Tin tức

 
 
Picture of Khoa tiếng Nhật ĐHHN
Thông báo chương trình tham quan Nhà máy Công ty TNHH Smart Shirts Bắc Giang
by Khoa tiếng Nhật ĐHHN - Friday, 15 March 2019, 1:19 PM
 

Gửi các em sinh viên

Phòng CTSV&QHDN  Thông báo chương trình tham quan Nhà máy - Công ty TNHH Smart Shirts,

Chi nhánh Bắc Giang (file đính kèm):

- Thời gian: xe xuất phát từ Trường từ 07:15, Thứ 4 ngày 20/03/2019 

Phòng CTSV&QHDN thông báo cho sinh viên được biết. Sinh viên có nguyện vọng tham gia đăng ký trực tuyến qua đường link: https://goo.gl/forms/EpGHcK5qtogothe53

V.T