HANU
You are not logged in. (Login)
 

 
Skip Main MenuSkip Online Users

Online Users

(last 2880 minutes)
None

WELCOME TO

FOUNDATION STUDIES DEPARTMENT

Latest News

Picture of Hà Thu Trang
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN KHOA ĐÀO TẠO ĐẠI CƯƠNG
by Hà Thu Trang - Monday, 9 April 2018, 02:23 PM
 
Sinh viên xem quyết định số 634/QĐ-ĐHHN ngày 30 tháng 3 năm 2018 về việc đổi tên khoa Đào tạo Đại cương tại link sau:
https://drive.google.com/file/d/1flow4eZsOOd-I0Qg16CMeIGfJu0VE0fv/view?usp=sharing
Picture of Hà Thu Trang
Thông báo v/v niêm yết danh sách sinh viên thuộc diện nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018
by Hà Thu Trang - Monday, 9 April 2018, 10:16 AM
 
Sinh viên xem
1) Thông báo v/v niêm yết danh sách sinh viên thuộc diện nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018

2) Danh sách sinh viên thuộc diện nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018 (gồm 18 ngành học)

tại link sau:
https://drive.google.com/drive/folders/10u_SHJyVG5q2peBz0UY96O7lGnWdrkAe?usp=sharing.
Picture of Hà Thu Trang
THÔNG BÁO VỀ LỊCH THI HẾT MÔN 5B,6B HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2017-2018
by Hà Thu Trang - Wednesday, 4 April 2018, 04:14 PM
 
Sinh viên xem thông báo về lịch thi hết môn 5B, 6B học kỳ 3 năm học 2017-2018 tại link sau:
https://drive.google.com/file/d/1UAdKH5047crqyEPh-OwaG_DdXXaK-jbL/view?usp=sharing
Picture of Hà Thu Trang
Lịch khai giảng các khóa học tiếng Anh ngày 29.3.2018
by Hà Thu Trang - Friday, 23 March 2018, 04:48 PM
 

Khoa Đào tạo Đại cương - Trường Đại học Hà Nội thường xuyên tổ chức các khóa học tiếng Anh ở các mức độ khác nhau dành cho mọi đối tượng có nhu cầu, nhằm giúp học viên từng bước phát triển và xây dựng vốn tiếng Anh, phục vụ các mục đích giao tiếp, du học, học chuyên ngành 2 tại ĐH Hà Nội và làm việc trong môi trường quốc tế.

Picture of Hà Thu Trang
HỌC BỔNG KUMHO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018
by Hà Thu Trang - Friday, 9 March 2018, 02:34 PM
 
Sinh viên xem thông báo chi tiết về học bổng Kumho học kỳ 2 năm học 2017-2018 tại link sau:
https://drive.google.com/drive/folders/1IBdmUYEK3pIkPxGEJTq9n-REd_E5tR3p?usp=sharing
Picture of Hà Thu Trang
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT HỌC BỔNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018
by Hà Thu Trang - Tuesday, 6 March 2018, 09:59 AM
 
Sinh viên xem kết quả xét học bổng học kỳ 1 năm học 2017-2018 tại link sau https://drive.google.com/open?id=1lG_zg_MYaQ9MEQioA4eO7t8SEuNApywk

Nếu có câu hỏi nào liên quan, sinh viên liên hệ văn phòng khoa 207 nhà C trước 16.00 thứ 6 ngày 09.3.2018.
Picture of Hà Thu Trang
DANH SÁCH THI THT2.17 NGÀY 03.3.2018
by Hà Thu Trang - Friday, 2 March 2018, 02:14 PM
 
Sinh viên xem danh sách thi cuối THT2.17 tại link sau:
https://drive.google.com/file/d/16MmhsmCxzV71LYJk35H6aVdx6A90k56B/view?usp=sharing

Lưu ý:
- Sinh viên có mặt tại phòng thi từ 7.15 ngày 03.3.2018
- Trước khi vào phòng thi sinh viên xuất trình thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân.
Picture of Hà Thu Trang
MỘT SỐ THÔNG BÁO QUAN TRỌNG CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018
by Hà Thu Trang - Wednesday, 7 February 2018, 04:12 PM
 
1. Thời hạn hoàn thành bài tập Hello trong học kỳ 2 năm học 2017-2018: trước ngày 10.2.2018. Quá thời hạn trên nếu chưa hoàn thành tối thiểu 80% bài tập Hello, sinh viên không đủ điều kiện tham gia thi cuối học kỳ.

2. Lịch thi cuối học kỳ 2 năm học 2017-2018: Thứ 7 ngày 03.
Picture of Hà Thu Trang
KẾT QUẢ TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHÓA 2017-2021 VÀ CÁC SINH VIÊN KHÓA 2016-2020 HỌC LẠI
by Hà Thu Trang - Friday, 2 February 2018, 08:54 AM
 
Sinh viên xem kết quả tuần sinh hoạt công dân đầu khóa đối với sinh viên đai học hệ chính quy khóa 2017-2021 và các sinh viên khóa 2016-2020 học lại (bản ký) tại link sau:
https://drive.google.com/drive/folders/19vtzhGmFHh0k2Qo5wHqWmLwZOPr3cWc_?usp=sharing
Picture of Hà Thu Trang
KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2017-2018
by Hà Thu Trang - Monday, 15 January 2018, 11:37 AM
 
Sinh viên xem khung thời gian năm học 2017-2018 tại link sau:
https://drive.google.com/file/d/1cHLGXMmYQtB1YbMD0v6pv5_XKwzZUWEf/view?usp=sharing

Skip Luyện thi IELTS - TOEIC

Luyện thi IELTS - TOEIC

Luyện thi
Skip Find Us On Facebook

Find Us On Facebook

Find Us On Facebook
Dictionaries Vdict 


Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 Today Thursday, 24 June 24 25 26 27
28 29 30     
Skip Search Forums

Search Forums

Skip Activities

Activities