General news and announcements from the Faculty of Management and Tourism

DiscussionStarted byRepliesLast post
THÔNG BÁO: SV Chính quy đăng ký học online từ kỳ I 2015-2016 Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Tue, 1 Sep 2015, 10:11 AM
Chưa nộp Điểm rèn luyện S2 14-15// Xét học bổng Picture of FMT - Trương Thu Thảo FMT - Trương Thu Thảo 0 FMT - Trương Thu Thảo
Tue, 1 Sep 2015, 08:59 AM
Đăng ký lớp Lec K14 Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Mon, 31 Aug 2015, 01:12 PM
Front office Management Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 28 Aug 2015, 04:17 PM
Thi lại kỳ II 14-15, thu lệ phí thi lại môn Mô hình tài chính kỳ hè Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 28 Aug 2015, 03:06 PM
Phòng học các môn học kỳ I năm học 2015-2016 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 26 Aug 2015, 02:40 PM
Điểm thi final summer sem 2015 Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Wed, 26 Aug 2015, 01:41 PM
Total results for Scholarship S2 14-15 Picture of FMT - Trương Thu Thảo FMT - Trương Thu Thảo 0 FMT - Trương Thu Thảo
Mon, 24 Aug 2015, 10:02 AM
Lịch nộp tiền lệ phí thi lại Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 24 Aug 2015, 09:08 AM
Thông báo HỦY lớp mở đăng ký online Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Tue, 18 Aug 2015, 08:17 AM
Danh sách thi và lịch thi kỳ hè 2015 Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Tue, 11 Aug 2015, 04:28 PM
Đường link đăng ký Lec Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Tue, 11 Aug 2015, 08:17 AM
Sinh viên đăng ký học môn Thuế lưu ý Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 6 Aug 2015, 03:56 PM
THÔNG BÁO (tiếp theo): Hướng dẫn đăng ký học online Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Thu, 6 Aug 2015, 08:30 AM
Supplementary Exam Schedule Sem II 14-15 Picture of FMT - Hoàng Hoa Liên FMT - Hoàng Hoa Liên 0 FMT - Hoàng Hoa Liên
Wed, 5 Aug 2015, 10:01 AM
KHÓA HỌC KẾ TOÁN GIÁ... 0 ĐỒNG CỦA SUNWAY Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 4 Aug 2015, 07:33 AM
Supplementary examination student list S2 14-15 Picture of FMT - Trương Thu Thảo FMT - Trương Thu Thảo 0 FMT - Trương Thu Thảo
Fri, 31 Jul 2015, 02:04 PM
HỌC BỔNG LATROBE STAR Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 22 Jul 2015, 02:59 PM
Văn phòng Sunway-HANU tuyển Trợ lý phát triển Kinh doanh Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 21 Jul 2015, 04:07 PM
Thông báo đóng học phí học lại kì hè 2015 Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Fri, 17 Jul 2015, 02:36 PM
Thông báo không tiếp khách từ ngày 13/7-15/7/2015 Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Fri, 10 Jul 2015, 06:54 PM
Đăng ký học hè với nhóm SV học lại Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Fri, 10 Jul 2015, 09:54 AM
Job opportunities Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 8 Jul 2015, 11:02 AM
Lịch phát bằng và bảng điểm Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Wed, 1 Jul 2015, 01:13 PM
Danh sách sinh viên tham dự lễ tốt nghiệp 27/06/2015 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 26 Jun 2015, 05:30 PM
FOREIGN NATIONAL STUDENT INTERN PROGRAM COMMERCIAL INTERNSHIP OPPORTUNITY Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 26 Jun 2015, 09:51 AM
Kết quả học bổng S1 14-15 Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Thu, 25 Jun 2015, 02:00 PM
Thông báo dự Lễ tốt nghiệp của Trường Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Tue, 23 Jun 2015, 02:53 PM
Hướng dẫn thủ tục tham dự Lễ tốt nghiệp Khóa 2011 + Cn2 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 19 Jun 2015, 01:48 PM
Thông báo mở lớp học hè các môn chuyên ngành. Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 18 Jun 2015, 04:38 PM
MỞ LỚP HỌC MIỄN PHÍ MÔN FA1- HẠCH TOÁN GIAO DỊCH TÀI CHÍNH Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 12 Jun 2015, 02:34 PM
Thông tin về lễ ký với InterContinental và buổi giới thiệu I-Grad Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 12 Jun 2015, 10:12 AM
Danh sách sinh viên nợ sách và tiền của thư viện Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 9 Jun 2015, 08:52 AM
Học bổng KOVA Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Thu, 28 May 2015, 09:00 AM
Hội thảo với Ecobiz ngày 28/5/2015 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 25 May 2015, 01:17 PM
CPA AUSTRALIA SCHOLARSHIPS 2015 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 21 May 2015, 02:36 PM
ĐỐI THOẠI VỚI SINH VIÊN Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 12 May 2015, 10:58 AM
Final Security Investment Challenge Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 12 May 2015, 10:58 AM
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN TIỀN TRỢ CẤP XÃ HỘI QUÝ I +II NĂM 2015 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 11 May 2015, 04:20 PM
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG UFRESH: GIÁM SÁT MẠI VỤ TÀI NĂNG UNILEVER 2015 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 7 May 2015, 04:07 PM
Final exam list S2 14 -15 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 7 May 2015, 09:48 AM
Final Exam Timetable - SEM II 2014-2015 (Final Version) Picture of FMT - Trương Thu Thảo FMT - Trương Thu Thảo 0 FMT - Trương Thu Thảo
Thu, 7 May 2015, 08:02 AM
Thông báo nộp học phí học lại S2 14-15. Deadline lần cuối Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Tue, 5 May 2015, 04:34 PM
FMT Newsletter - April 2014 Issue Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 4 May 2015, 08:24 AM
KHÓA HỌC FIA - ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT DỊP 30/04-01/05 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 27 Apr 2015, 08:02 PM
KHÓA CFA LEVEL 1 - ƯU ĐÃI LỚN DỊP LỄ 30/04-01/05 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 27 Apr 2015, 08:01 PM
Final Exam Timetable - SEM II 2014-2015 Picture of FMT - Trương Thu Thảo FMT - Trương Thu Thảo 0 FMT - Trương Thu Thảo
Thu, 23 Apr 2015, 03:47 PM
HanuSIC- “TÁI CƠ CẤU NGÂN HÀNG – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC” Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 22 Apr 2015, 01:54 PM
TOTAL RESULT UNTIL S1 14-15 Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Tue, 21 Apr 2015, 09:40 AM
DANH SÁCH NỢ HỌC PHÍ SV CHÍNH QUY Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 15 Apr 2015, 03:07 PM
Monday (13/4) "Leadership in Organization" Lecture moved to 901C Thu Hoang FMT - Hoàng Gia Thư 0 FMT - Hoàng Gia Thư
Fri, 10 Apr 2015, 04:13 PM
Thông báo v/v tham dự hội thảo định hướng sự nghiệp Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 10 Apr 2015, 02:14 PM
Chương trình Du học hè năm 2015 Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Fri, 10 Apr 2015, 10:14 AM
Exchange program with Sogang University (Korea) Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Thu, 9 Apr 2015, 02:24 PM
Thông báo thay đổi phòng học môn Kiểm toán Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 8 Apr 2015, 03:57 PM
attn: TR12 students - Tourism Planning lecture this Thursday 9/4/2015 cancelled Picture of FMT - Nguyễn Đức Hoa Cương FMT - Nguyễn Đức Hoa Cương 0 FMT - Nguyễn Đức Hoa Cương
Wed, 8 Apr 2015, 09:54 AM
CPA AUSTRALIA CAREER TALK Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 8 Apr 2015, 09:53 AM
Học phí hệ chính quy giai đoạn 2015-2017 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 3 Apr 2015, 10:45 AM
[SIFE HANU] - Company visit 04-05/2015 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 1 Apr 2015, 12:10 PM
Student exchange with Burgundy (France) Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Wed, 25 Mar 2015, 10:03 AM
HỘI THẢO SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 24 Mar 2015, 10:37 AM
Thông báo nộp Điểm rèn luyện S1 14-15// Xét học bổng Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Tue, 24 Mar 2015, 09:50 AM
Changing classroom on 26 - Mar Chuyển phòng học chiều 26.3 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 23 Mar 2015, 04:36 PM
Special notices to "Leadership in Organizations" course Thu Hoang FMT - Hoàng Gia Thư 0 FMT - Hoàng Gia Thư
Sun, 15 Mar 2015, 03:39 PM
E & Y Vietnam - Graduate Recruitment Program 2015 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 11 Mar 2015, 01:35 PM
Thông báo Trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí kỳ II ( SV Việt Nam ) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 6 Mar 2015, 10:17 AM
