park Gwi Ju ( GV mời giảng - từ 02/2014~)
1
Thạc sỹ Lee Dea Sung ( GV mời giảng - từ 11/2017 ~ 5/2018)
1
Thầy Yun Jeong Ho ( GV mời giảng - từ 11/2017 ~ 6/2018)
1
Thầy Kim Won Tae - GV trường ĐH Ngoại ngữ HQ (từ 3/2018~5/2018)
1
Cô Lee Song Youn - GV trường ĐH Ngoại ngữ HQ (từ 3/2018~5/2018)
1
Cô Kwon Yu Lim - GV trường ĐH Ngoại ngữ HQ (từ 3/2018~5/2018)
1
Thạc sỹ An Hyun Soo - GV mời giảng (từ 10/2017~)
1
Thạc sỹ Park Hye Jin - đặc phái KF năm học 2017-2018 (từ 8/2017 ~6/2018 )
1
Thạc sỹ Yoon Seong Min - GV mời giảng (từ 3/2018 ~)
1
Cô Kim Eun Kyung - GV mời giảng (từ 3/2018~)
1
Thạc sỹ Yang Jin Kyoung - đặc phái KF năm học 2018-2019 (từ 9/2018 ~ 6/2019)
1
Thầy Kim Dong Ju - GV trường ĐH Ngoại ngữ Hàn Quốc (từ 9/2018 ~ 30/11/2018)

1
Cô Heo Son - GV mời giảng (từ 4/2013 ~ 3/2017)

1
Cô Kim Si Ra - GV mời giảng (từ 02/2017 ~ 5/2017)
1
Tiến sỹ Choe Eok Joo - GV mời giảng (đã nghỉ từ T6/2016)

1

Th.sỹ Park Eun Ji - đặc phái KF năm học 2016-2017 (đã về nước từ 8/2017)

1
Tiến sỹ Lee Kye Sun (GV mời giảng đã chuyển công tác từ T8/2016)
1
Tiến sỹ Park Ji Hoon (đã chuyển công tác)

Thạc sỹ Lee Dong Koan ( GV mời giảng đã chuyển công tác từ T2/2017)

Thạc sỹ Lee Jeong Hwa ( GV mời giảng- đã chuyển công tác)
1
Thầy Kim Kwon Soo (GV mời giảng từ T8/2016~6/2017)
1
Cô Lee Hye Young (gv mời giảng đã chuyển công tác từ T1/2017)

1

Joo Soo Min
- GV đặc phái KF năm 2014-2015 (đã về nước)

1

Kim AReum - GV đặc phái KF 2015-2016 (đã về nước)
1
SONG YONG JA (GV KOICA 2007)
1
Kang Myunghwa - GV Koica 2008
1
Kim Sook Hyun – GV Koica 2011
1
Kim Na Na – GV Koica 2011

1

Tiến sỹ Kim Seong Beom (GV MG đã nghỉ)

1

Cô Ko Jung Mi (GV MG đã nghỉ)


1
Choi Hyun Hee - GV mời giảng đã nghỉ
1
Thạc sỹ
Park Hyun Jung (GV MG đã nghỉ)
1
Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Ngân (đã chuyển công tác)
1
Nguyễn Nam Chi (đã chuyển công tác)

1

Thạc sỹ Đào Vũ Vũ (đã chuyển công tác)

1

Nguyễn Phương Minh (đã chuyển công tác)

1
Cô Vương Thị Năm ( đã chuyển công tác từ T8/2016)
1
Thạc sỹ Hoàng Thị Thanh Hoa (đã chuyển công tác từ T3/2016)
1
Thạc sỹ Nguyễn Phương Thuý (đã nghỉ việc từ 2/2018)
1
Thạc sỹ Nguyễn Thu Ngân (đã chuyển công tác từ 8/2016)

Thông tin chi tiết về các giáo viên của Khoa:


Last modified: Thursday, 23 August 2018, 04:54 PM