HANU
 
 
Picture of KR Dao Thi Thao
TB: Vv đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung tham chiếu Châu Âu cho sinh viên H16
by KR Dao Thi Thao - Thursday, 17 October 2019, 08:26 AM
 
Sinh viên chính quy H16 đọc kĩ thông báo và đăng kí thi đúng thời hạn.
Sau khi đăng kí danh sách thi sẽ được công bố trên Web hanu.edu.vn lúc 17h00 ngày 22/11/2019.
Thí sinh xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khi vào phòng thi.