HANU
 
 
Picture of Nguyễn Việt Lê
Một vài hình ảnh về cuộc sống thường nhật của Hà nội.
by Nguyễn Việt Lê - Friday, 7 December 2007, 07:16 PM
 

Gánh hàng rong

Photobucket - Video and Image Hosting

"Tình yêu đôi ta, sẽ chung một đường"

Photobucket - Video and Image Hosting

Một ngày ế ẩm

Photobucket - Video and Image Hosting

Đợi khách

Photobucket - Video and Image Hosting

Ai rổ rá rế chổi đê

Photobucket - Video and Image Hosting

"Giấc mơ trưa"

Photobucket - Video and Image Hosting

Quán hàng đêm

Photobucket - Video and Image Hosting

Trong lúc bán hàng, cập nhật thông tin

Photobucket - Video and Image Hosting

Gánh hàng hoa

Photobucket - Video and Image Hosting

Ung dung hai ghế ta ngồi...

Photobucket - Video and Image Hosting