Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Thông báo lịch chia lớp, Thời khóa biểu học của NB19 (khóa 2019-2023)
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Thursday, 29 August 2019, 3:59 PM
 

Gửi các em sinh viên

Cô gửi các em TKB học bắt đầu từ ngày 9/9 ~ (xem sheet CQ) và danh sách chia lớp như file đính kèm nhé.

C.Thu