REI Biz Week 9 - 13/3/2015 - All Vietnamese students read carefully Thu Hoang FMT - Hoàng Gia Thư 1 FMT - Hoàng Gia Thư
Fri, 6 Mar 2015, 10:15 AM
Danh sách điểm danh trong tuần REI Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 6 Mar 2015, 10:10 AM
Thông báo v/v tham dự hội thảo định hướng sự nghiệp cho sinh viên ngành kế toán (khóa 11,12,13) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 5 Mar 2015, 08:12 AM
Tuần lễ REI 9-13/3 Thu Hoang FMT - Hoàng Gia Thư 0 FMT - Hoàng Gia Thư
Wed, 4 Mar 2015, 11:16 PM
LOTTE Scholarship: Thông báo SV về học bổng Lotte Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Tue, 3 Mar 2015, 09:21 AM
Restudy list of SI 1415 and deadline for paying fee Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 2 Mar 2015, 09:28 AM
Thông báo thu tiền thi lại học kỳ I năm học 2014-2015 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 2 Mar 2015, 09:25 AM
Change in POA sup-exam schedule Picture of FMT - Trương Thu Thảo FMT - Trương Thu Thảo 0 FMT - Trương Thu Thảo
Mon, 2 Mar 2015, 09:04 AM
Topics for graduation thesis Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 27 Feb 2015, 04:40 PM
[UNILEVER VIETNAM] UFLP 2015 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 27 Feb 2015, 10:43 AM
Tut 2 Leadership in Organizations Canceled. Thu Hoang FMT - Hoàng Gia Thư 0 FMT - Hoàng Gia Thư
Wed, 11 Feb 2015, 07:17 AM
TOPICS FOR UNDERGRADUATE THESIS - K11 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 5 Feb 2015, 04:13 PM
Study Skills workshop Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 5 Feb 2015, 01:27 PM
Deadline for paying reseat fee Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 5 Feb 2015, 01:26 PM
REI Biz Week 9 - 13/3/2015 Thu Hoang FMT - Hoàng Gia Thư 0 FMT - Hoàng Gia Thư
Sun, 1 Feb 2015, 01:53 AM
Change in time table of BMOD tutorials and Tut 2 AC12 ECO Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Fri, 30 Jan 2015, 08:54 AM
Free workshop Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 29 Jan 2015, 10:50 AM
Leadership in Organizations: Tut 2 moved to the 2nd session (2:45 - 4:30) Thu Hoang FMT - Hoàng Gia Thư 0 FMT - Hoàng Gia Thư
Wed, 28 Jan 2015, 10:31 AM
HANU TEST Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 28 Jan 2015, 10:25 AM
MARITIME BANK-YOUNG LEADER 2015 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 27 Jan 2015, 09:18 AM
Tuts BMod and Tut 2AC12 ECO off this week Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Mon, 26 Jan 2015, 11:41 AM
Taking APTIS at British Council - FREE Thu Hoang FMT - Hoàng Gia Thư 0 FMT - Hoàng Gia Thư
Fri, 23 Jan 2015, 07:52 AM
Monitors of K12 and K13 contacts Thu Hoang FMT - Hoàng Gia Thư 0 FMT - Hoàng Gia Thư
Thu, 15 Jan 2015, 10:25 PM
The new semester S2 14-15 begins Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Wed, 14 Jan 2015, 03:55 PM
Supplymentary examination fee - Thông báo v/v nộp lệ phí thi lại Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 13 Jan 2015, 08:35 AM
Restudy registration Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Fri, 9 Jan 2015, 03:55 PM
Hội thảo Hướng nghiệp cho sinh viên ngành Du lịch khách sạn Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 8 Jan 2015, 08:35 AM
Timetable and student list S2 14-15 Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Wed, 7 Jan 2015, 04:00 PM
Supplementary examination Timetable -SEM I 2014-2015 Picture of FMT - Trương Thu Thảo FMT - Trương Thu Thảo 0 FMT - Trương Thu Thảo
Tue, 6 Jan 2015, 08:26 AM
[Unilever Việt Nam] Chương trình tuyển dụng "Đại sứ Unilever" tại các trường đại học Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 1 Jan 2015, 09:04 AM
Supplementary examination student list S1 14-15 Picture of FMT - Trương Thu Thảo FMT - Trương Thu Thảo 0 FMT - Trương Thu Thảo
Wed, 31 Dec 2014, 08:13 AM
Urgent ( For VN students only) Omo Tết 2015 - Chương Trình "Vé Tết Đoàn Viên" dành cho sinh viên ĐH Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 30 Dec 2014, 09:16 AM
Student exchange programs Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Mon, 29 Dec 2014, 04:05 PM
Research Conference for Students 2014-2015 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 25 Dec 2014, 04:15 PM
Reminder: Professor's Adachi Leadership Seminar this Thursday 18/12/2014 from 14:30 Thu Hoang FMT - Hoàng Gia Thư 0 FMT - Hoàng Gia Thư
Wed, 17 Dec 2014, 10:59 PM
Final Exam Timetable - SEM I 2014-2015(final version)- Change Exam Time Picture of FMT - Hoàng Hoa Liên FMT - Hoàng Hoa Liên 0 FMT - Hoàng Hoa Liên
Wed, 17 Dec 2014, 08:53 AM
Thông báo chuyển phòng học ( Change venue ) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 17 Dec 2014, 08:33 AM
Hội thảo: “Kỷ nguyên thương mại điện tử - Cơ hội nghề nghiệp dành cho các bạn sinh viên” Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 12 Dec 2014, 04:19 PM
LOTTE Scholarship: Thông báo SV về học bổng Lotte Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Thu, 11 Dec 2014, 10:44 AM
Final exam list SI 14-15 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 11 Dec 2014, 09:06 AM
FMT Newsletter - November 2014 Issue Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 8 Dec 2014, 10:08 AM
LEADERSHIP SEMINAR by Prof. Fumihiko ADACHI Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 1 Dec 2014, 09:05 AM
HRM Fall 2014 Thu Hoang FMT - Hoàng Gia Thư 0 FMT - Hoàng Gia Thư
Mon, 1 Dec 2014, 06:53 AM
[ALOHA 2014] Chương trình Chào tân sinh viên Picture of FMT -  BCH Đoàn Hội FMT - BCH Đoàn Hội 0 FMT - BCH Đoàn Hội
Sat, 22 Nov 2014, 08:21 PM
E&Y - GREAT CAREER OPPORTUNITIES Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 17 Nov 2014, 01:47 PM
For Vietnamese students only ! Trả bảo hiểm y tế Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 17 Nov 2014, 10:41 AM
Job Oppt: The World Traveler's Preferred Destination for Luxury Shopping Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 10 Nov 2014, 02:35 PM
TIMETABLE S 1 14-15 ( change venue of ITM, POA Tutorial on 11 November only. Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 10 Nov 2014, 10:41 AM
Final Exam Timetable - SEM I 2014-2015(final version) Picture of FMT - Hoàng Hoa Liên FMT - Hoàng Hoa Liên 0 FMT - Hoàng Hoa Liên
Fri, 7 Nov 2014, 09:04 AM
Professional skills course Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 5 Nov 2014, 01:31 PM
Kết quả học tập dùng xét tốt nghiệp T12/2014 Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Tue, 4 Nov 2014, 04:32 PM
Học bổng Hội đồng họ Dương Việt Nam Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Mon, 3 Nov 2014, 04:22 PM
Final Exam Timetable - SEM I 2014-2015 Picture of FMT - Hoàng Hoa Liên FMT - Hoàng Hoa Liên 0 FMT - Hoàng Hoa Liên
Mon, 3 Nov 2014, 03:10 PM
FMT Newsletter - October 2014 Issue Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 30 Oct 2014, 02:30 PM
For Vietnamese students only !Trả trợ cấp Quý IV/2014 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 28 Oct 2014, 03:31 PM
Internship report- deadline for submission Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Tue, 28 Oct 2014, 10:15 AM
Mekong Challenge 2014/2015 - the leading annual business competition across the Region Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 28 Oct 2014, 08:20 AM
Entrepreneurship Workshop “From an Idea to a Business - An Insider Perspective” Thu Hoang FMT - Hoàng Gia Thư 1 FMT - Hoàng Gia Thư
Mon, 27 Oct 2014, 09:07 AM
Mid-term HRM next week (Monday 27/10) Thu Hoang FMT - Hoàng Gia Thư 0 FMT - Hoàng Gia Thư
Fri, 24 Oct 2014, 05:59 PM
Make up lecture of FSA for BA11 & AC 11 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 22 Oct 2014, 02:30 PM
For Vietnamese students only ! (Thông báo thêm đợt tham gia mua bảo hiểm y tế ) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 17 Oct 2014, 10:18 AM
OCEAN BANK - Hội thảo chia sẻ cơ hội nghề nghiệp Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 14 Oct 2014, 11:18 AM
Grant Thornton (Vietnam)-2015 Internship Program Annoucement Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 7 Oct 2014, 02:49 PM
Danh sách chưa nộp học phí kỳ I năm học 2014-2015 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 3 Oct 2014, 02:47 PM
Lecture in microeconomics by Professor John Session, University of Bath Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 2 Oct 2014, 08:39 AM
Học bổng SunwayHANU Autumn 2014 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 1 Oct 2014, 03:24 PM
