HANU
You are not logged in. (Login)
 

 
Skip Main MenuSkip Course categoriesSkip Online Users

Online Users

(last 2880 minutes)
Skip Login

Thông báo và tin tức chung

Picture of KR Dao Thi Thao
TB; Khảo sát chất lượng hoạt động tư vấn và hỗ trợ sinh viên
by KR Dao Thi Thao - Wednesday, 20 November 2019, 04:04 PM
 
Sinh viên các khóa chính quy truy cập mẫu khảo sát và làm theo hướng dẫn. Hoàn thành trước ngày 22/11/2019
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2Gh1QWm3YpYnGMkMqMAq94jQRT4XRKLIteNHD0C9bsvK1CQ/viewform
Picture of KR Dao Thi Thao
TB: Đổi phòng học cho lớp 2H19 và H17
by KR Dao Thi Thao - Wednesday, 20 November 2019, 08:27 AM
 
Sinh viên lớp 2H19 giờ cô Nga đang học tại phòng 713 C chiều T2.3.6 đổi sang P 501A1 , riêng chiều T4 đổi sang 604C.
Sinh viên lớp H17 học giờ cô Loan môn Đất nước văn hóa Hàn Quốc chiều thứ 3 phòng 405 D3 chuyển sang phòng 617C
Picture of KR Dao Thi Thao
TB: Kết quả thi giữa HP - THT A2.2 hệ TC12
by KR Dao Thi Thao - Tuesday, 19 November 2019, 04:40 PM
 
Sinh viên Tc 12 xem kết quả thi giữ HP
"Sinh viên nếu có thắc mắc gửi mail về địa chỉ krthunganhanu@gmail.com đến hết ngày 24/11/2019
Picture of KR Dao Thi Thao
TB; Điểm thi hết học phần môn THT 2B2 - H18
by KR Dao Thi Thao - Tuesday, 19 November 2019, 04:37 PM
 
Sinh viên H18 xem điểm thi
"Sinh viên nếu có thắc mắc gửi mail về địa chỉ krthunganhanu@gmail.com đến hết ngày 24/11/2019

Flag_of_Vietnam.svg.png
Flag_of_South_Korea.png
Korea_south_map.png

Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 Today Thursday, 21 November 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Skip Hit counter

Hit counter

HANU