HANU
 
 
Tra cứu điểm thi

Page:  1  2  3  4  ()
DiscussionStarted byRepliesLast post
TB: Điểm THT A2.1 TC12 và THT 5C1 H17 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Tue, 8 Oct 2019, 02:41 PM
Điểm THT B2.2 TC11 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Tue, 1 Oct 2019, 11:41 AM
Kết quả chuyển điểm của sinh viên trao đổi nhập học vào kỳ 1 năm học 2019-2020 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Thu, 19 Sep 2019, 10:45 AM
Điểm Quan hệ Việt Hàn, Thư tín thương mại TC10 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Tue, 6 Aug 2019, 09:40 AM
Điểm thi môn Tiếng Hàn du lịch - TC10 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Mon, 22 Jul 2019, 08:36 AM
TB: Điểm thi môn Dịch 1, Văn học khối H16 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Fri, 12 Jul 2019, 10:37 AM
Điểm Lý thuyết dịch, Viết văn bản TC10 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Wed, 10 Jul 2019, 02:45 PM
Điểm THT 4C - H17 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Mon, 1 Jul 2019, 11:30 AM
Điểm thi môn THT 4B - TC11 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Fri, 21 Jun 2019, 04:24 PM
Điểm thi môn THT 2B - H18 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Fri, 14 Jun 2019, 10:36 AM
TB: Điểm thi môn THT 2A khối TC12 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Wed, 12 Jun 2019, 03:20 PM
TB: Điểm môn Từ vựng, Ngữ âm TC10 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Wed, 5 Jun 2019, 04:49 PM
Tổng hợp điểm xét tốt nghiệp các khóa H12, H13, H14, H15 chính quy và H14, H15 chuyên ngành 2 đợt tháng 6 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Mon, 27 May 2019, 02:37 PM
Bảng tổng hợp điểm môn học GDTC được xét tốt nghiệp lần 1 (Khóa 2015). Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Tue, 21 May 2019, 10:38 AM
TB: Kết quả thi vét H15 ngày 17/5/2019 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Mon, 20 May 2019, 03:17 PM
TB: Bảng điểm xét học bổng HK8 - K15 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Thu, 16 May 2019, 09:48 AM
Điểm Ngoại ngữ 2-2 - Năm học 2018-2019 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Fri, 10 May 2019, 10:20 AM
TB: Điểm thi THT1A TC12, Online SM H15, THT3C H17, Chữ Hán 2 H16 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Mon, 6 May 2019, 04:08 PM
Điểm thi Tiếng Hàn kinh tế khối H15 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Fri, 3 May 2019, 02:55 PM
Điểm thi Tiếng Hàn du lịch H15, Ngữ pháp 1 H16, THT1B H18, THT3B TC11 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Fri, 3 May 2019, 11:11 AM
Điểm thi môn THT 2C khối H17 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Mon, 15 Apr 2019, 08:09 PM
Điểm thi môn THT 2A H18 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Fri, 8 Mar 2019, 01:24 PM
TB: Tổn hợp điểm học kỳ 7 của sinh viên H15 - Update Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Tue, 26 Feb 2019, 03:27 PM
Tb: Tổng hợp điểm học kỳ 5 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Mon, 25 Feb 2019, 03:10 PM
Bảng điểm xét học bổng HK7 của khối H15 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Mon, 18 Feb 2019, 02:19 PM
TB: Điểm thi THT 1C khối H17 ; THT 3B khối TC11 và Dịch nói thi lại Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Wed, 13 Feb 2019, 09:10 AM
TB: Điểm môn Thư tín thương mại H15, Chữ Hán 1 + Online SM H16 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Thu, 17 Jan 2019, 10:46 AM
Điểm thi Ngoại ngữ 2 Tiếng Thái của sinh viên khoa Tiếng Hàn Quốc Khóa SFL317 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Thu, 17 Jan 2019, 09:26 AM
TB: Điểm thi THT1A khối H18 - Dịch nói, dịch viết H15 - Học phần 4 TC10 - Năm học 2018-2019 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Tue, 15 Jan 2019, 03:40 PM
TB: Hội nghị ban cán sự lớp năm học 2018-2019 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Thu, 10 Jan 2019, 02:33 PM
TB: Hướng dẫn của phòng QLĐT về đăng ký tín chỉ Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Thu, 10 Jan 2019, 10:46 AM
TB: Thông báo về việc nhận lịch Tết năm 2019 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Thu, 27 Dec 2018, 11:12 AM
TB: Điểm thi Ngoại Ngữ II-1 năm học 2018-2019 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Thu, 27 Dec 2018, 10:11 AM