Thông báo cho sinh viên ngành 2 đăng kí đợt 10.9.2014 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 30 Sep 2014, 09:45 AM
Hướng dẫn đăng kí BHYT năm học 2014-2015 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 29 Sep 2014, 03:33 PM
Danh sách sinh viên chưa đóng học phí các môn học lại kì II năm học 13-14 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 26 Sep 2014, 05:15 PM
Chương trình học bổng Sunway năm 2014 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 26 Sep 2014, 09:05 AM
Research Conference for Students 2014-2015 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 25 Sep 2014, 04:08 PM
DANH SÁCH VÀ THỜI GIAN NỘP LỆ PHÍ THI LẠI MUỘN. Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 24 Sep 2014, 02:46 PM
[Unilever vietnam] - Future Leaders' League 2014 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 24 Sep 2014, 02:22 PM
REI Business Week - Tuesday 23/9 Schedule Thu Hoang FMT - Hoàng Gia Thư 0 FMT - Hoàng Gia Thư
Mon, 22 Sep 2014, 05:17 PM
Nielsen Case Competition Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 22 Sep 2014, 10:58 AM
REI Business Week is HERE Thu Hoang FMT - Hoàng Gia Thư 0 FMT - Hoàng Gia Thư
Sun, 21 Sep 2014, 11:52 PM
Cơ hội Thực tập và Thăm Công ty Ernst & Young Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 19 Sep 2014, 04:12 PM
Thông báo v/v thu học phí kỳ 1 và bảo hiểm y tế năm học 2014-2015 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 18 Sep 2014, 04:22 PM
Scholarship for K13 (Học bổng cho SV Khóa 2013) Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Thu, 18 Sep 2014, 10:21 AM
REI Biz Week - Registration now LIVE. Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 16 Sep 2014, 04:55 PM
Retake exam list and venue ( Danh sách thi lại và phòng thi) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 16 Sep 2014, 10:18 AM
Student list for K2013 Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Fri, 12 Sep 2014, 10:06 AM
TIMETABLE S 1 14-15 update venue for all subjects Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 11 Sep 2014, 03:18 PM
Thông báo tuyển sinh - chương trình trao đổi với trường Đại học Tổng hợp Kassel (CHLB Đức) Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 10 Sep 2014, 01:27 PM
Lùi lịch thi lại môn Financial Accounting S2 1314 Picture of FMT - Trương Thu Thảo FMT - Trương Thu Thảo 0 FMT - Trương Thu Thảo
Mon, 8 Sep 2014, 02:53 PM
Thông báo học cùng lúc hai chương trình năm học 2014-2015 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Sat, 6 Sep 2014, 02:28 PM
University scholarship S2 13-14 Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Sat, 6 Sep 2014, 02:27 PM
THÁCH THỨC KINH DOANH UNILEVER 2014 (Unilever Future Leader’s League 2014) Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 3 Sep 2014, 11:29 AM
Deadline Extended!!! Vietnam CFA Research Challenge Competition 2014 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 29 Aug 2014, 07:07 PM
DANH SÁCH VÀ LỊCH NỘP TIỀN LỆ PHÍ THI LẠI Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 29 Aug 2014, 09:28 AM
THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH HANU - TEST Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 28 Aug 2014, 03:34 PM
[HAC] THE FUTURE ACCOUNTANT CONTEST 2014 Picture of Nguyen Thu Hang-4kt10 Nguyen Thu Hang-4kt10 0 Nguyen Thu Hang-4kt10
Thu, 28 Aug 2014, 10:51 AM
ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 22 Aug 2014, 04:30 PM
Thông báo trả trợ cấp Quý 3 năm 2014 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 22 Aug 2014, 04:28 PM
REI Business Week - Fall 2014 Thu Hoang FMT - Hoàng Gia Thư 0 FMT - Hoàng Gia Thư
Thu, 21 Aug 2014, 09:54 PM
Rearrangement of the e-notice board ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Thu, 21 Aug 2014, 10:12 AM
Thông Báo Tuyển Dụng Sinh Viên Tư Vấn - Văn phòng La Trobe, ĐHHN Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 21 Aug 2014, 09:56 AM
THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ CHÍNH QUY Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 19 Aug 2014, 11:43 AM
FINAL Supplementary exam schedule - Lịch thi lại S2 13-14 Picture of FMT - Trương Thu Thảo FMT - Trương Thu Thảo 0 FMT - Trương Thu Thảo
Mon, 18 Aug 2014, 08:25 AM
Makeup lecture of Financial Systems and Leding/Học bù Lectue môn FS, Lending Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 18 Aug 2014, 08:01 AM
List of tutorials and students S1 14-15 Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Tue, 12 Aug 2014, 08:47 AM
Retake exam list S2 13-14( Danh sách thi lại S2 13-14)) Picture of FMT - Hoàng Hoa Liên FMT - Hoàng Hoa Liên 0 FMT - Hoàng Hoa Liên
Thu, 7 Aug 2014, 09:13 AM
Danh sách thi lại S2 13-14 Picture of FMT - Trương Thu Thảo FMT - Trương Thu Thảo 0 FMT - Trương Thu Thảo
Thu, 7 Aug 2014, 08:44 AM
Sem I 2014-2015 - 2nd Major Registration Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 5 Aug 2014, 05:59 PM
Nhắn SV K10 nhận bằng và bảng điểm Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Tue, 1 Jul 2014, 10:36 AM
Nhắn sv K10 để quên điện thoại tại vp khoa ngày tốt nghiệp 28/6 Picture of FMT-Nguyễn Minh Anh FMT-Nguyễn Minh Anh 0 FMT-Nguyễn Minh Anh
Mon, 30 Jun 2014, 02:32 PM
Danh sách tham dự và Sơ đồ Hội trường Lễ TN K10 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 27 Jun 2014, 04:51 PM
Buổi nói chuyện của đại diện Auscham (Phòng Thương mại Úc) về Nền Kinh tế và Pháp luật Việt Nam Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 26 Jun 2014, 05:31 PM
Hướng dẫn thủ tục lễ tốt nghiệp K10 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 26 Jun 2014, 10:44 AM
Thông báo nhận học bổng Lotte Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 25 Jun 2014, 10:26 AM
Thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp sinh viên K10 đạt tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 24 Jun 2014, 03:11 PM
Final exam list S213-14 - Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 18 Jun 2014, 03:09 PM
Nhắn các bạn SV nợ học phí không được công nhận tốt nghiệp Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Tue, 17 Jun 2014, 04:43 PM
FOREIGN NATIONAL STUDENT INTERN PROGRAM COMMERCIAL INTERNSHIP OPPORTUNITY Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 11 Jun 2014, 04:16 PM
Tổng hợp điểm dùng xét tốt nghiệp chính quy K2010 Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Wed, 4 Jun 2014, 02:49 PM
Thông báo của trường Ochanomizu về Danh sách sinh viên được chọn tham gia học hè như sau: Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 3 Jun 2014, 04:28 PM
Nhắn các bạn SV đã đăng ký xét tốt nghiệp với Phòng Đào tạo Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Tue, 3 Jun 2014, 09:00 AM
Ưu đãi đặc biệt khóa học ACCA Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 2 Jun 2014, 04:06 PM
POM revision lecture Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 2 Jun 2014, 10:57 AM
FMT Newsletter - May 2014 Issue Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 2 Jun 2014, 10:21 AM
Tổng hợp điểm xét tốt nghiệp CN2 Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Fri, 30 May 2014, 09:10 AM
Marketing Guest Speakers Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 28 May 2014, 11:28 AM
Thesis defense- time and venue Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Tue, 27 May 2014, 09:25 AM
Thông báo học Giáo dục quốc phòng Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 23 May 2014, 10:52 AM
UNILEVER - CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG “GIÁM SÁT MẠI VỤ TÀI NĂNG 2014” Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 20 May 2014, 04:08 PM
Tổng hợp điểm dùng xét tốt nghiệp tháng 6/2014 (updated) Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Tue, 20 May 2014, 03:22 PM
[SIFEHANU] COMPANY VISIT 2014 - SUNTORY PEPSICO - PULLMAN HOTEL Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 19 May 2014, 11:23 AM
Thông báo về lịch học tutorial và nộp bài môn Principles of Marketing Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 16 May 2014, 11:07 AM
Final Exam Timetable- SEM II 2013-2014 Picture of FMT - Hoàng Hoa Liên FMT - Hoàng Hoa Liên 0 FMT - Hoàng Hoa Liên
Thu, 15 May 2014, 03:10 PM
Thông báo về việc xét tốt nghiệp (kể từ năm học 13-14) Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Tue, 13 May 2014, 01:56 PM
Careers@Hilton Live Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 12 May 2014, 04:49 PM
