HANU
 
 
Visible groups: All participants

Lịch học cho các khối lớp


Page:  1  2  ()
DiscussionStarted byGroupRepliesLast post
Thời khóa biểu Học kỳ 1 năm 2019-2020 ( update 9/9) Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Tue, 10 Sep 2019, 09:49 AM
Lịch trình khối H19 (môn A1.1) Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Tue, 3 Sep 2019, 02:57 PM
Lịch trình học tập môn Đất nước văn hóa online Sookmyung Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Mon, 26 Aug 2019, 08:34 AM
Lịch trình TC11 - Môn THT 5B, 3C Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Fri, 16 Aug 2019, 09:56 AM
Lịch trình TC12 kỳ 1 năm học 2018-2019 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Fri, 16 Aug 2019, 09:54 AM
Thời khóa biểu kỳ 1 năm học 2019-2020 ( update 11/8) Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Wed, 14 Aug 2019, 08:11 AM
Lịch trình môn 5C, 6C khối H17 (update) Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Mon, 12 Aug 2019, 08:15 PM
Lịch trình môn 3B-4B khối H18 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Sun, 11 Aug 2019, 01:57 PM
Lịch trình &TKB TC10 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Thu, 8 Aug 2019, 11:09 AM
Lịch trình giảng dạy lớp TC12 môn 2A lớp TC12, bắt đầu thực hiện từ 15/4. Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Wed, 10 Apr 2019, 03:27 PM
Lịch trình môn 3C, 4C H17 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Thu, 21 Mar 2019, 10:10 AM
Lịch trình hệ tại chức: HỌC PHẦN: THỰC HÀNH TIẾNG 3B (B1.3), 4B (B2.1) Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Mon, 18 Mar 2019, 10:06 AM
Thời khóa biểu học kỳ 2 các khóa (update phòng học khối tại chức) Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Mon, 4 Mar 2019, 02:16 PM
TB: Thời khóa biểu mới hệ chính quy, tại chức, NN2 (update) Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Mon, 25 Feb 2019, 08:39 AM
Lịch trình môn THT 1B +2B khối H18 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Mon, 25 Feb 2019, 08:17 AM
TB: Lịch trình lớp TC11 môn THT 4B Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Wed, 20 Feb 2019, 01:50 PM
TB: Thời khóa biểu và Kế hoạch học tập lớp TC10 học kỳ 2 năm học 2018-2019 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Tue, 19 Feb 2019, 09:58 AM
TB: Lịch học bù của khối H17 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Mon, 18 Feb 2019, 09:19 AM
Lịch trình môn THT 4B - Lớp Tại chức TC 11 năm học 2018-2019 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Fri, 15 Feb 2019, 01:53 PM
Thời khóa biểu kỳ 2 năm học 2018-2019 ( update 12.2.2019) Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Tue, 12 Feb 2019, 01:51 PM
Lịch trình môn THT 1A, 2A năm học 2018-2019 (update) Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Tue, 22 Jan 2019, 10:23 AM
Lịch trình môn THT 2C khối H17, năm học 2018-2019 (cập nhật) Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Wed, 9 Jan 2019, 09:04 AM
TB: Thời khóa biểu học kỳ 2 - năm học 2018-2019 ( cập nhật) Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Wed, 2 Jan 2019, 05:40 PM
Lịch trình THT 1A - H18 - update Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Wed, 2 Jan 2019, 04:15 PM
Lịch trình môn Ngữ pháp 1 - H16 - Năm học 2018-2019 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Wed, 2 Jan 2019, 02:42 PM
Lịch trình Ngoại Ngữ II - 2 năm học 2018-2019 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Thu, 27 Dec 2018, 10:32 AM
TB: Cập nhật thời khóa biểu chính quy, tại chức, ngoại ngữ 2 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Mon, 17 Dec 2018, 04:06 PM
TKB mới toàn khóa thực hiện từ 3.12.2018 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Fri, 30 Nov 2018, 02:42 PM
TB lịch học môn Văn học H16 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Mon, 26 Nov 2018, 02:43 PM
LỊCH TRÌNH GIẢNG THT 1A 2A KHÓA 2018 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Mon, 19 Nov 2018, 09:48 AM
Lịch trình môn THT 3B khối TC11 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 1 Oct 2018, 08:22 AM
Lịch trình môn THT 2B khối TC11 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 1 Oct 2018, 08:21 AM
Thời khóa biểu Khối hệ vừa làm vừa học (từ 24/9) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 21 Sep 2018, 10:04 AM
Lịch trình môn thực hành tiếng 5B & 1C của khối H17 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 20 Sep 2018, 01:52 PM
Thời khóa biểu các khối lớp hệ Vừa làm vừa học - Học kỳ 1 (Năm học 2018-2019) có phòng học lần 3 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 11 Sep 2018, 12:46 PM
