Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Thời khoá biểu, phòng học Ngoại ngữ 2 kỳ 1 năm học 2020-2021
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Monday, 7 September 2020, 4:49 PM
 

Gửi các em sinh viên các Khoa tiếng

Cô gửi các em lịch học, phòng học ngoại ngữ 2 tiếng Nhật học kỳ 1 năm học 2020-2021 nhé.

Lịch học sẽ bắt đầu từ tuần sau (14/9 ~). Thời gian học sẽ là 17h00 ~ 19h30 nhé.

Sách học thì cuối tuần này hoặc đầu tuần sau các em qua phòng 307 nhà C để mua nhé.

C.Thu