HANU
 
 
Picture of Đào Hà Ninh
Tuyên bố Hà Nội: tập trung cho DN vừa và nhỏ
by Đào Hà Ninh - Saturday, 30 September 2006, 02:01 PM
 

Ngày 29/9, Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 13 đã kết thúc tốt đẹp sau 2 ngày làm việc tại Hà Nội. Các đại biểu đã nhất trí thông qua "Tuyên bố Hà Nội" và "Tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng" áp dụng với tất cả các thành viên.

"Tuyên bố Hà Nội" tập trung vào chủ đề hợp tác các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh trong thương mại và đầu tư, đổi mới và tinh thần kinh doanh. Bản Tuyên bố nhấn mạnh đến các thách thức to lớn về nâng cao năng lực thể chế và nguồn nhân lực, đặc biệt là các nền kinh tế đang phát triển.

Tuyên bố cũng đưa ra các giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa khu vực doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước, thúc đẩy hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khác, các biện pháp hỗ trợ về chính sách cho các doanh nghiệp, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp và cán bộ quản lý, giảm tình trạng quan liêu tham nhũng, cung cấp thông tin giúp các DNNVV, lồng ghép vườn ươm doanh nghiệp, đổi mới và phát triển tinh thần kinh doanh…

Theo "Tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng", các Bộ trưởng đã hoan nghênh việc đệ trình các kế hoạch hành động đổi mới của 13 nền kinh tế thành viên tham gia vào sáng kiến Daegu. Năm 2006 là năm đầu tiên thực hiện sáng kiến Daegu nên các Bộ trưởng khuyến khích các nền kinh tế thành viên tham gia vào dự án này.

Các Bộ trưởng ủng hộ sáng kiến quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) cho DNNVV của APEC, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức và hiểu biết về SHTT như một nhân tố chính để khuyến khích đổi mới sáng tạo và phát triển tinh thần doanh nhân. Sáng kiến này sẽ được thực hiện trên cơ sở tự nguyện.

Về ứng phó với đại dịch, các Bộ trưởng cũng ủng hộ đóng góp của Nhóm công tác về các vấn đề quan trọng liên quan tới kế hoạch ứng phó với đại dịch và hoan nghênh sáng kiến của Mỹ về "Kế hoạch ứng phó với đại dịch cho các doanh nghiệp nhỏ". Các Bộ trưởng đề cao tầm quan trọng của sáng kiến và sự hợp tác lẫn nhau giữa các nền kinh tế thành viên trong việc giảm bớt các tác động tiêu cực nảy sinh từ các thảm họa. Tuyên bố chung cũng đề cập đến báo cáo cải thiện hoạt động của nhóm Công tác DNNVV; hợp tác và phối hợp với các tổ chức liên quan và một số vấn đề khác.

Tuyên bố chung cho biết: các đại biểu đã nhất trí Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC 2007 và các Hội nghị liên quan sẽ được tổ chức tại Tasmania (Australia) từ ngày 4 đến 9/3/2007, với chủ đề chính "Cải thiện môi trường kinh doanh cho DNNVV" và ba tiểu chủ đề: Giảm chi phí cho DNNVV thông qua thể chế thuận lợi nhất; Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mới khởi nghiệp; Khuyến khích sáng kiến DNNVV.

  • Theo TTXVN