TB: Điểm thi môn THT 2B lớp TC11 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Thu, 27 Dec 2018, 10:10 AM
TB: Điểm thi môn Phương pháp học tập H18 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Thu, 27 Dec 2018, 10:09 AM
TB: Điểm thi môn Lý thuyết dịch H16 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Mon, 24 Dec 2018, 02:08 PM
TB: Điểm thi môn Đất nước văn hóa HQ HK5 - H16 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Mon, 24 Dec 2018, 02:06 PM
TB: (Re-up) Điểm thi Thực hành tiếng 6B năm học 2018-2019 Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Wed, 19 Dec 2018, 11:01 AM
Kết quả công nhận điểm chuyển đổi KQ học tập cho sinh viên đi trao đổi về - Học kỳ 1 (Năm học 2018-2019) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 19 Sep 2018, 10:47 AM
Kết quả điểm môn Ngữ văn - hệ Vừa làm vừa học Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 13 Sep 2018, 04:55 PM
Kết quả điểm tổng hợp HK6 - H15 (điểm xét học bổng) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 4 Sep 2018, 07:44 AM
Kết quả điểm tổng hợp HK4 - H16 (điểm xét học bổng) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 4 Sep 2018, 07:44 AM
Kết quả điểm tổng hợp HK2 - H17 (điểm xét học bổng) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 4 Sep 2018, 07:43 AM
Kết quả điểm môn GD thể chất toàn khóa khối H15 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 31 Aug 2018, 12:29 PM
Điểm học phần 6-7 khối lớp TC8 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 21 Aug 2018, 04:03 PM
Kết quả điểm thi THT2A - Khối lớp TC11 (TCH18) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 17 Aug 2018, 04:25 PM
Kết quả tổng hợp HK2 - Khối H17 (Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018) lần 2 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 16 Aug 2018, 08:04 AM
Kết quả tổng hợp HK6 - Khối H15 (Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018) lần 2 - ngày 16/8 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 16 Aug 2018, 07:49 AM
Kết quả tổng hợp HK2 - Khối H17 (Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 15 Aug 2018, 02:50 PM
Kết quả tổng hợp HK6 - Khối H15 (Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 15 Aug 2018, 07:47 AM
Kết quả học tập KNT4 - khối H16 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 14 Aug 2018, 04:46 PM
Kết quả điểm môn Thực hành tiếng 3B - khối H17 (Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 17 Jul 2018, 11:33 AM
Kết quả điểm môn Ngữ pháp 1 - khối H15 (Học kỳ 6 - Năm học 2017-2018) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 17 Jul 2018, 09:28 AM
Kết quả học kỳ 5 khối H15 hệ chính quy (Năm học 2017-2018) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 10 Jul 2018, 08:17 PM
Kết quả học phần 3 -TC10 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 10 Jul 2018, 08:01 PM
Kết quả môn Ngữ văn thi ngày 18/6/2018 khối hệ Vừa làm vừa học Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 21 Jun 2018, 08:37 AM
Kết quả điểm Ngoại ngữ 2 tiếng Hàn học kỳ 2 (Năm học 2017-2018) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 28 May 2018, 07:53 AM
Kết quả điểm môn 1A khối tại chức TC11 (khóa 2018) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 21 May 2018, 04:10 PM
Kết quả môn Thực hành tiếng 2B - khối H17 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 15 May 2018, 08:33 AM
Kết quả các môn học kỳ 8 - khối H14 hệ chính quy Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 14 May 2018, 01:47 PM
Kết quả điểm môn tiếng Hàn kinh tế - H14 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 7 May 2018, 04:48 PM
Kết quả điểm Giữa kỳ môn thực hành tiếng 4 - khối H16 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 3 May 2018, 11:26 AM
Kết quả thi lại ngày 23/4/2018 (Năm học 2017-2018) hệ Vừa làm vừa học Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 2 May 2018, 10:17 AM
Kết quả thi lại ngày 23/4/2018 (Năm học 2017-2018) hệ Chính quy Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 2 May 2018, 10:16 AM
Điểm kiến tập dịch khối H14 (Năm học 2017-2018) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 24 Apr 2018, 09:26 AM
Điểm tổng hợp tòan khóa của các sinh viên khối TC5 (2011), TC6(2012), TC7 (2013) chưa tốt nghiệp đợt tháng 01/2018 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 13 Mar 2018, 04:24 PM