Thông báo nộp học phí học lại bổ sung Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 12 May 2014, 01:45 PM
[HAC] Hội thảo Đối thoại tuyển dụng Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 12 May 2014, 09:38 AM
LOTTE HOTEL HANOI - NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 7 May 2014, 05:03 PM
I-Grad Future Leaders Programme – InterContinental HanoiWestlake Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 6 May 2014, 08:47 AM
Thông báo thi chứng chỉ Tiếng Anh (IELTS) Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Mon, 28 Apr 2014, 04:37 PM
Học bổng KOVA Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 28 Apr 2014, 02:56 PM
THÔNG BÁO CHO CÁC LỚP TRƯỞNG, BÍ THƯ KHÓA 2011, 2012 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 28 Apr 2014, 08:44 AM
Kết quả học tập dùng xét tốt nghiệp tháng 6/2014 Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Wed, 23 Apr 2014, 10:13 AM
TOTAL RESULTS_TỔNG HỢP ĐIỂM TOÀN KHÓA Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Mon, 21 Apr 2014, 09:49 AM
Thông báo lịch phát tiền hỗ trợ khó khăn Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 17 Apr 2014, 02:26 PM
Thẻ bảo hiểm y tế Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 16 Apr 2014, 09:34 AM
[SIFE HANU] - CUỘC THI TAKE-OFF 2014 CỦA TẬP ĐOÀN ACCOR Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 15 Apr 2014, 08:30 AM
UNAOC - EF Summer School Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 11 Apr 2014, 02:21 PM
Makeup lecture of Econometics/Học bù Lectue môn Eco Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 8 Apr 2014, 01:12 PM
THÔNG BÁO NGHỈ CÁC NGÀY LỄ 10-3, 30-4 VÀ 1-5 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 8 Apr 2014, 12:53 PM
Thông báo v/v hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm 2013 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 7 Apr 2014, 04:09 PM
Danh sách sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội năm 2014 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 7 Apr 2014, 02:04 PM
Tuyên truyền an toàn PCCC Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 1 Apr 2014, 04:33 PM
[HANU SIC] HỘI THẢO ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - HƯỚNG ĐI NÀO CHO SINH VIÊN Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 31 Mar 2014, 02:21 PM
Total results for Scholarship S1 13-14 Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Tue, 25 Mar 2014, 04:39 PM
Danh sách sinh viên FMT - K12 có cơ hội nhận học bổng SUNWAY trị giá 50% Học Phí Toàn Khóa FIA Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 21 Mar 2014, 05:19 PM
FMT Newsletter - March 2014 Issue Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 18 Mar 2014, 04:48 PM
Văn phòng Dự án La Trobe Đại học Hà Nội - Thông Báo Tuyển Dụng Sinh Viên Tư Vấn Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 18 Mar 2014, 02:59 PM
Thay đổi phòng REI Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 18 Mar 2014, 06:36 AM
Attn: Tut3-AC11. Wed Tutorial will be off Picture of FMT - Nguyễn Anh Tuấn FMT - Nguyễn Anh Tuấn 0 FMT - Nguyễn Anh Tuấn
Mon, 17 Mar 2014, 09:27 PM
Thông báo học bù môn CF Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 17 Mar 2014, 04:05 PM
KPMG - GRADUATE RECRUITMENT PROGRAM 2014 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 17 Mar 2014, 02:58 PM
$$$*** REI Biz Week ***$$$ Registration now LIVE. Thu Hoang FMT - Hoàng Gia Thư 0 FMT - Hoàng Gia Thư
Tue, 11 Mar 2014, 12:19 AM
Giới thiệu về chương trình Nhà Lãnh Đạo Tương Lai Unilever Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 10 Mar 2014, 04:13 PM
Retake exam list Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 4 Mar 2014, 04:33 PM
Phòng học môn Eco, IBM thay đổi Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 4 Mar 2014, 11:22 AM
Đánh giá điểm rèn luyện Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 3 Mar 2014, 11:45 AM
UNILEVER FUTURE LEADERS PROGRAM 2014 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 28 Feb 2014, 05:02 PM
Danh sách sinh viên FMT nhận học bổng Sunway tại buổi TỌA ĐÀM HƯỚNG NGHIỆP 17h30 ngày 27/2/2014-901C Picture of 3KT12 Nguyen Dieu Anh 3KT12 Nguyen Dieu Anh 0 3KT12 Nguyen Dieu Anh
Wed, 26 Feb 2014, 08:16 AM
REI Biz Week 2014 (17 - 21/3/2014) - We need your opinions! Thu Hoang FMT - Hoàng Gia Thư 1 FMT - Hoàng Gia Thư
Tue, 25 Feb 2014, 09:58 PM
Retake and Restudy ( Thi Lại và Học Lại) có danh sách kèm Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 25 Feb 2014, 03:57 PM
Timetable S2 13-14 ( Updated Eco Tut timetable), Sta2, Blaw, SM Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Mon, 24 Feb 2014, 10:45 AM
University scholarship S2 12-13 Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Mon, 24 Feb 2014, 09:29 AM
Thông báo trợ cấp xã hội năm 2014 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 19 Feb 2014, 04:37 PM
Scholarship for 2014 Global Institutes Thu Hoang FMT - Hoàng Gia Thư 0 FMT - Hoàng Gia Thư
Tue, 18 Feb 2014, 11:08 PM
URGENT: Hội Thảo và Triển lãm về Bảo vệ Động vật Hoang dã Thu Hoang FMT - Hoàng Gia Thư 0 FMT - Hoàng Gia Thư
Tue, 18 Feb 2014, 10:17 PM
Website re-construction ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Tue, 18 Feb 2014, 02:12 PM
Training on Research Methodology for Graduation Thesis Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 1 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Mon, 17 Feb 2014, 04:37 PM
DANH SÁCH THI LẠI S1 13-14 (2) Picture of FMT - Hoàng Hoa Liên FMT - Hoàng Hoa Liên 0 FMT - Hoàng Hoa Liên
Mon, 17 Feb 2014, 04:27 PM
Danh sách thi lại S1 13-14 (2) Picture of FMT - Hoàng Hoa Liên FMT - Hoàng Hoa Liên 0 FMT - Hoàng Hoa Liên
Mon, 17 Feb 2014, 04:22 PM
Danh sách sinh viên K12 thi lại S1 1314 các môn Micro và Calculus Picture of FMT - Trương Thu Thảo FMT - Trương Thu Thảo 0 FMT - Trương Thu Thảo
Mon, 17 Feb 2014, 04:10 PM
Khai giảng FIA 20/03/2014 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 13 Feb 2014, 04:51 PM
Thesis Topic K10 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 17 Jan 2014, 03:32 PM
Supplementary exam schedule - Lịch thi lại S1 13-14 Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Fri, 17 Jan 2014, 11:19 AM
DANH SÁCH THI LẠI S1 13-14(1) Picture of FMT - Hoàng Hoa Liên FMT - Hoàng Hoa Liên 0 FMT - Hoàng Hoa Liên
Fri, 17 Jan 2014, 10:04 AM
Thông báo mời tham dự buổi nói chuyện của Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 15 Jan 2014, 01:32 PM
DANH SÁCH THI LẠI S1 13-14 Picture of FMT - Trương Thu Thảo FMT - Trương Thu Thảo 0 FMT - Trương Thu Thảo
Tue, 14 Jan 2014, 04:18 PM
Kế hoạch tổng thể thực tập, luận văn và ngoại ngữ cuối khóa Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Mon, 13 Jan 2014, 03:58 PM
Internship report format (K10) Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Mon, 13 Jan 2014, 03:36 PM
REI Week March 2014 - Need Survey Thu Hoang FMT - Hoàng Gia Thư 2 FMT - Hoàng Gia Thư
Fri, 10 Jan 2014, 06:01 PM
Restudy registation- Session 2 (2013/2014) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 10 Jan 2014, 04:28 PM
2nd major students - Session 2 (2013/2014) Registration Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 9 Jan 2014, 01:31 PM
Tổng hợp điểm dùng xét làm luận văn K10 Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Tue, 7 Jan 2014, 04:33 PM
Bảo hiểm y tế đợt 2 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 2 Jan 2014, 01:54 PM
[DEL HANU] DỰ ÁN THỰC TẬP SINH 2014 - CƠ HỘI THỰC TẬP VỚI CÁC DOANH NGHIỆP UY TÍN Picture of 4K11 Nguyen Lan Huong 4K11 Nguyen Lan Huong 0 4K11 Nguyen Lan Huong
Mon, 23 Dec 2013, 10:34 PM
NHẬN LỊCH TẾT Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 19 Dec 2013, 07:36 AM
Đăng ký học IBM và Leadership (all K11 và sv CN2, học lại) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 16 Dec 2013, 03:35 PM
Khóa 12 chú ý Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 13 Dec 2013, 09:56 AM
Thông báo đổi phòng học Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 4 Dec 2013, 02:36 PM
Final Exam Time Table- SEM I 13-14 (Lùi lịch Business Modeling) Picture of FMT - Trương Thu Thảo FMT - Trương Thu Thảo 0 FMT - Trương Thu Thảo
Mon, 2 Dec 2013, 09:48 AM
Singaporean Government Scholarship Thu Hoang FMT - Hoàng Gia Thư 0 FMT - Hoàng Gia Thư
Mon, 2 Dec 2013, 09:05 AM
THÔNG BÁO Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 26 Nov 2013, 08:51 AM
