HANU
 
 

Đây là một kênh để giới thiệu việc làm đến cho sinh viên đang học và đã tốt nghiệp khoa tiếng Hàn.


Page:  1  2  3  4  5  ()
DiscussionStarted byRepliesLast post
TB: Cty ALF tuyển dụng Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Wed, 8 Jul 2020, 02:51 PM
TB:Shinhan Fresh Banker 2020_Northern Area tuyển dụng Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Mon, 22 Jun 2020, 07:47 AM
TB: Công ty tư vấn luật Quốc tế Law2B tuyển dụng Picture of KR Dao Thi Thao KR Dao Thi Thao 0 KR Dao Thi Thao
Wed, 27 May 2020, 02:00 PM
Tập đoàn BBQ Genesis (Hàn Quốc) tuyển dụng Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 25 Sep 2018, 04:07 PM
Woosung Electronics, Vietnam tuyển phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 25 Jul 2018, 12:14 PM
Đại học Quốc gia Chonnam Hàn Quốc tuyển cán bộ làm việc tại đại học Tây Nguyên Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 23 Jul 2018, 12:23 PM
Sheraton Hà Nội tuyển dụng nhân viên tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 23 Jul 2018, 12:19 PM
Thông báo tuyển dụng nhân viên hành chính tại trung tâm Văn hóa Hàn Quốc Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 25 Jun 2018, 12:23 PM
Công ty TNHH WK Vina tuyển trợ lý tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 24 May 2018, 07:57 AM
Công ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam tuyển nhân viên tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 23 May 2018, 09:27 AM
Công ty TNHH Sae-a Vina tuyển nhân viên tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 21 May 2018, 11:09 AM
Công ty Hateco tuyển dụng Intern tiếng hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 10 May 2018, 08:17 AM
Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam (SDV) tuyển dụng nhân viên tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 8 May 2018, 04:29 PM
Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư thương mại cổ phần Thanh Giang Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 26 Apr 2018, 04:39 PM
Alphabooks tuyển dụng vị trí Biên tập viên Tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 10 Apr 2018, 07:40 AM
VTC Online tuyển dụng nhân viên tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 3 Apr 2018, 07:37 AM
Công ty trách nhiệm hữu hạn Dreamtech Việt Nam tuyển phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 21 Mar 2018, 11:02 AM
Công ty TNHH Wilson Hà Nội tuyển phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 13 Mar 2018, 08:47 AM
Công ty TNHH Chulwoo Vina tuyển phân dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 13 Mar 2018, 08:45 AM
Công ty TNHH Almus Vina - Khu công nghiệp Phú Hà, Phú Thọ tuyển phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 6 Mar 2018, 07:44 AM
Công ty ChungHo Nais VN tuyển phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 19 Jan 2018, 02:53 PM
Đài Tiếng nói Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2017 Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 3 Nov 2017, 10:32 AM
Doosung Tech Việt Nam tuyển dụng Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 31 Oct 2017, 01:45 PM
Công ty TNHH DAESUNG DNC VINA tuyển phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 19 Sep 2017, 12:43 PM
Công ty Chứng khoán KB tại Việt Nam tuyển nhân viên tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 13 Sep 2017, 04:51 PM
Cty TNHH Shinyang Metal Việt Nam tuyển phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 18 Aug 2017, 01:28 PM
Công ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam tuyển phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 15 Aug 2017, 10:58 AM
GHR Vietnam (GLOBAL HR DEVELOPMENT INSTITUTE) tuyển dụng Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 20 Jul 2017, 08:29 AM
Công ty cổ phần TCE VINA DENIM tuyển phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 17 Jul 2017, 10:34 AM
Công ty TNHH Telim tuyển phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 10 Jul 2017, 06:34 AM
Công ty TNHH Chulwoo Vina tuyển phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 15 May 2017, 08:09 AM
Công ty TNHH Rio Việt Nam tuyển phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 12 May 2017, 09:52 AM
Công ty Vatech tuyển nhân viên tiếng Hàn, tiếng Anh Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 28 Apr 2017, 01:56 PM
Công ty TNHH Pyung Ahn Vina tuyển phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 18 Apr 2017, 08:09 AM
