HANU
You are not logged in. (Login)
 

 
Skip Main MenuSkip Course categoriesSkip Online Users

Online Users

(last 2880 minutes)
None
Skip Login

Thông báo và tin tức chung

Picture of KR Dao Thi Thao
Thông báo về việc giới thiệu sinh viên dự tuyển học bổng KOVA
by KR Dao Thi Thao - Wednesday, 1 July 2020, 08:20 AM
 
Sinh viên đọc kĩ thông báo trong file đính kèm bên dưới
Sinh viên có nhu cầu đăng kí hoàn tất thủ tục và nộp về VPK đến hết ngày 06/07/2020
Picture of KR Dao Thi Thao
Thông báo về việc giới thiệu sinh viên dự tuyển học bổng KOVA số 2
by KR Dao Thi Thao - Wednesday, 1 July 2020, 08:17 AM
 
Sinh viên có đủ điều kiện đăng kí tải mẫu đơn trong file đính kèm bên dưới
Picture of KR Dao Thi Thao
Thông báo về việc giới thiệu sinh viên dự tuyển học bổng KOVA số 3
by KR Dao Thi Thao - Wednesday, 1 July 2020, 08:16 AM
 
Sinh viên đăng kí hạng mục triển vọng tải mẫu đơn trong file đính kèm bên dưới
Picture of KR Dao Thi Thao
TB: gặp mặt sinh viên H17 trước khi đi thưc tập
by KR Dao Thi Thao - Wednesday, 1 July 2020, 08:09 AM
 

9h30 Sáng t5 ngày 02/07/2020 Khoa tiếng Hàn quốc có buổi gặp mặt sinh viên H17 trước khi sinh viên đi thực tập tại P102C.
Sinh viên vắng mặt không có lí do chính đáng trừ 20% điểm báo cáo thực tập.

Flag_of_Vietnam.svg.png
Flag_of_South_Korea.png
Korea_south_map.png

Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Skip Hit counter

Hit counter

HANU