REI material ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Fri, 22 Nov 2013, 11:00 AM
FMT IDOL Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 22 Nov 2013, 10:16 AM
Lịch tuần REI ( Mới nhất) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 20 Nov 2013, 03:32 PM
Thông báo cho sinh viên học môn Services Marketing Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 20 Nov 2013, 08:31 AM
FMT Newsletter - Số báo tháng 11/2013 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 19 Nov 2013, 04:35 PM
Project Management Training for Students Club (HAC,DEL,FMT Newsletter etc.)) Thu Hoang FMT - Hoàng Gia Thư 0 FMT - Hoàng Gia Thư
Wed, 13 Nov 2013, 05:02 PM
Hội thảo nghiên cứu khoa học 2013 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 13 Nov 2013, 10:04 AM
Danh sách các lớp REI đăng kí online Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 12 Nov 2013, 04:55 PM
Những buổi mất phòng do trùng lịch tuần REI Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 12 Nov 2013, 04:28 PM
URGENT - HOÃN CÁC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN REI Thu Hoang FMT - Hoàng Gia Thư 0 FMT - Hoàng Gia Thư
Mon, 11 Nov 2013, 07:44 AM
Danh sách sinh viên chính thức tập huấn PCCC Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 8 Nov 2013, 04:55 PM
Format đề tài nghiên cứu khoa học Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 30 Oct 2013, 06:01 PM
THÔNG BÁO NHẬN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 29 Oct 2013, 04:26 PM
NEXIA ACPA - 2014 Internship Program Announcement Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 29 Oct 2013, 04:17 PM
Thông báo v/v tiến cử sinh viên trao đổi giữa Đại học Hà Nội và Đại học Sogang (Hàn Quốc) năm học 2013-2014 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 29 Oct 2013, 07:58 AM
Thông báo nộp Báo cáo thực tập tốt nghiệp Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Mon, 28 Oct 2013, 02:55 PM
AIC VIETNAM’S INTERNSHIP PROGRAMME 2014 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 22 Oct 2013, 04:12 PM
Bảo hiểm y tế lần 2 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 21 Oct 2013, 03:49 PM
[VSEED] Hội thảo SWEM & Lễ phát động "Chuyển động 50/50 – Sáng kiến kinh doanh, Tăng quyền năng phụ nữ” Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 17 Oct 2013, 11:19 AM
Unilever Leadership Internship Program 2014 - for 3rd and 4th year students Picture of Le Thu Nga-2TC10 Le Thu Nga-2TC10 0 Le Thu Nga-2TC10
Sun, 13 Oct 2013, 09:30 PM
[DEL HANU] CƠ HỘI DU HỌC ANH QUỐC - Vietint UK Education Roadshow Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 10 Oct 2013, 08:05 AM
[HAC] TUYỂN THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ NHIỆM KỲ 2013 - 2014 Picture of Nguyen Thu Hang-4kt10 Nguyen Thu Hang-4kt10 0 Nguyen Thu Hang-4kt10
Wed, 9 Oct 2013, 09:21 PM
FMT Newsletter Recruitment 2013 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 9 Oct 2013, 05:41 PM
Xét cấp học bổng kỳ II năm học 12-13 (Study result) Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Wed, 9 Oct 2013, 01:13 PM
Tập đoàn Lotte - Hàn Quốc tuyển dụng Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 7 Oct 2013, 10:06 AM
FMT Newsletter - Số báo tháng 10/2013 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 4 Oct 2013, 03:25 PM
Kết quả thi Lại & Lịch đăng kí phúc tra S2 12-13 Picture of FMT - Hoàng Hoa Liên FMT - Hoàng Hoa Liên 0 FMT - Hoàng Hoa Liên
Fri, 4 Oct 2013, 10:45 AM
THU HỌC PHÍ HỌC LẠI Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 1 Oct 2013, 09:34 AM
Mitacs Globalink Research Internship Program is now available for Vietnamese students! Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 30 Sep 2013, 04:46 PM
HANU SIC RECRUITMENT 2013 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 30 Sep 2013, 04:46 PM
Bảo hiểm y tế bắt buộc Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 30 Sep 2013, 09:14 AM
Timetable S1 13-14 change Lecture's venue Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Mon, 30 Sep 2013, 09:04 AM
[HAC] CHUNG KẾT CUỘC THI "THE FUTURE ACCOUNTANT CONTEST 2013" Picture of Nguyen Thu Hang-4kt10 Nguyen Thu Hang-4kt10 0 Nguyen Thu Hang-4kt10
Thu, 26 Sep 2013, 02:19 PM
Orientation Day Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 24 Sep 2013, 07:09 AM
[BCH Liên chi Đoàn-Hội] Thông báo về việc kết nạp Đảng Picture of 4K11 Phan Van Nhat 4K11 Phan Van Nhat 0 4K11 Phan Van Nhat
Mon, 23 Sep 2013, 11:04 PM
Career Session with PwC and CPA Australia 20th September 2013 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 20 Sep 2013, 02:33 PM
WHAT IS FIA/ACCA Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 16 Sep 2013, 03:22 PM
Financial Modeling World Championships 2013 ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Mon, 16 Sep 2013, 11:56 AM
Thông báo nộp điểm rèn luyện Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 13 Sep 2013, 11:25 AM
SUNWAYHANU - THÔNG BÁO TRAO HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN GIỎI, XUẤT SẮC Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 12 Sep 2013, 09:49 AM
Nghiên cứu khoa học sinh viên 2013 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 9 Sep 2013, 10:40 AM
Unilever Future Leader's League 2013 - Thử thách Kinh Doanh Unilever 2013 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Sun, 8 Sep 2013, 10:06 AM
[DEL HANU] CUỘC THI TÀI NĂNG LÃNH ĐẠO 2013 - CHỦ ĐỀ: "CHẠY" VIỆC Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 6 Sep 2013, 06:54 PM
Retake exam list S2 12-13 . Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 6 Sep 2013, 05:09 PM
EY Việt Nam - Chương trình thực tập năm 2013 - 2014 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 5 Sep 2013, 05:33 PM
Đổi phòng học ngày thứ 5 tại nhà E Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 4 Sep 2013, 11:46 AM
Nhắn sinh viên học lại chưa nộp học phí và sv Khóa 06,07 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 3 Sep 2013, 11:40 AM
Mẫu về Thắc mắc điểm Picture of FMT - Trương Thu Thảo FMT - Trương Thu Thảo 0 FMT - Trương Thu Thảo
Tue, 3 Sep 2013, 09:26 AM
Thủ tục miễn giảm học phí Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 23 Aug 2013, 08:14 AM
[HAC] Cuộc thi Kế toán viên tương lai - The Future Accountant Contest 2013 Picture of Nguyen Thu Hang-4kt10 Nguyen Thu Hang-4kt10 0 Nguyen Thu Hang-4kt10
Wed, 21 Aug 2013, 04:57 PM
Danh sách theo tut khối AC+BA 12 up 21.8.13 Picture of FMT - Hoàng Hoa Liên FMT - Hoàng Hoa Liên 0 FMT - Hoàng Hoa Liên
Wed, 21 Aug 2013, 09:34 AM
Hội thảo CIMA - "Viết Đề Án Xin Kinh Phí Quốc Tế" Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 20 Aug 2013, 05:49 PM
Thu tiền thi lại và học lại ( chốt lần cuối cùng ) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 15 Aug 2013, 04:57 PM
Lịch nộp học phí học lại và thi lại Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 13 Aug 2013, 12:19 PM
danh sách theo tut khối AC12- BA12 Picture of FMT - Hoàng Hoa Liên FMT - Hoàng Hoa Liên 0 FMT - Hoàng Hoa Liên
Tue, 13 Aug 2013, 09:45 AM
Danh sách theo Tut khóa FB12 và TR12 (Bao gồm Late IELTS) Picture of FMT - Trương Thu Thảo FMT - Trương Thu Thảo 0 FMT - Trương Thu Thảo
Tue, 13 Aug 2013, 09:37 AM
Lịch thi lại S2 12-13 (Final) Picture of FMT - Trương Thu Thảo FMT - Trương Thu Thảo 0 FMT - Trương Thu Thảo
Thu, 8 Aug 2013, 09:05 AM
Đăng ký học lại - Late IELTS đăng ký lớp Tut - Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 7 Aug 2013, 09:02 AM
Danh sách theo Tut khối AC-BA 10,11,12-Kỳ 1 13-14-update Picture of FMT - Hoàng Hoa Liên FMT - Hoàng Hoa Liên 0 FMT - Hoàng Hoa Liên
Mon, 5 Aug 2013, 10:20 AM
Danh sách sinh viên theo tut khối FB và TR kỳ I năm học 2013-2014 Picture of FMT - Trương Thu Thảo FMT - Trương Thu Thảo 0 FMT - Trương Thu Thảo
Sat, 3 Aug 2013, 07:55 AM
Danh sách thi lại S2 12-13 Picture of FMT - Trương Thu Thảo FMT - Trương Thu Thảo 0 FMT - Trương Thu Thảo
Fri, 2 Aug 2013, 11:01 AM
Danh sách thi lại kỳ 2 12-13 Picture of FMT - Hoàng Hoa Liên FMT - Hoàng Hoa Liên 0 FMT - Hoàng Hoa Liên
Wed, 31 Jul 2013, 03:19 PM
Lịch thi lại Kỳ 2 12-13 Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Wed, 31 Jul 2013, 11:01 AM
Khai giảng khóa FIA mới tại SunwayHANU Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 19 Jul 2013, 11:29 PM
Danh sách TNV chính thức cho Mùa Hè Xanh 2013 Picture of 4K11 Phan Van Nhat 4K11 Phan Van Nhat 0 4K11 Phan Van Nhat
Sat, 13 Jul 2013, 10:16 PM
v/v nhận bằng và bảng điểm của Sv 09 Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Thu, 11 Jul 2013, 09:39 AM
