HANU
You are not logged in. (Login)
 

 
Skip Main MenuSkip Course categoriesSkip Online Users

Online Users

(last 2880 minutes)
Skip Login

Thông báo và tin tức chung

Picture of KR Dao Thi Thao
TB; Sinh viên làm thủ tục miễn giảm học phí
by KR Dao Thi Thao - Monday, 18 November 2019, 03:11 PM
 
Các sinh viên có tên sau nhanh chóng đến phòng công tác sinh viên để hoàn thành thủ tục miễn giảm học phí

Lục Thị Dung-1607070017-29/10/1996-Nùng -4H-16

Lục Thị Mai-1607070135- 08/07/1997-Sán Dìu-1H-16

Vi Thị Thái-1607070136 -13/09/1997-Thái-4H-16

Tào Thị Hoa-1907070152-27/02/2000-Mường -1H-19


P/s: Thời hạn nộp hồ sơ đến hết thứ 6 tuần sau ngày 22/11
Picture of KR Dao Thi Thao
TB; Vv xét tốt nghiệp tháng 12/2019
by KR Dao Thi Thao - Monday, 18 November 2019, 02:31 PM
  1. Sinh viên các khóa (chính quy + chuyên ngành 2) đề nghị đăng ký xét tốt nghiệp tại vpk từ nay đến hết ngày 25/11/2019, trong đơn ghi rõ thông tin cá nhân, lý do chưa được xét tốt nghiệp, môn nợ từ các đợt / khóa trước (đã trả nợ môn hay chưa? đạt bao nhiêu điểm?), sdt liên lạc.
Picture of KR Dao Thi Thao
TB; Điểm thi hết học phần môn THT 1A1 khối H19 CLC
by KR Dao Thi Thao - Monday, 18 November 2019, 10:56 AM
 
Sinh viên xem điểm trong file đính kèm

"Sinh viên nếu có thắc mắc gửi mail về đại chỉ krthunganhanu@gmail.com đến hết ngày 22/11/2019
Picture of KR Dao Thi Thao
TB: Điểm thi môn THT 1A1 khối H19
by KR Dao Thi Thao - Monday, 18 November 2019, 10:56 AM
 
Sinh viên xem điểm trong file đính kèm

"Sinh viên nếu có thắc mắc gửi mail về đại chỉ krthunganhanu@gmail.com đến hết ngày 22/11/2019

Flag_of_Vietnam.svg.png
Flag_of_South_Korea.png
Korea_south_map.png

Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Skip Hit counter

Hit counter

HANU