HANU
 
 

Các thông báo lịch thi các môn học


DiscussionStarted byRepliesLast post
Xin Cho Hỏi Điều kiện dự thi vào khoa Việt Nam học Picture of Dang Hong  Lien Dang Hong Lien 0 Dang Hong Lien
Thu, 9 Jun 2016, 12:10 PM
LỊCH THI HỌC KÌ II NĂM THỨ 3 (ĐỢT 1) Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Thu, 13 May 2010, 11:27 AM
Lịch thi học kì II và thi lại HKI (Năm thứ 4) Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Tue, 23 Mar 2010, 01:16 PM
DANH SÁCH THI HK I - NĂM THỨ 2 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Mon, 4 Jan 2010, 04:31 PM
DANH SÁCH THI HKI NĂM HỌC 2009-2010_NĂM THỨ 1 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Sun, 3 Jan 2010, 12:27 PM
DANH SÁCH THI HK I - NĂM THỨ 3 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Sat, 26 Dec 2009, 09:37 AM
DANH SÁCH THI HK I - NĂM THỨ 4 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Sat, 26 Dec 2009, 09:35 AM
DANH SÁCH THI HKI NĂM HỌC 2009-2010_MÔN ĐỊA LÍ VN Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Wed, 23 Dec 2009, 04:36 PM
Danh sách thi lại môn Ngữ âm Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Wed, 23 Sep 2009, 09:43 AM
DANH SÁCH THI LẠI HKII NĂM HỌC 2008-2009 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Thu, 10 Sep 2009, 10:43 AM
LỊCH THI LẠI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008-2009 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Thu, 10 Sep 2009, 08:58 AM
Lịch thi học kỳ II năm học 2007-2008 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Wed, 4 Jun 2008, 04:25 PM
Danh sách sv không đủ điều kiện dự thi lần 1 HKII07-08_khối 2+2 VN06 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Fri, 11 Apr 2008, 04:51 PM
Lịch thi HKII năm học 06-07_khối 2+2VN06 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Fri, 4 Apr 2008, 05:41 PM
Danh sách thi lại HKI07-08_khối 2+2VN06 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Wed, 19 Mar 2008, 08:55 AM
Danh sách thi lại HKI 07-08_khối 2+2 VN07 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Wed, 19 Mar 2008, 08:54 AM
Lịch thi lại HKI năm học 2007-2008 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Tue, 18 Mar 2008, 10:18 AM
Danh sách sv bị đình chỉ thi HKI_khối 2+2 VN07 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Tue, 22 Jan 2008, 05:51 PM
Danh sách thi môn Tiếng Việt III_khối 0+4 VN06 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Tue, 8 Jan 2008, 03:08 PM
Lịch thi HKI năm học 2007-2008 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Thu, 3 Jan 2008, 02:25 PM
DS thi học kì I năm học 2007-2008_Khối 2+2 VN-06 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Thu, 20 Dec 2007, 06:00 PM
DS bị đình chỉ thi HKI07-08_khối 2+2VN-06 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Thu, 20 Dec 2007, 06:00 PM
Lịch thi HKI 07-08_khối 2+2 VN-06 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Fri, 14 Dec 2007, 03:52 PM
Nội dung ôn tập Ngữ pháp tiếng Việt_ Khối VN 06 Picture of Lê Văn Tấn Lê Văn Tấn 0 Lê Văn Tấn
Mon, 10 Dec 2007, 02:49 PM
Danh sách sinh viên khối 2+2VN06 bị đình chỉ thi môn Dịch viết 3 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Wed, 5 Dec 2007, 11:27 AM
Thông báo thi môn Dịch viết 3_khối 2+2VN06 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Fri, 23 Nov 2007, 02:47 PM
Lịch thi lại học kì II năm học 2006-2007_khối 2+2VN06 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Mon, 24 Sep 2007, 10:20 AM
Lịch thi học kì II năm học 2006-2007 (lần 1)_khối VN-06 Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 1
Sat, 21 Jul 2007, 12:40 PM
Lịch thi học kì I năm học 2006-2007 (khối VN-06) Picture of Nguyễn Thuỳ Minh Nguyễn Thuỳ Minh 0 Nguyễn Thuỳ Minh
Wed, 31 Jan 2007, 02:09 PM