Khoa Bồ Đào Nha - Departamento de Português

You are not logged in. (Login)

 
Skip Main MenuSkip BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em portuguêsSkip Online Users

Online Users

(last 2880 minutes)
None
BrasilVietnamePortugal
A Minha Pátria é a Língua Portuguesa

Tin tức Site - Notícias

Picture of Vũ Kim Dung
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THỰC HÀNH TIẾNG 2A2
by Vũ Kim Dung - Thursday, 15 April 2021, 03:28 PM
 
Khoa tiếng Bồ Đào Nha xin thông lịch thi như sau:


Thời gian thi: 8h, thứ 5 ngày 22/4/2021
Phòng thi: 501- nhà B
Danh sách thi: xem danh sách tại file đính kèm
Q. TRƯỞNG KHOA

Picture of Vũ Kim Dung
Thông báo v/v phân công nhiệm vụ Chương trình tập huấn Kỹ năng tự bảo vệ bản thân
by Vũ Kim Dung - Tuesday, 13 April 2021, 08:15 AM
 
Ban cán sự lớp các khóa và sinh viên quan tâm đọc thông báo tại file đính kèm. Xin cảm ơn.

Khoa tiếng BĐN
Picture of Vũ Kim Dung
BẢNG ĐIỂM TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - KHÓA 2016
by Vũ Kim Dung - Monday, 12 April 2021, 02:37 PM
 
Sinh viên xem điểm tại file đính kèm. Mọi thăc mắc ( nếu có ) liên hệ tại văn phòng khoa Bồ Đào Nha trước ngày 15/4/2021.

Khoa tiếng BĐN
Picture of Vũ Kim Dung
BẢNG ĐIỂM TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - KHÓA 2014
by Vũ Kim Dung - Monday, 12 April 2021, 02:37 PM
 
Sinh viên xem điểm tại file đính kèm. Mọi thăc mắc ( nếu có ) liên hệ tại văn phòng khoa Bồ Đào Nha trước ngày 15/4/2021.

Khoa tiếng BĐN
Picture of Vũ Kim Dung
Thông báo vv niêm yết danh sách sinh viên dự kiến được nhận chế độ trợ cấp xã hội năm 2021
by Vũ Kim Dung - Friday, 9 April 2021, 03:07 PM
 
Sinh viên xem thông báo tại file đính kèm. Xin cảm ơn.
Picture of Vũ Kim Dung
Danh sách sinh viên dự kiến nhận TCXH năm 2021
by Vũ Kim Dung - Friday, 9 April 2021, 03:06 PM
 
Sinh viên xem danh sách tại file đính kèm. Xin cảm ơn.
Picture of Vũ Kim Dung
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ 2 – B1.1 TIẾNG BỒ ĐÀO NHA
by Vũ Kim Dung - Thursday, 1 April 2021, 03:54 PM
 
Khoa tiếng Bồ Đào Nha xin thông lịch thi như sau:


Thời gian thi: 17h, thứ 5 ngày 8/4/2021
Phòng thi: 802C
Danh sách thi: xem tại file đính kèm.Q. TRƯỞNG KHOA
Nguyễn Vũ Thu Hà

Slogan
Khoa Bồ Đào Nha

Departamento de Português
Skip Login

Hanói
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 Today Thursday, 24 June 24 25 26
27 28 29 30    
Skip Activities

Activities

Quốc Vụ Khanh Bồ Đào Nha

1B-o6

50 Năm ĐNHN

Formatura