Thời khóa biểu có phòng học lớp Ngoại ngữ 2 tiếng Hàn Quốc Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 7 Sep 2018, 07:54 AM
Lịch trình môn tiền đề (KOR5000) - khối H18 hệ chính quy lần 2 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 30 Aug 2018, 02:05 PM
Thời khóa biểu có phòng học khối H18 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 29 Aug 2018, 02:40 PM
Lịch trình môn tiền đề - khối H18 hệ chính quy Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 28 Aug 2018, 11:22 AM
Thời khóa biểu khối H18 (lần 2) hệ chính quy Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 27 Aug 2018, 05:49 PM
Thời khóa biểu khối H17 & H18 (từ ngày 04/9/2018) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 27 Aug 2018, 11:09 AM
Lịch trình môn 1B - khối tại chức TC11 (TCH18) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 27 Aug 2018, 07:56 AM
Thời khóa biểu các khối lớp hệ Vừa làm vừa học - Học kỳ 1 (Năm học 2018-2019) có phòng học lần 2 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 21 Aug 2018, 07:36 AM
Thời khóa biểu các khối lớp hệ chính quy - Học kỳ 1 (Năm học 2018-2019) Lần 2 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 20 Aug 2018, 10:42 AM
Thời khóa biểu các khối lớp hệ Vừa làm vừa học - Học kỳ 1 (Năm học 2018-2019) có phòng học Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 8 Aug 2018, 05:10 PM
Lịch trình chi tiết môn 4B thực hành tiếng khối H17 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 8 Aug 2018, 08:41 AM
Thời khóa biểu các khối lớp hệ chính quy - Học kỳ 1 (Năm học 2018-2019) Lần 2 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 8 Aug 2018, 08:40 AM
Thời khóa biểu các khối lớp hệ chính quy - Học kỳ 1 (Năm học 2018-2019) - có phòng học Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 7 Aug 2018, 10:01 AM
Thời khóa biểu các khối lớp hệ vừa làm vừa học - Học kỳ 1 (Năm học 2018-2019) - Lần 1 - Chưa có phòng học Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 26 Jul 2018, 05:17 PM
Thời khóa biểu các khối lớp hệ chính quy - Học kỳ 1 (Năm học 2018-2019) - Lần 1 - Chưa có phòng học Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 26 Jul 2018, 05:15 PM
Kế hoạch giảng dạy các môn chung (Năm học 2018-2019) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 24 Jul 2018, 08:26 AM
Thời khóa biểu các khối H17.H16 (thực hiện từ ngày 7/5/2018) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 7 May 2018, 12:35 PM
Lịch trình môn 2A - lớp TC11 (khối TCH-18) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 13 Apr 2018, 02:24 PM
Thời khóa biểu lớp Ngoại ngữ 2 - tuần từ ngày 9/4/2018 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 6 Apr 2018, 01:57 PM
Thời khóa biểu các khối lớp chính quy (từ 9/4/2018~) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 6 Apr 2018, 01:54 PM
lịch trình môn 2B, 3B khối H17 từ ngày 6.3.2018 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 6 Mar 2018, 11:07 AM
Lịch trình môn 1A khối TC11 (khóa 2018) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 27 Feb 2018, 10:48 AM
Thời khóa biểu các khối lớp hệ vừa học vừa làm - sau Tết Nguyên Đán Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 27 Feb 2018, 10:47 AM
lịch trình môn 2B, 3B khối H17 sau Tết Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 26 Feb 2018, 02:51 PM
thời khóa biểu khối H14 - H15 sau Tết Nguyên Đán (lần 2) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 26 Feb 2018, 01:55 PM
thời khóa biểu khối H14 - H15 sau Tết Nguyên Đán Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 1 Feb 2018, 02:21 PM
Thời khóa biểu lớp Ngoại ngữ 2 học kỳ 2 (2017-2018) từ ngày 26/2/2018 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 23 Jan 2018, 09:18 AM
Thời khóa biểu khối TC10 từ ngày 26/2/2018 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 23 Jan 2018, 08:55 AM
Lịch trình môn 1B.2B khối H17 từ ngày 29/1 ~ 9/2/2018 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 23 Jan 2018, 08:54 AM
Thời khóa biểu khối H16 & H17 từ ngày 26/2/2018 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 23 Jan 2018, 08:52 AM
Thời khóa biểu khối H16 & H17 từ ngày 29/1 ~ 9/2/2018 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 23 Jan 2018, 08:50 AM
Lịch trình KNT học kỳ 4 - khối H16 hệ chính quy Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 3 Jan 2018, 04:11 PM
Thời khóa biểu học kỳ 2 - Ngoại ngữ 2 tiếng Hàn (năm học 2017-2018) lần 2 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 3 Jan 2018, 04:08 PM
