Picture of Tran Thi Phuong Thao-FR
Nhận xét chung về báo cáo thực tập 1P05
by Tran Thi Phuong Thao-FR - Saturday, 9 May 2009, 08:43 AM
 

Ngoài việc hầu hết các em nộp báo cáo đúng hạn, còn một số điều sau đây các em cần lưu ý:

- Một số bạn làm báo cáo chưa nghiêm túc, chưa "pro" thể hiện qua việc không có titre, không có thông tin cá nhân (có một bài cô không biết của bạn nào nếu không kiểm tra danh sách lớp, vì không có thông tin cá nhân trong bài, địa chỉ email và tài khoản cũng không có vì sử dụng nickname), không căn lề căn trang.

-Hầu hết các báo cáo đều rất sơ sài, do quá ngắn nên nhiều bạn đã để lề quá to, dãn dòng quá nhiều và để cỡ chữ to hơn quy định. Có bài sau khi co lại lề chuẩn và cỡ chữ chuẩn chỉ còn lại 2 trang, như vậy không đủ độ dài quy định.

- Nội dung trong báo cáo cũng rất sơ sài, còn nhiều lỗi sơ đẳng không đáng có về dùng từ, ngữ pháp, lỗi diễn đạt.

Tất cả những điểm trên sẽ bị tính trong kết quả cuối cùng.

Các em có thể xem qua báo cáo của bạn Mai đính kèm theo đây để tham khảo.

Trần Thị Phương Thảo