HANU
 
 
Thông tin các chương trình học tại Italia

DiscussionStarted byRepliesLast post
Thông báo Học bổng chương trình văn bằng kép ERASMUS+ cho sinh viên tại trường Đại học Calabria (năm học 2020-2021) Picture of Hoang Thu Thuy Hoang Thu Thuy 0 Hoang Thu Thuy
Tue, 17 Mar 2020, 01:35 PM
Thông báo Học bổng chương trình trao đổi và văn bằng kép ERASMUS+ cho sinh viên Khoa FIS và FMT tại trường Đại học Trento (năm học 2020-2021) Picture of Hoang Thu Thuy Hoang Thu Thuy 0 Hoang Thu Thuy
Tue, 3 Mar 2020, 07:39 PM
Thông báo Học bổng trao đổi cán bộ hành chính – kỹ thuật ERASMUS+ tại trường Đại học Modena (năm học 2019-2020) BỔ SUNG Picture of Hoang Thu Thuy Hoang Thu Thuy 0 Hoang Thu Thuy
Tue, 3 Mar 2020, 11:33 AM
Thông báo Học bổng toàn phần bậc Cử nhân ngành Data Science (học bằng tiếng Anh) tại trường Đại học Messina (năm học 2020-2021) Picture of Hoang Thu Thuy Hoang Thu Thuy 0 Hoang Thu Thuy
Sat, 29 Feb 2020, 06:23 PM
Thông báo Học bổng trao đổi sinh viên ERASMUS+ tại trường Đại học Venezia Ca’ Foscari (năm học 2020-2021) Picture of Hoang Thu Thuy Hoang Thu Thuy 0 Hoang Thu Thuy
Thu, 13 Feb 2020, 06:23 PM
Thông báo Học bổng trao đổi sinh viên ERASMUS+ tại Đại học Cassino – Italia kỳ 1 năm học 2020-2021 Picture of Hoang Thu Thuy Hoang Thu Thuy 0 Hoang Thu Thuy
Fri, 7 Feb 2020, 03:59 PM
Thông báo Học bổng toàn phần bậc Đại học ngành Khoa học chính trị và Quan hệ quốc tế (học bằng tiếng Anh) tại trường Đại học Messina (năm học 2020-2021) Picture of Hoang Thu Thuy Hoang Thu Thuy 0 Hoang Thu Thuy
Wed, 29 Jan 2020, 12:25 PM
Thông báo Học bổng toàn phần bậc Thạc sĩ ngành Vật lý (học bằng tiếng Anh) tại trường Đại học Messina (năm học 2020-2021) Picture of Hoang Thu Thuy Hoang Thu Thuy 0 Hoang Thu Thuy
Fri, 24 Jan 2020, 11:55 AM
Thông báo Học bổng trao đổi sinh viên, giảng viên, cán bộ hành chính kỹ thuật ERASMUS+ tại Đại học Palermo (năm học 2019-2020) Picture of Hoang Thu Thuy Hoang Thu Thuy 0 Hoang Thu Thuy
Mon, 30 Dec 2019, 11:18 AM
Thông báo học bổng "NOT IN MY BACKYARD!" - Trường Đại học Parma Picture of Hoang Thu Thuy Hoang Thu Thuy 0 Hoang Thu Thuy
Mon, 11 Nov 2019, 01:40 PM
Thông báo học bổng bổ sung trao đổi thực tập Modena kỳ 2 năm học 2019-2020 Picture of Hoang Thu Thuy Hoang Thu Thuy 0 Hoang Thu Thuy
Tue, 1 Oct 2019, 04:06 PM
Thông báo bổ sung Học bổng trao đổi cán bộ hành chính – kỹ thuật ERASMUS+ tại trường Đại học Modena (năm học 2019-2020) Picture of Hoang Thu Thuy Hoang Thu Thuy 0 Hoang Thu Thuy
Wed, 25 Sep 2019, 09:41 PM
TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC VÀ THẠC SĨ LẤY BẰNG CHÍNH QUY ITALIA 2019-2020 Picture of Hoang Thu Thuy Hoang Thu Thuy 0 Hoang Thu Thuy
Mon, 2 Sep 2019, 11:32 AM
Thông báo Học bổng trao đổi sinh viên ERASMUS+ tại trường Đại học Calabria (năm học 2019-2020) (bản cập nhật) Picture of Hoang Thu Thuy Hoang Thu Thuy 0 Hoang Thu Thuy
Tue, 5 Mar 2019, 05:44 PM
Thông báo Học bổng trao đổi sinh viên ERASMUS+ tại trường Đại học Calabria (năm học 2019-2020) Picture of Hoang Thu Thuy Hoang Thu Thuy 0 Hoang Thu Thuy
Sat, 9 Feb 2019, 06:37 PM
Thông báo Học bổng trao đổi sinh viên, giảng viên và cán bộ hành chính – kỹ thuật ERASMUS+ tại trường Đại học Modena (năm học 2019-2020) Picture of Hoang Thu Thuy Hoang Thu Thuy 0 Hoang Thu Thuy
Mon, 28 Jan 2019, 02:22 PM