Chương trình tình nguyện Mùa hè xanh 2013, BCH Liên chi Đoàn – Liên chi Hội Khoa QTKD – DL Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 2 Jul 2013, 12:01 PM
Thông báo lễ tốt nghiệp K09 - Bổ sung Picture of Admin FMT Admin FMT 0 Admin FMT
Fri, 28 Jun 2013, 03:16 PM
Thông báo lễ tốt nghiệp K09 - UPDATE Picture of Admin FMT Admin FMT 0 Admin FMT
Fri, 28 Jun 2013, 01:27 PM
Chương trình Lễ Tốt Nghiệp Cấp Trường - Trao bằng, giấy khen cho sinh viên loại giỏi và xuất sắc (Sinh viên K09 quan tâm có thể tham dự) Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 27 Jun 2013, 11:16 AM
Danh sách trông thi tuyển sinh đại học và lịch tập huấn Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 26 Jun 2013, 10:32 AM
Thông báo Lễ tốt nghiệp K2009 - URGENT Picture of Admin FMT Admin FMT 0 Admin FMT
Tue, 25 Jun 2013, 11:54 AM
Final exam list S2 12-13 . Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 19 Jun 2013, 10:43 AM
Chat with K09 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 18 Jun 2013, 11:11 PM
Tổ chức đợt học bù, học vét cho sinh viên chưa hoàn thành môn học GDQP-AN. Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 17 Jun 2013, 02:17 PM
Thông báo mời tham dự buổi nói chuyện của Tổng Giám đốc Tập đoàn Lotte Lee Jong Kook Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 17 Jun 2013, 12:53 PM
CẬP BẾN - Chung kết cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp Doanh nghiệp xã hội 2013 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 12 Jun 2013, 10:49 AM
Lớp Kế toán Việt Nam Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 7 Jun 2013, 03:47 PM
Ưu đãi học phí cho khóa CFA Level 1 nhân dịp chào hè Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 7 Jun 2013, 12:45 PM
Final exam list S2 12-13 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 4 Jun 2013, 08:28 AM
V/v: Tổ chức đăng ký học bù, học vét, thi trả nợ môn GDQP Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 21 May 2013, 03:57 PM
Chi trả trợ cấp xã hội Quý 2 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 15 May 2013, 03:37 PM
Update 13/05 Final Exam Time Table- Semester II 2012-2013 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 14 May 2013, 05:13 PM
Mock Exam CFA Level 1 - Thi thử CFA Level 1 cho kỳ thi tháng 6/2013 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 9 May 2013, 12:59 PM
Thi học bổng FIA/ACCA trị giá 25% Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 9 May 2013, 12:59 PM
Mời dùng thừ CSDL trực tuyến! Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 9 May 2013, 12:02 PM
Tentative Final Exam Time Table- Semester II 2012-2013 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 8 May 2013, 08:36 AM
Thay đổi phòng học Lec môn IF Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 7 May 2013, 10:19 AM
FMT Newsletter số tháng 4 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 6 May 2013, 11:16 AM
CHƯƠNG TRÌNH PR15 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 6 May 2013, 10:22 AM
Công văn số 40YTDP-SKCD về việc tăng cường phòng chống dịch cúm A/H7N9 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Sat, 4 May 2013, 09:13 AM
NEXIA ACPA - 2013 Graduate Recruitment Program Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Sat, 4 May 2013, 09:12 AM
Thông báo đổi phòng môn TM, HM thứ 7 ngày 11.5.2013 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Sat, 4 May 2013, 08:03 AM
Danh sách nợ học phí học lại Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Sat, 4 May 2013, 08:02 AM
Học thử FIA miễn phí và nhận những phần quà hấp dẫn từ SunwayHANU! Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Sat, 4 May 2013, 08:01 AM
KHÓA HỌC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Sat, 27 Apr 2013, 11:59 AM
DEL HANU - Ngày hội đa văn hóa và lãnh đạo 2013 - chủ đề ĐI & LỚN Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 15 Apr 2013, 03:29 PM
Lịch học tuần REI 15.4-19.4/2013 ( with Venue) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 12 Apr 2013, 10:43 AM
Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 18-21/4/2013 Picture of FMT - Ngô Phương Dung FMT - Ngô Phương Dung 0 FMT - Ngô Phương Dung
Tue, 9 Apr 2013, 04:08 PM
Giới thiệu về FMT và các chương trình đào tạo liên thông quốc tế ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Sat, 6 Apr 2013, 06:11 PM
VSEED - Dự án hỗ trợ và phát triển Doanh nghiệp xã hội ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Fri, 5 Apr 2013, 01:19 PM
Văn phòng Sunway-HANU tuyển Cộng tác viên Tư vấn Khóa học Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 5 Apr 2013, 10:23 AM
T/B: Tổng hợp điểm xét cấp học bổng S1 12-13 (Study Results) Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Wed, 3 Apr 2013, 04:32 PM
[Hanu Job Club] CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG DELOITTE 2013 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 2 Apr 2013, 04:28 PM
Danh sách nợ học phí chính quy Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 2 Apr 2013, 11:20 AM
[DEL HANU] CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI UNILEVER - CHƯƠNG TRÌNH NHÀ LÃNH ĐẠO UNILEVER TƯƠNG LAI Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 1 Apr 2013, 09:44 AM
Triệu tập đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS HCM và Đại hội Hội sinh viên FMT nhiệm kì 2013-2014 ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Mon, 25 Mar 2013, 09:33 PM
Điểm thi lại S1 12-13 (Study Result) Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Mon, 25 Mar 2013, 03:04 PM
Nhắn tin Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 25 Mar 2013, 10:11 AM
Tuyển TNT Tư vấn Tuyển sinh 2012 tại các trường THPT trọng điểm ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Sun, 24 Mar 2013, 05:28 PM
Chương trình tuyển dụng KPMG 2013 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 22 Mar 2013, 11:15 AM
Ngày hội tuyển dụng của Samsung Việt Nam ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Fri, 22 Mar 2013, 08:15 AM
THÔNG BÁO ĐẠI HỘI TRÙ BỊ ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Thu, 21 Mar 2013, 11:13 PM
Thông báo ngừng cấp điện Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 20 Mar 2013, 08:51 AM
Thông báo Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 19 Mar 2013, 04:59 PM
Chi trả trợ cấp xã hội Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 19 Mar 2013, 04:51 PM
Retake exam list of S1 2012-2013 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 18 Mar 2013, 11:55 AM
Đánh giá điểm rèn luyện Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 18 Mar 2013, 11:52 AM
Tourism Marketing Internship Picture of FMT - Ngô Phương Dung FMT - Ngô Phương Dung 0 FMT - Ngô Phương Dung
Wed, 13 Mar 2013, 11:40 AM
Unilever Future Leader Program 2013 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 13 Mar 2013, 09:40 AM
Thông báo tuyển sinh đi học tại Cuba năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 12 Mar 2013, 10:13 PM
Hilton Hanoi Opera - Career talk về chương trình Development Trainee Program Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 12 Mar 2013, 01:29 PM
Buổi thuyết trình tại Bảo tàng dân tộc học Picture of FMT-Nguyễn Minh Anh FMT-Nguyễn Minh Anh 0 FMT-Nguyễn Minh Anh
Mon, 11 Mar 2013, 09:30 AM
Sinh viên tham gia hỗ trợ Hội nghị Seamec 47 tại Hà Nội Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 8 Mar 2013, 03:10 PM
FMT newsletter - Báo tháng 3 chào mừng ngày 8.3 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 8 Mar 2013, 11:11 AM
Công ty Ernst & Young tuyển dụng nhân sự Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 8 Mar 2013, 07:58 AM
THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ HỌC LẠI Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 7 Mar 2013, 10:57 AM
Bài giảng về phương pháp nghiên cứu khoa học - K09 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 6 Mar 2013, 02:28 PM
Thesis summary - K09 Picture of Admin FMT Admin FMT 0 Admin FMT
Sun, 3 Mar 2013, 04:42 PM
Thời khóa biểu có thay đổi phòng của môn TPP và Sta2 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 1 Mar 2013, 03:49 PM
Dự án hỗ trợ và phát triển Doanh nghiệp xã hội Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 28 Feb 2013, 11:49 AM
Unilever Campus Ambassador 2013 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 27 Feb 2013, 11:15 AM