Thời khóa biểu học kỳ 2 (năm học 2017-2018)- khối H15 hệ chính quy có phòng môn Văn học Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 3 Jan 2018, 04:05 PM
Thời khóa biểu học kỳ 2 (năm học 2017-2018)- khối H14 & H15 hệ chính quy lần 2 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 27 Dec 2017, 04:15 PM
Thời khóa biểu học kỳ 2 - Ngoại ngữ 2 tiếng Hàn (năm học 2017-2018) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 27 Dec 2017, 03:45 PM
Thời khóa biểu học phần 3 - khối lớp TC10 (khóa 2016) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 27 Dec 2017, 03:43 PM
Lịch trình môn 1B.2B khối H17 thực hiện từ 3/1/2018 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 27 Dec 2017, 03:41 PM
Thời khóa biểu học kỳ 2 (năm học 2017-2018)- khối H16 & H17 hệ chính quy lần 2 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 27 Dec 2017, 03:40 PM
Thời khóa biểu học kỳ 2 (năm học 2017-2018)- khối H16 & H17 hệ chính quy Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 20 Dec 2017, 01:54 PM
Thời khóa biểu học kỳ 2 (năm học 2017-2018)- khối H14 hệ chính quy Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 5 Dec 2017, 03:26 PM
Lịch trình môn 1A, 2A từ ngày 9/11 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 8 Nov 2017, 01:47 PM
TKB khối chính quy từ ngày 6/11/2017 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 6 Nov 2017, 03:56 PM
Lịch trình môn học 1A từ ngày 5/11 của khối H17 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 6 Nov 2017, 03:55 PM
Thời khóa biểu học kỳ I (năm học 2017-2018) hệ vừa học vừa làm từ ngày 30/10/2017 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 31 Oct 2017, 10:49 AM
Thời khóa biểu học kỳ I (năm học 2017-2018) hệ chính quy tuần từ ngày 30/10 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 27 Oct 2017, 03:44 PM
Lịch trình KNT - H17 môn 1A, 2A (lần 2) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 24 Oct 2017, 11:46 AM
Thời khóa biểu khối H16, từ ngày 16/10/2017 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 16 Oct 2017, 08:29 AM
Lịch trình KNT - H16 (từ 16/10/2017) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Sat, 14 Oct 2017, 12:58 PM
Thời khóa biểu học kỳ I (năm học 2017-2018) hệ chính quy - lần 4 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 26 Sep 2017, 03:24 PM
Thời khóa biểu lớp Chuyên ngành 2 tiếng Hàn khóa H17 (từ ngày 27/9 ~ 15/10/2017) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 25 Sep 2017, 08:20 AM
Thời khóa biểu lớp Ngoại ngữ 2 tiếng Hàn (lần 2- thực hiện từ 1/10) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 25 Sep 2017, 08:17 AM
Thay đổi phòng học lớp Ngọai ngữ 2 tiếng Hàn - học kỳ 1 (Năm học 2017-2018) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 13 Sep 2017, 07:51 AM
Thời khóa biểu học kỳ I (năm học 2017-2018) hệ chính quy có phòng học - lần 4 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 13 Sep 2017, 07:42 AM
Thời khóa biểu học kỳ I (năm học 2017-2018) hệ chính quy có phòng học - lần 3 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 28 Aug 2017, 10:22 AM
Thời khóa biểu học kỳ I (năm học 2017-2018) hệ vừa học vừa làm - lần 2 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 25 Aug 2017, 10:30 AM
Thời khóa biểu học kỳ I (năm học 2017-2018) hệ chính quy có phòng học - lần 2 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 25 Aug 2017, 10:06 AM
Thời khóa biểu học kỳ I (năm học 2017-2018) hệ chính quy có phòng học - lần 2 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 14 Aug 2017, 02:56 PM
Thời khóa biểu học kỳ I (năm học 2017-2018) hệ vừa học vừa làm Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 14 Aug 2017, 02:51 PM
Thời khóa biểu học kỳ I (năm học 2017-2018) hệ chính quy có phòng học - lần 1 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 8 Aug 2017, 08:29 AM
Thời khóa biểu học kỳ I (năm học 2017-2018) hệ chính quy chưa có phòng học Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 28 Jul 2017, 08:43 AM
Thời khoá biểu hệ tại chức học kỳ 2 (2016-2017) từ 1/4/2017 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 3 Apr 2017, 10:14 AM
Thời khoá biểu hệ tại chức học kỳ 2 (2016-2017) lần 4 từ 17/3 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 13 Mar 2017, 01:43 PM
Thời khoá biểu hệ tại chức học kỳ 2 (2016-2017) lần 3 (từ 1/3/2017) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 28 Feb 2017, 01:54 PM
Thời khoá biểu lớp Ngoại ngữ 2 (kỳ 2 năm học 2016-2017) từ ngày 20/2/2017 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 20 Feb 2017, 08:08 AM
Page:  1  2  ()