Công Ty TNHH CJ VINA Agri - Chi Nhánh Hà Nam tuyển phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 5 Apr 2017, 01:52 PM
Công ty Luật Logos tại Hà Nội tuyển phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 29 Mar 2017, 09:52 AM
Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup tuyển phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 27 Mar 2017, 10:51 AM
Công ty TNHH Nedec tuyển phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 24 Mar 2017, 09:57 AM
Công ty cổ phần dịch vụ Quốc tế Đông Đô tuyển giáo viên tiếng Hàn - tiếng Nhật Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 22 Mar 2017, 04:09 PM
Công ty Samju Vina tuyển phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 22 Mar 2017, 09:25 AM
Công ty TNHH S-Mac Vina tuyển nhân viên Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 17 Mar 2017, 09:27 AM
Tập đoàn Bất Động Sản Savills Việt Nam (chi nhánh Hà Nội) tuyển thực tập sinh tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 16 Mar 2017, 11:02 AM
Bell Information Technology Vietnam tuyển phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 16 Mar 2017, 10:40 AM
Công ty Thực Phẩm Orion Vina tiếp nhận sv thực tập Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 13 Mar 2017, 08:57 AM
Chương trình Quản trị viên tập sự của Suntory PepsiCo Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 1 Mar 2017, 09:08 AM
Công ty HNT VINA đang cần tuyển Phiên Dịch Tiếng Hàn Picture of Phạm hương Phạm hương 0 Phạm hương
Wed, 8 Feb 2017, 02:48 PM
CÔNG TY TNHH 1TV MAY MẶC VIỆT PACIFIC tuyển phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 16 Jan 2017, 09:18 AM
Công ty TNHH Hansol Electronics Việt Nam tuyển phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 5 Jan 2017, 07:24 AM
Công ty TNHH Ilshin Vina tuyển thư ký giám đốc biết tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 27 Dec 2016, 02:45 PM
Công ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam tuyển phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 26 Dec 2016, 02:51 PM
Công ty KRVina tuyển phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 20 Dec 2016, 06:39 AM
Công ty TNHH KCI VINA tuyển dụng phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 14 Dec 2016, 10:58 AM
Công ty cổ phần Wonder world tuyển trợ lý kiêm phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 9 Dec 2016, 07:41 AM
Công ty TNHH HOATECH VINA tuyển dụng phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 8 Dec 2016, 07:33 AM
Lotte Mart Hà Nội Center tuyển dụng Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Thu, 8 Dec 2016, 07:26 AM
Hyundai Aluminum Hàn Quốc tuyển dụng phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 1 Hyundai Vĩnh Phúc
Tue, 29 Nov 2016, 02:43 PM
Tuyển dụng PHIÊN DỊCH VIÊN cho Cty TNHH Xây dựng và Thương Mại 555 Việt Nam Picture of Hoàng Thị Nhung Hoàng Thị Nhung 0 Hoàng Thị Nhung
Tue, 29 Nov 2016, 02:18 PM
Công ty Tư vấn - kiểm toán S & S vốn 100% Hàn Quốc Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 28 Nov 2016, 01:43 PM
한국어 통역직원 채용 공고 (Solum Vina) Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 28 Nov 2016, 07:43 AM
TUYỂN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN - Thu nhập 15-20tr/tháng Picture of Nguyễn Hiền Nguyễn Hiền 0 Nguyễn Hiền
Thu, 24 Nov 2016, 08:51 AM
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn làm việc tại Hải Dương/ Hà Nội Picture of Sợi Vĩ Sơn Sợi Vĩ Sơn 0 Sợi Vĩ Sơn
Thu, 17 Nov 2016, 08:19 AM
Nhân viên hồ sơ đối ngoại biết tiếng Hàn Picture of Đoàn Mai Đoàn Mai 0 Đoàn Mai
Tue, 15 Nov 2016, 11:41 AM
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện tuyển phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 14 Nov 2016, 07:37 AM
Công ty Samsung Display Việt Nam đang tuyển phiên dịch thực tập và phiên dịch thời vụ tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 11 Nov 2016, 07:38 AM
Tổ chức chương trình thực tập “Ngôn ngữ Hàn quốc tại Samsung Việt Nam" Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 9 Nov 2016, 10:03 AM
Công ty CP Nguồn Nhân lực Worklink Tuyển nhiều Nhân sự Tiếng Hàn Picture of Worklink HR Worklink HR 0 Worklink HR
Sat, 5 Nov 2016, 09:40 AM
Kumho Asiana tuyển dụng phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Wed, 2 Nov 2016, 04:15 PM
20161028 CÔNG TY TNHH SI FLEX VIET NAM TUYỂN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN Picture of PHAM THU NGA PHAM THU NGA 0 PHAM THU NGA