Thông báo trợ cấp xã hội năm 2013 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 25 Feb 2013, 10:42 AM
Thu lệ phí thi lại tại phòng 106A Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 22 Feb 2013, 05:49 PM
Thesis topic - K09 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 22 Feb 2013, 03:23 PM
Appeal result S1 12-13 (Kết quả phúc tra) Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Fri, 22 Feb 2013, 03:00 PM
Tổng hợp điểm dùng xét làm luận văn K09 Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Wed, 20 Feb 2013, 03:16 PM
Timetable S2.2012-2013 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 18 Feb 2013, 02:43 PM
THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 18 Feb 2013, 11:22 AM
Lịch thi Lại kỳ 1 (12-13) updated 01.02.13 Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Mon, 18 Feb 2013, 10:42 AM
FMT Newsletter tháng 1.2013 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 31 Jan 2013, 10:40 PM
Thông báo nhận học bổng TRERUFUMI NOZAWA - NGHIEMVIETHUONG Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 30 Jan 2013, 08:59 AM
Thông báo thay đổi phòng học Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 28 Jan 2013, 05:50 PM
Thông báo nhận lại thẻ sinh viên Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 25 Jan 2013, 03:31 PM
Timetable S2.2012-2013 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 25 Jan 2013, 02:41 PM
Danh sách học lại kỳ II năm học 2012-2013 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 25 Jan 2013, 02:26 PM
học bổng TRERUFUMI NOZAWA-NGHIEMVIETHUONG Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 25 Jan 2013, 02:17 PM
Hội thảo thông tin về cơ hội học tập tại Italia - Trung tâm Italia - 901C Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 25 Jan 2013, 01:01 PM
Sinh viên ngành 2 chú ý Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 25 Jan 2013, 12:21 AM
Phòng học Tut môn Eco Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 24 Jan 2013, 02:27 PM
Attn: Thông báo quan trọng cho SV Late Ielts S2 12-13 Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Thu, 24 Jan 2013, 10:38 AM
Thông báo SV Late Ielts đăng ký thêm môn POM Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Tue, 22 Jan 2013, 09:23 PM
Danh sách LateIELTS K11 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 21 Jan 2013, 04:29 PM
DANH SÁCH HỌC LẠI CÙNG K10 & DS LECTURE MÔN ECO & CF Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Sat, 19 Jan 2013, 05:44 PM
Timetable S2.2012-2013 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 17 Jan 2013, 04:49 PM
Lịch nghỉ Tết Quý Tỵ 2013 của sinh viên Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 17 Jan 2013, 10:02 AM
Sinh viên ngành 2 chú ý v/v đăng ký giờ Lec Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 15 Jan 2013, 09:00 AM
Reminder: Forum regulation ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Sun, 13 Jan 2013, 01:15 PM
Kế hoạch tổng thể tốt nghiệp K09 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 10 Jan 2013, 08:03 PM
Thông báo nhận chứng chỉ GDQP Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 10 Jan 2013, 05:22 PM
Danh sách SV chính quy Tut K11 (S2 12-13) Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Thu, 10 Jan 2013, 11:03 AM
Đoàn văn hóa nghệ thuật Cộng hòa Ireland thăm giao lưu Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 10 Jan 2013, 10:14 AM
Danh sách thi và phòng thi môn POA Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 9 Jan 2013, 10:19 AM
Thông báo v/v đang ký học lại ( đối với sinh viên chính quy) đăng ký học giờ Lecture đối với sv CN2 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Sun, 6 Jan 2013, 04:18 PM
Thông báo nhận lại máy tính xách tay Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 4 Jan 2013, 05:04 PM
Thông báo cho sinh viên bị trùng lịch thi môn Tin học cơ sở và Micro Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Fri, 4 Jan 2013, 10:58 AM
Công văn số 8877/BGD§T- CTHSSV V/v: Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học trong dịp lễ, tết. Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 2 Jan 2013, 03:44 PM
Lich thi mon Calculus, Mico va POA Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Wed, 2 Jan 2013, 03:29 PM
Khai giảng khóa CFA Level 1 (kỳ thi tháng 6/2013) Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 2 Jan 2013, 11:12 AM
THÔNG BÁO NHẬN LỊCH TẾT Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 27 Dec 2012, 11:36 AM
Cơ hội thực tập sinh tại Metro Cash & Carry Việt Nam Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 25 Dec 2012, 09:24 AM
Về việc cung cấp số tài khoản ATM Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 20 Dec 2012, 05:48 PM
CƠ HỘI THỰC TẬP TẠI TECHCOMBANK-HỘI THẢO HƯỚNG NGHIỆP NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 19 Dec 2012, 04:27 PM
Danh sách nhận học bổng năm học 11-12 (Study Result) Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Mon, 17 Dec 2012, 03:52 PM
Kết quả thi cuối kỳ- update mục Study Result Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Thu, 13 Dec 2012, 04:33 PM
Danh sách trừ điểm rèn luyện REI week Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Fri, 7 Dec 2012, 04:05 PM
Thông báo chuyển phòng học tại nhà E ngày 6 và 7 tháng 12 để tổ chức thi Tốt nghiệp Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 5 Dec 2012, 04:39 PM
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2012-2013 Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Wed, 5 Dec 2012, 02:48 PM
[DEL HANU] DỰ ÁN THỰC TẬP SINH 2013 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 4 Dec 2012, 09:08 AM
Workshop on The Economy of Vietnam Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 3 Dec 2012, 11:51 AM
Lịch thi có Phòng Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 29 Nov 2012, 09:03 AM
Lich thi di S1 12-13 Final Version 28-11-2012 Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Wed, 28 Nov 2012, 03:52 PM
Chuyển phòng học chiều thứ 7 01.12.2012 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 28 Nov 2012, 11:29 AM
Học thử môn F2 (FMA) văn bằng ACCA Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 27 Nov 2012, 12:01 PM
Hội thảo "Kiểm toán viên, Họ là ai?" Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 26 Nov 2012, 04:38 PM
IMPORTANT: Danh sách sinh viên tham dự buổi lễ chính của Chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập FMT Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Thu, 22 Nov 2012, 09:28 PM
Thông báo lớp trưởng các khóa 10, 11 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 19 Nov 2012, 03:23 PM
Important note for Second Major students sitting graduation exam on December, Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Mon, 19 Nov 2012, 02:56 PM
Thông Báo Tuyển Dụng Sinh Viên Tư Vấn Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 19 Nov 2012, 01:50 PM
FLASHMOB – KỶ NIÊM 10 NĂM THÀNH LẬP KHOA QTKD-DL (2002-2012) ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Fri, 16 Nov 2012, 05:04 PM
Phát bảo hiểm ý tế đợt 2 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 16 Nov 2012, 02:02 PM
Scholarship opportunity Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Thu, 15 Nov 2012, 05:48 PM
THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO SINH VIÊN FMT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 15 Nov 2012, 07:59 AM
[DEL-HANU] HỘI THẢO KHỞI NGHIỆP - TUẦN LỄ KHỞI NGHIỆP TOÀN CẦU 2012 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 15 Nov 2012, 07:56 AM
Cơ hội học bổng đi học ở Singapore Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Tue, 13 Nov 2012, 11:41 AM
Thông báo đăng ký tham gia các chương trình trong lễ "Kỷ niêm 10 năm thành lập khoa QTKD - DL 2002-2012" Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 13 Nov 2012, 09:55 AM
Thông báo thi lại tốt nghiệp tháng 12.2012 Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Tue, 13 Nov 2012, 09:35 AM
Extra Credit for Organizational Behavior Class - Fall 2012 - FIRST SURVEY Thu Hoang FMT - Hoàng Gia Thư 0 FMT - Hoàng Gia Thư
Tue, 13 Nov 2012, 07:41 AM
K09 nhận chứng chỉ giáo dục quốc phòng Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 12 Nov 2012, 03:11 PM
Topics for graduation exams T12-2012 Picture of Admin FMT Admin FMT 0 Admin FMT
Thu, 8 Nov 2012, 03:12 PM
K10 , K11, CN2 ĐĂNG KÝ HỌC MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 8 Nov 2012, 12:52 PM
