HANU
 
 
Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu, nhằm góp phần giúp cho sinh viên dễ dàng trong giao dịch ở trường ĐHHN, Ban chủ nhiệm khoa xin đưa ra hướng dẫn cho sinh viên được dễ dàng hơn trong giao dịch trong Nhà Trường.

DiscussionStarted byRepliesLast post
Quy trình hành chính Trường ĐH Hà Nội (thực hiện từ HK1 năm học 2016-2017) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 25 Aug 2016, 07:50 AM
Quy định công tác sinh viên trường Đại học Hà Nội thực hiện từ học kỳ 1 (năm học 2016-2017) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 25 Aug 2016, 07:43 AM
Quy trình xin xác nhận các văn bản, giấy tờ tại khoa Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 21 Jul 2016, 01:50 PM
Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính đối với sinh viên trường Đại học Hà Nội Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 17 Sep 2013, 03:32 PM
Quy định học cùng lúc hai chương trình ( ban hành kèm quyết định số 1126/QĐ-ĐHHN-ĐT ngày 14/8/2013) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 22 Aug 2013, 08:39 AM
Quy định về học tập của sinh viên Trường Đại học Hà Nội Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 8 Mar 2011, 08:51 AM
Bảo lưu kết quả học tập Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 25 Nov 2010, 07:01 AM
Hướng dẫn xin các loại giấy tờ Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 25 Nov 2010, 07:00 AM