HANU
You are not logged in. (Login)
 

 
Bỏ qua Trình đơn chínhBỏ qua Khoá học

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI
P. 211 Nhà C, Trường ĐH Hà Nội,
Km 9, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel.: [+84][4] 38544498
Website: http://www.hanu.vn/sdh

Tin tức - Sự kiện

Hình của Nguyễn  Quốc Minh
Thông báo v/v Thay đổi địa điểm tổ chức Xê-mi-na ngày 17/4/2014
Bởi Nguyễn Quốc Minh - Wednesday, 16 April 2014, 03:39 PM
 
Khoa Đào tạo Sau đại học thông báo:
Do số lượng đăng ký tham dự Hội thảo vượt quá số ghế của phòng dự kiến nên địa điểm của Hội thảo ngày 17/4/2014 chuyển đến Phòng 802 nhà C.
Hình của Nguyễn  Quốc Minh
TB VỀ VIỆC THAM DỰ XÊ-MI-NA
Bởi Nguyễn Quốc Minh - Friday, 11 April 2014, 10:58 AM
  Ban Chủ nhiệm Khoa thông báo về việc tổ chức Xê-mi-na học thuật và yêu cầu tất cả các học viên cao học Khóa 21 (2013-2015) các chuyên ngành đăng ký tham dự (trường hợp vắng phải có lí do chính đáng).
Lớp trưởng các lớp lập danh sách đăng ký và gửi cho cô Lan (qua email: khoasdh@gmail.
Hình của Nguyễn  Quốc Minh
Thông báo mở lớp ôn thi đầu vào cao học năm 2014
Bởi Nguyễn Quốc Minh - Tuesday, 1 April 2014, 12:22 PM
 
- Xin mở file đính kèm để xem lịch ôn tập
- Phòng học: Tầng 3 của Trung tâm Giáo dục Quốc tế (đối diện với góc Sân vận động của Trường).
- Đề nghị thí sinh nộp Lệ phí ôn tập trước khi vào lớp.
- Xem chi tiết thông báo tuyển sinh trong mục Tuyển sinh - Đào tạo hoặc trên website của Trường (http://www.hanu.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=2426&Itemid=67)
Hình của SDH- Đặng Thị Lan
THÔNG BÁO NỘP HỌC PHÍ KỲ 2 (2013-2014)
Bởi SDH- Đặng Thị Lan - Tuesday, 1 April 2014, 11:51 AM
 
THÔNG BÁO NỘP HỌC PHÍ KỲ 2 (2013-2014)

Hình của Tran Anh Tuan
Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ ngành Ngôn ngữ Nga
Bởi Tran Anh Tuan - Tuesday, 1 April 2014, 11:08 AM
 

Ngày 28 tháng 3 năm 2014, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ với đề tài “Семантическая структура и функционирование глаголов движения русского языка в сопоставлении с вьетнамским” / “Cấu trúc ngữ nghĩa và sử dụng động từ chuyển động trong tiếng Nga đối chiếu với tiếng Việt”.


KHOA ĐÀO TẠO
SAU ĐẠI HỌC
Bỏ qua Login

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VICTORIA

vu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LOUVAIN

UCL

Bỏ qua Thành viên trực tuyến

Thành viên trực tuyến