Fri, 28 Oct 2016, 05:29 PM
TUYỂN GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG HÀN PART-TIME Picture of Trần Thu Trang Trần Thu Trang 0 Trần Thu Trang
Wed, 26 Oct 2016, 08:39 PM
TUYỂN NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN Picture of Nguyễn Thị Thu Hằng Nguyễn Thị Thu Hằng 0 Nguyễn Thị Thu Hằng
Mon, 24 Oct 2016, 01:49 PM
TUYỂN NHÂN VIÊN BIÊN PHIÊN DỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐỨC VIỆT Picture of Nguyễn Phương Linh Nguyễn Phương Linh 0 Nguyễn Phương Linh
Wed, 19 Oct 2016, 10:40 AM
Công ty Shinwon Ebenezer tuyển phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 18 Oct 2016, 04:22 PM
Công ty IMACHEM tuyển nhân viên kinh doanh biết tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 18 Oct 2016, 04:16 PM
Tuyển phiên dịch Tiếng Hàn Picture of Phạm hương Phạm hương 0 Phạm hương
Mon, 17 Oct 2016, 09:29 AM
công ty DAIJIN EXPRESS VIETNAM tuyển nhân viên biết tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 10 Oct 2016, 10:22 AM
Tập đoàn SEOUL SEMICONDUCTOR tuyển phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 7 Oct 2016, 07:25 AM
Tuyển phiên dịch tiếng Hàn Quốc, làm việc tại Hà nội Picture of Minh Minh Minh Minh 0 Minh Minh
Tue, 4 Oct 2016, 02:29 PM
Tuyển cộng tác viên biên phiên dịch Picture of Ms Lĩnh Ms Lĩnh 0 Ms Lĩnh
Mon, 3 Oct 2016, 10:13 AM
Phiên dịch tiếng Hàn - Lương 800 - 1000 usd - làm việc tại Hà Nội Picture of Nguyen Mai Chi Nguyen Mai Chi 0 Nguyen Mai Chi
Mon, 3 Oct 2016, 09:06 AM
Tuyển chuyên viên tư vấn bất động sản tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 23 Sep 2016, 02:53 PM
PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN Picture of Nguyễn Thúy Tuyên Nguyễn Thúy Tuyên 0 Nguyễn Thúy Tuyên
Thu, 22 Sep 2016, 11:04 AM
Tuyển gấp Phụ trách xuất bản sách Tiếng Hàn` Picture of Huyên Lê Huyên Lê 0 Huyên Lê
Wed, 21 Sep 2016, 11:06 AM
Tuyển gấp phiên dịch tiếng Hàn - Làm việc tại Bắc Giang Picture of Nguyễn Anh Trường Nguyễn Anh Trường 0 Nguyễn Anh Trường
Mon, 19 Sep 2016, 09:53 AM
PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN - LƯƠNG 800 - 1200 USD - LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI Picture of Nguyen Mai Chi Nguyen Mai Chi 0 Nguyen Mai Chi
Sat, 17 Sep 2016, 09:15 AM
TUYỂN DỤNG PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN Picture of Ngo Thi Van Anh Ngo Thi Van Anh 0 Ngo Thi Van Anh
Fri, 16 Sep 2016, 02:41 PM
Tuyển giáo viên giảng dạy tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 6 Sep 2016, 03:22 PM
Tuyển giáo viên tiếng Hàn Picture of Nguyễn Loan Nguyễn Loan 0 Nguyễn Loan
Wed, 24 Aug 2016, 04:59 PM
Tuyển dụng Phiên dịch Tiếng Hàn Picture of Trần Thị Trần Thị 0 Trần Thị
Tue, 16 Aug 2016, 01:13 PM
Công ty Sungchang Enterprise tuyển phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 16 Aug 2016, 10:53 AM
Việc làm quản lý nhà hàng Picture of Nguyễn Thảo Nguyễn Thảo 0 Nguyễn Thảo
Fri, 12 Aug 2016, 08:28 PM
NV TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM - Y/C TIẾNG HÀN Picture of Nguyen Mai Chi Nguyen Mai Chi 0 Nguyen Mai Chi
Fri, 12 Aug 2016, 08:41 AM
Cao đẳng công nghệ Việt Nhật tuyển giáo viên tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Tue, 9 Aug 2016, 09:30 AM
Công ty TNHH Orchem Vina tuyển phiên dịch tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 8 Aug 2016, 04:58 PM
[ CẨM GIÀNG - HẢI DƯƠNG] PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN - $600 - $800 Picture of Nguyen Mai Chi Nguyen Mai Chi 0 Nguyen Mai Chi
Tue, 2 Aug 2016, 02:43 PM
Công ty TNHH Hành Trình Exotic tuyển dụng Picture of Nguyễn  Hà Nguyễn Hà 0 Nguyễn Hà
Fri, 29 Jul 2016, 03:57 PM
Công ty Samsung Display Việt Nam (SDV) tuyển phiên dịch tiếng Hàn cao cấp Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 29 Jul 2016, 01:52 PM
Công ty Il kwang Polimer tuyển dụng Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Mon, 25 Jul 2016, 02:27 PM
Tuyển PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN - Gián Khẩu, Ninh Bình Picture of Nguyen Mai Chi Nguyen Mai Chi 0 Nguyen Mai Chi
Thu, 21 Jul 2016, 10:21 AM
TUYỂN DỤNG PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM Picture of Nguyen Mai Chi Nguyen Mai Chi 0 Nguyen Mai Chi
Wed, 20 Jul 2016, 09:42 AM
Công ty J.I.Vina tuyển nhân viên biết tiếng Hàn Picture of Nguyễn Thị Tô Vân Nguyễn Thị Tô Vân 0 Nguyễn Thị Tô Vân
Fri, 8 Jul 2016, 03:14 PM
Page:  1  2  3  4  5  ()