Khoa Bồ Đào Nha - Departamento de Português

You are not logged in. (Login)

 
Skip Main MenuSkip BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em portuguêsSkip Online Users

Online Users

(last 2880 minutes)
None
BrasilVietnamePortugal
A Minha Pátria é a Língua Portuguesa

Tin tức Site - Notícias

Picture of Vũ Kim Dung
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THỰC HÀNH TIẾNG 2B
by Vũ Kim Dung - Friday, 8 November 2019, 08:31 AM
 

Khoa tiếng Bồ Đào Nha xin thông báo lịch thi như sau:

Thời gian: Từ 7h30, thứ 5 ngày 14/11/2019
Phòng thi: 602C và 616C
Danh sách thi: xem tại bảng tin

Ghi chú: Sinh viên có mặt tại phòng thì trước 7h15 để làm thủ tục vào phòng thi.


Q. TRƯỞNG KHOA

Picture of Vũ Kim Dung
Cành báo học tập năm học 2018-2019 ( lần cuối)
by Vũ Kim Dung - Wednesday, 6 November 2019, 08:55 AM
 
Sinh viên xem ds tại file đính kèm. Mọi thắc mắc gửi về văn phòng Khoa trước ngày 10/11/2019.

TM Khoa
Picture of Vũ Kim Dung
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NGỮ ÂM
by Vũ Kim Dung - Monday, 4 November 2019, 07:59 AM
 
Bộ môn tiếng Bồ Đào Nha xin thông báo lịch thi như sau:

Thời gian: Từ 13h, thứ 3 ngày 5/11/2019
Phòng thi: 708C
Danh sách thi: xem tại bảng tin

Ghi chú: Sinh viên có mặt tại phòng thì trước 12h45 để làm thủ tục vào phòng thi.

TM KHOA
Picture of Vũ Kim Dung
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐẤT NƯỚC VÀ VĂN HÓA
by Vũ Kim Dung - Monday, 4 November 2019, 07:59 AM
 
Bộ môn tiếng Bồ Đào Nha xin thông báo lịch thi như sau:

Thời gian: Từ 8h, thứ 6 ngày 8/11/2019
Phòng thi: 502A1
Danh sách thi: xem tại bảng tin

Ghi chú: Sinh viên có mặt tại phòng thì trước 7h45 để làm thủ tục vào phòng thi.


TM KHOA

Picture of Vũ Kim Dung
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THỰC HÀNH TIẾNG 1C
by Vũ Kim Dung - Monday, 4 November 2019, 07:58 AM
 
Bộ môn tiếng Bồ Đào Nha xin thông báo lịch thi như sau:

Thời gian: Từ 7h30, thứ 4 ngày 6/11/2019
Phòng thi:708C
Danh sách thi: xem tại bảng tin

Ghi chú: Sinh viên có mặt tại phòng thì trước 7h45 để làm thủ tục vào phòng thi.


TM KHOA

Picture of Vũ Kim Dung
Thông báo v/v hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ Hỗ trợ chi phí học tập năm 2019 theo Quyết định 66/2013/QĐ-TTg đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy khóa 2016, 2017, 2018, 2019
by Vũ Kim Dung - Friday, 1 November 2019, 08:36 AM
 
Sinh viên xem thông báo tại chi tiết tại file đính kèm.

TM Khoa
Picture of Vũ Kim Dung
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học kỳ 2 - năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ đại học chính quy Khóa K2016, K2017, K2018
by Vũ Kim Dung - Tuesday, 29 October 2019, 08:20 AM
 
Sinh viên xem danh sách tại file đính kèm. Xin cảm ơn.

Slogan
Khoa Bồ Đào Nha

Departamento de Português
Skip Login

Hanói
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 Today Tuesday, 19 November 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Skip Activities

Activities

Quốc Vụ Khanh Bồ Đào Nha

1B-o6

50 Năm ĐNHN

Formatura