HANU
 
 
Picture of Nguyen Hong Le
Bài Tập tham khao
by Nguyen Hong Le - Thursday, 27 December 2007, 11:33 AM
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI
KHOA VIỆT NAM HỌC

ÔN TẬP THI HỌC KỲ I

KHỐI 0 + 4 chính quy

Luyện tập 1:

I. Đặt câu hỏi cho những câu trả lời sau:

1..........................................................................................................................................?

 Vâng, tôi là sinh viên Khoa Việt Nam học

2..........................................................................................................................................?

Có, tôi có thích uống cà phê.

3..........................................................................................................................................?

Rồi tôi đã làm xong bài tập rồi.

4..........................................................................................................................................?

Chưa tôi chưa đi thành phố Hồ Chí Minh lần nào.

5..........................................................................................................................................?

Thứ 6 tuần sau tôi sẽ về nước

6..........................................................................................................................................?

Sinh nhật tôi ngày 30 tháng 4.

7..........................................................................................................................................?

Có, tôi có thể nói một chút tiếng Anh.

8..........................................................................................................................................?

Vì hôm qua tôi có việc bận nên không đến dự sinh nhật bạn được.

9...........................................................................................................................................?

Không nhà tôi cách trường không xa lắm.

10.........................................................................................................................................?

Cô Hương là giáo viên tiếng Anh của chúng tôi.

II. Chữa lại các câu dưới đây:

1. Các anh là công nhân, chúng ta là sinh viên................................................................................................................................................2. Tôi là luật sư, chị là luật sư. Bạn ấy đều là luật sư. Chúng tôi cũng là luật sư................................................................................................................................................. 3. Đây là thư viện không chị ? Là, đúng rồi..............................................................................................................................................4. Trường của chúng tôi phong cảnh lắm đẹp.................................................................................................................................................5. Trường chúng tôi của thư viện rất rộng..................................................................................................................................................6. Chúng tôi rất yqúi lắm cô giáo của chúng tôi

.................................... ............................................................................................................7. Bao giờ anh đến Bắc Kinh?  .................................................................................................................................................8. Sáng mai tôi sắp luyện tập ngữ âm cho các bạn..................................................................................................................................................9. Ngày mai là ngày mười tư tháng bốn..................................................................................................................................................10. Bạn Minh là sinh viên giỏi của lớp chúng tôi nhất..................................................................................................................................................

III. Đặt câu với các từ sau :

1. từ ....... đến

.................................................................................................................................................

2. vì ........ nên

................................................................................................................................................

3. định

.................................................................................................................................................

4. vừa mới

.................................................................................................................................................

5. có thể

.................................................................................................................................................

6. vẫn còn

...............................................................................................................................................

7. dành thời gian

................................................................................................................................................

8. cách đây

.................................................................................................................................................

9. chỉ ...... thôi

.................................................................................................................................................

10. nếu ...... thì

................................................................................................................................................IV. Viết 1 đoạn văn khoảng 100 từ về “Cuộc sống của em ở Việt Nam”

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................