Thông báo Học bổng trao đổi sinh viên và giảng viên ERASMUS+ tại trường Đại học Venezia Ca’ Foscari (năm học 2019-2020) Picture of Hoang Thu Thuy Hoang Thu Thuy 0 Hoang Thu Thuy
Mon, 28 Jan 2019, 02:01 PM
Thông báo Học bổng trao đổi sinh viên ERASMUS+ Đại học Cassino kỳ 2 năm học 2018-2019 Picture of Hoang Thu Thuy Hoang Thu Thuy 0 Hoang Thu Thuy
Wed, 5 Dec 2018, 11:13 AM
Tuyển sinh chương trình Liên kết đào tạo lấy bằng đại học Chính quy công lập Italia 2018-2019 Picture of Hoang Thu Thuy Hoang Thu Thuy 0 Hoang Thu Thuy
Tue, 26 Jun 2018, 03:10 PM
Thông báo Học bổng trao đổi sinh viên tại Đại học Florence (Italy) (năm học 2018-2019) Picture of Hoang Thu Thuy Hoang Thu Thuy 0 Hoang Thu Thuy
Sun, 20 May 2018, 06:14 PM
Thông báo Học bổng trao đổi sinh viên ERASMUS+ tại Đại học Palermo (năm học 2018-2019) Picture of Hoang Thu Thuy Hoang Thu Thuy 0 Hoang Thu Thuy
Sun, 4 Mar 2018, 03:01 PM
Thông báo Học bổng trao đổi sinh viên, giảng viên ERASMUS ĐẠI HỌC VENICE (năm học 2018-2019) Picture of Hoang Thu Thuy Hoang Thu Thuy 0 Hoang Thu Thuy
Fri, 23 Feb 2018, 05:36 PM
Thông báo Học bổng trao đổi sinh viên ERASMUS+ tại trường Đại học Urbino - Italia (năm học 2017-2018) Picture of Hoang Thu Thuy Hoang Thu Thuy 0 Hoang Thu Thuy
Thu, 9 Nov 2017, 11:02 AM
Thông báo Học bổng trao đổi sinh viên ERASMUS+ tại trường Đại học Camerino - Italia (năm học 2017-2018) dành cho sinh viên Khoa CNTT Picture of Hoang Thu Thuy Hoang Thu Thuy 0 Hoang Thu Thuy
Mon, 6 Nov 2017, 11:53 AM
CHỈNH SỬA: Thông báo Học bổng trao đổi sinh viên Khoa QTKD và Khoa QTH, giảng viên và cán bộ ERASMUS+ ĐH Palermo (kỳ 2 năm học 2017-2018) Picture of Hoang Thu Thuy Hoang Thu Thuy 0 Hoang Thu Thuy
Thu, 2 Nov 2017, 04:47 PM
Thông báo Học bổng trao đổi sinh viên ERASMUS+ Khoa Anh và Khoa QTKD&DL (năm học 2017-2018) Picture of Hoang Thu Thuy Hoang Thu Thuy 0 Hoang Thu Thuy
Tue, 31 Oct 2017, 11:04 AM
TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC VÀ THẠC SĨ LẤY BẰNG CHÍNH QUY ITALIA 2016-2017 Picture of Hoang Thu Thuy Hoang Thu Thuy 0 Hoang Thu Thuy
Sat, 23 Jul 2016, 04:49 PM
Tuyển sinh Liên kết đào tạo lấy bằng Đại học Chính quy công lập Italia Picture of Hoang Thu Thuy Hoang Thu Thuy 0 Hoang Thu Thuy
Tue, 19 Jul 2016, 01:35 PM
HỌC VIỆN THIẾT KẾ CAO CẤP NAPOLI (ITALIA) CẤP HỌC BỔNG BÁN PHẦN CHO SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI Picture of Hoang Thu Thuy Hoang Thu Thuy 0 Hoang Thu Thuy
Mon, 16 Dec 2013, 01:38 PM
Cẩm nang các chương trình học tập tại Italia năm 2013 - 2014 Picture of Hoang Thu Thuy Hoang Thu Thuy 0 Hoang Thu Thuy
Tue, 24 Sep 2013, 04:34 PM
Tuyển sinh Hệ Dự bị Đại học và Sau Đại học chính quy ngôn ngữ Italia Picture of Hoang Thu Thuy Hoang Thu Thuy 0 Hoang Thu Thuy
Tue, 10 Sep 2013, 01:51 PM
Học hè ngôn ngữ văn hóa Italia tại Urbino, Marche Picture of Hoang Thu Thuy Hoang Thu Thuy 0 Hoang Thu Thuy
Tue, 29 Jan 2013, 03:23 PM
Du học cùng trường Đại học Hà Nội Picture of Pham Phuong Lan Pham Phuong Lan 0 Pham Phuong Lan
Wed, 24 Aug 2011, 08:11 AM
Năm học 2011-2012 / Chiêu sinh dự bị đại học, cao học, tiến sĩ Picture of Pham Phuong Lan Pham Phuong Lan 0 Pham Phuong Lan
Wed, 10 Aug 2011, 10:13 AM
Năm học 2011-2012 / Hệ Chính quy Picture of Pham Phuong Lan Pham Phuong Lan 7 Pham Phuong Lan
Thu, 23 Jun 2011, 09:11 AM
Thông tin học bổng MAE 2010-2011 Picture of Pham Phuong Lan Pham Phuong Lan 1 Pham Phuong Lan
Mon, 20 Jun 2011, 11:38 AM