Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Trả kết quả thi Năng lực tiếng Nhật N1, N2 đợt thi tháng 7/2019 (đợt trả vét)
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Tuesday, 10 December 2019, 3:48 PM
 

Gửi các thí sinh thi NLTN đợt tháng 7/2019 

Khoa tiếng Nhật sẽ trả kết quả thi tháng 7/2019 cho những thí sinh chưa đến lấy đợt tháng 9/2019. Thời gian trả kết quả như sau:

1. Thời gian: 8h00 ~ 11h30 ngày 17/12/2019

2. Đại điểm: Phòng 305 nhà C - Đại học Hà Nội

Ban tổ chức cuộc thi NLTN xin thông báo.