Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Thông báo lịch học, phòng học Ngoại ngữ 2 tiếng Nhật
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Thursday, 29 August 2019, 3:56 PM
 

Gửi các em sinh viên đăng ký học NN2 tiếng Nhật

Cô gửi các em lịch học, TKB học NN2 tiếng Nhật như file đính kèm nhé.

1. Thời gian học: Chiều 17h00 ~

2. Lịch học bắt đầu từ 9/9 ~

3. Sinh viên nào mua sách học thì qua phòng 305C mua sách nhé.