Kết quả học tập 07 học kỳ khối H14 chính quy Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 12 Mar 2018, 10:29 AM
Kết quả điểm Dịch 1 - TC8 (Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 12 Mar 2018, 10:20 AM
Kết quả học tập môn 1B khối H17 (Năm học 2017-2018) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 9 Mar 2018, 08:21 AM
Kết quả công nhận chuyển đổi kết quả học tập cho sinh viên trao đổi về nhập học đợt Tháng 1/2018 (nhóm 2) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 7 Mar 2018, 10:18 AM
Tổng hợp điểm học phần 1 - khối H17 (Năm học 2017-2018) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 5 Mar 2018, 10:59 AM
Tổng hợp điểm kỳ 3 - khối H16 (Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 5 Mar 2018, 10:58 AM
Tổng hợp điểm kỳ 5 - khối H15 (Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 5 Mar 2018, 10:56 AM
Tổng hợp điểm kỳ 7 - khối H14 (Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 5 Mar 2018, 10:56 AM
Kết quả học tập môn Ngữ âm - khối H15 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 27 Feb 2018, 09:34 AM
Kết quả công nhận chuyển đổi kết quả học tập cho sinh viên trao đổi về nhập học đợt Tháng 1/2018 (nhóm 1) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 8 Feb 2018, 11:23 AM
Kết quả học tập môn Chữ Hán 1 - khối H15 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 7 Feb 2018, 09:25 AM
Kết quả học tập môn Phương pháp học tập - H17 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 7 Feb 2018, 09:25 AM
Kết quả điểm KNT3 khối H16 hệ chính quy Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 5 Feb 2018, 11:24 AM
Kết quả môn Ngữ pháp 1 khối TC8 (TCH14) - HK 1 (năm học 2017-2018) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 31 Jan 2018, 08:28 AM
Kết quả môn Từ Vựng khối H15 - HK 1 (năm học 2017-2018) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 31 Jan 2018, 08:27 AM
Kết quả học tập môn Lý thuyết dịch - khối H15 chính quy (lần 2) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 29 Jan 2018, 03:18 PM
Kết quả điểm môn Ngoại ngữ 2 - học kỳ 1 (Năm học 2017-2018) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 18 Jan 2018, 10:22 AM
Kết quả học tập môn Online - Yonsei khối H15 chính quy Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 18 Jan 2018, 08:51 AM
Kết quả học tập môn Online - Sookmyung khối H15 chính quy Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 18 Jan 2018, 08:50 AM
Kết quả học tập môn Đất nước văn hóa - khối H15 chính quy Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 18 Jan 2018, 08:50 AM
Kết quả học tập môn Lý thuyết dịch - khối H15 chính quy Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 18 Jan 2018, 08:49 AM
Kết quả học tập môn 2A của H17 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 18 Jan 2018, 08:48 AM
Kết quả học tập học kỳ 7 - khối H14 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 9 Jan 2018, 04:35 PM
Kết quả học phần 2 (Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 27 Dec 2017, 02:25 PM
Tổng hợp điểm 8 học phần khối lớp TC5 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 27 Dec 2017, 02:22 PM
Tổng hợp điểm 8 học phần khối lớp TC6 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 27 Dec 2017, 02:21 PM
Tổng hợp điểm 8 học phần khối lớp TC7 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 27 Dec 2017, 02:19 PM
Tổng hợp điểm các môn học phần 8 TC7 (Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 27 Dec 2017, 02:15 PM
Kết quả điểm Dịch 1 - thi lần 2 khối TC7 (Năm học 2017-2018) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 21 Dec 2017, 03:36 PM
Kết quả điểm Quan hệ Việt Hàn - khối TC8 (Năm học 2017-2018) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 21 Dec 2017, 03:34 PM
Kết quả môn Giáo dục chính trị TC 8.9.10 (Học kỳ 1- năm học 2017-2018) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 14 Dec 2017, 04:17 PM
Kết quả học tập môn 1A - khối H17 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 8 Dec 2017, 01:00 PM
Điểm tổng kết 8 kỳ khối TC5 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 4 Dec 2017, 01:53 PM
Điểm tổng kết 8 kỳ khối TC6 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 4 Dec 2017, 01:52 PM
Page:  1  2  3  4  ()