Thông báo nộp báo cáo thực tập-hạn cuối 09/11/2012 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 8 Nov 2012, 11:24 AM
[SunwayHANU] - Hội thảo "CFA - Hộ chiếu đến với thành công" Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 8 Nov 2012, 08:16 AM
Lịch thi đi kỳ 1 năm học 2012-2013 (updated 6.11.12) Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Wed, 7 Nov 2012, 08:16 AM
[HANU JOB CLUB] CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN THÀNH VIÊN 2012 - CÂU LẠC BỘ VIỆC LÀM ĐH HÀ NỘI Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 7 Nov 2012, 08:15 AM
Extra Credit for Entrepreneurship Class (Fall 2012) Thu Hoang FMT - Hoàng Gia Thư 0 FMT - Hoàng Gia Thư
Tue, 6 Nov 2012, 08:57 AM
CIMA RESEARCH CHALLENGE 2013 Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Tue, 6 Nov 2012, 08:56 AM
[HAC] CLB Kế toán Đại học Hà Nội tuyển thành viên Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 6 Nov 2012, 08:56 AM
Thông báo họp với BCN Khoa bàn về tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Sat, 3 Nov 2012, 10:44 AM
social entrepreneurship business plan competition in Singapore Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Fri, 2 Nov 2012, 01:23 PM
Chi trả tiền trợ cấp Quý II năm 2012 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 2 Nov 2012, 01:03 PM
Cơ hội học tập tại Italia Picture of HANU-Tang Ba Hoang HANU-Tang Ba Hoang 0 HANU-Tang Ba Hoang
Fri, 2 Nov 2012, 09:01 AM
[DEL HANU] CƠ HỘI THỰC TẬP TẠI UNILEVER- NHẬN QUÀ - ĂN KEM MIỄN PHÍ Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 2 Nov 2012, 08:05 AM
Thay đổi Phòng REI's lecture do mất điện ( TR09, TR10, TR11) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 1 Nov 2012, 10:00 AM
FSA - Lecture Picture of Admin FMT Admin FMT 0 Admin FMT
Wed, 31 Oct 2012, 10:30 PM
Cơ hội học trao đổi tại Trường ĐH Victoria (Úc) Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Wed, 31 Oct 2012, 05:23 PM
Compulsory audience on Thursday afternoon Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 31 Oct 2012, 11:33 AM
Danh sách nợ học phí - và nhiệm vụ của lớp trưởng Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 30 Oct 2012, 05:20 PM
Thông báo tới FB09 và BA09 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 30 Oct 2012, 04:26 PM
Phong học môn Xác suất thống kê trong tuần này Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 29 Oct 2012, 11:25 AM
Trường Đại học Hà Nội tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh với chủ đề “khoảnh khắc Đại học Hà Nội” Picture of HANU-Tang Ba Hoang HANU-Tang Ba Hoang 0 HANU-Tang Ba Hoang
Mon, 29 Oct 2012, 10:24 AM
Lịch học tuần REI 29/10-01/11/2012 ( with Venue) Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Sun, 28 Oct 2012, 06:25 PM
REI BUSINESS WEEK 29/10 - 01/11/2012 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Sun, 28 Oct 2012, 06:25 PM
Cuộc thi " Kí ức FMT" Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 26 Oct 2012, 01:32 PM
[HANU JOB CLUB] Cơ hội thực tập tại LOTTE Việt Nam 2013 (sinh viên năm cuối và sinh viên đã tốt nghiệp năm 2012) Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 26 Oct 2012, 07:45 AM
[HAC] Đêm chung kết cuộc thi THE FUTURE ACCOUNTANT CONTEST 2012 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 25 Oct 2012, 04:12 PM
[DEL HANU] NGÀY THÔNG TIN VÀ TUYỂN DỤNG 31/10 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 24 Oct 2012, 04:17 PM
Thông báo v/v nhận thẻ bảo hiểm y tế Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 23 Oct 2012, 03:31 PM
Lịch thi đi kỳ 1 năm học 2012-2013 Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Tue, 23 Oct 2012, 10:54 AM
[Sunway-HANU] - Lịch học thử ACCA & FIA tháng 10,11,12 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 22 Oct 2012, 08:35 AM
Lịch thi giữa kì môn Giao tiếp trong kinh doanh Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 19 Oct 2012, 05:01 PM
Thông báo của Phòng quản trị v/v điều phối lại phòng học Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 19 Oct 2012, 11:45 AM
Hanu Football Championship has just started ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Thu, 18 Oct 2012, 09:53 PM
Logo contest ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Thu, 18 Oct 2012, 10:30 AM
[SIFE HANU] - Kỳ Tuyển Dụng thành viên chính thức năm học 2012-2013 Hạn chót nhận đơn đăng ký: 24h ngày 19/10/2012 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 18 Oct 2012, 10:08 AM
[DEL HANU] CHUNG KẾT CUỘC THI CAO THỦ MARKETING 18/10/2012 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 18 Oct 2012, 08:29 AM
Change of FSA lecture - BA09 Picture of Admin FMT Admin FMT 0 Admin FMT
Tue, 16 Oct 2012, 09:48 PM
THÔNG BÁO V/V MUA BẢO HIỂM Y TẾ ĐỢT 2 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 16 Oct 2012, 09:29 AM
[HANU JOB CLUB] DELOITTE INTERNSHIP PROGRAMME 2013 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 16 Oct 2012, 09:04 AM
Lớp trưởng các khối lớp 09,10 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 15 Oct 2012, 10:23 AM
THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC TẠI CHLB ĐỨC Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 15 Oct 2012, 09:56 AM
Att: IPM tut2 BA, Tut 3 BA Picture of FMT - Nguyễn Anh Tuấn FMT - Nguyễn Anh Tuấn 0 FMT - Nguyễn Anh Tuấn
Sun, 14 Oct 2012, 04:18 PM
Attn: Tổng hợp điểm K06,07,08 xét tốt nghiệp Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Fri, 12 Oct 2012, 04:50 PM
FMT Newsletter _ Số báo tháng 10-2012 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 12 Oct 2012, 04:10 PM
Thông báo v/v học và thi cấp giấy phép lái xe hạng A1 Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Fri, 12 Oct 2012, 02:29 PM
Thông báo về học bổng VIETINBANK Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Fri, 12 Oct 2012, 02:19 PM
Sinh viên CN2 chú ý Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 10 Oct 2012, 03:58 PM
FMT NEWSLETTER - RECRUITMENT 2012 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 10 Oct 2012, 03:58 PM
Attn: Các câu lạc bộ Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Tue, 9 Oct 2012, 02:53 PM
Mazars Audit Trainee Hanoi- 2012/2013 ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Tue, 9 Oct 2012, 10:38 AM
KPMG Internship Programme 2013 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 9 Oct 2012, 10:38 AM
Chương trình thực tập sinh năm 2012-2013 tại Ernst & Young Vietnam Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 8 Oct 2012, 11:47 AM
Nhắn tin Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 5 Oct 2012, 11:19 AM
Lịch thi dự kiến môn Tourism Marketing Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Fri, 5 Oct 2012, 08:35 AM
KẾ HOẠCH HỌC CÁC BỘ MÔN CHUNG NĂM HỌC 2012-2013 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 3 Oct 2012, 02:05 PM
Ý tưởng sáng tạo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 2 Oct 2012, 04:51 PM
Danh sách SV bị trừ điểm Participation Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Mon, 1 Oct 2012, 03:38 PM
Giải bóng đá Sinh Viên Đại học Hà Nội Picture of 3TC11- Lê Kiên Trung 3TC11- Lê Kiên Trung 0 3TC11- Lê Kiên Trung
Fri, 28 Sep 2012, 11:07 AM
HanuSic Recruitment Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 28 Sep 2012, 10:51 AM
DANH SÁCH CHƯA NỘP HỌC PHÍ Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 28 Sep 2012, 09:52 AM
Thời Khóa Biểu có thay đổi lịch của môn Sub, F&B, Destination Marketing, Cal Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 27 Sep 2012, 04:52 PM
Gia hạn nộp bảo hiểm y tế Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 26 Sep 2012, 03:17 PM
Lịch thu tiền học lại ( đối với sinh viên chính quy) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 25 Sep 2012, 01:06 PM
Important! Orientation Day K2011, 26/9. Must read Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 25 Sep 2012, 09:53 AM
IMPORTANT: Thông báo họp của tất cả các câu lạc bộ Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Mon, 24 Sep 2012, 02:41 PM
Thông báo v/v nộp bảo hiểm y tế Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 19 Sep 2012, 04:46 PM
Danh sách SV K11 kỳ 2 12-13 theo môn Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Tue, 18 Sep 2012, 01:28 PM
[DEL HANU] Cuộc Thi Tìm Kiếm Cao Thủ Marketing (Masters of Marketing) Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 18 Sep 2012, 08:22 AM
[HAC] THE FUTURE ACCOUNTANT CONTEST 2012 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Sat, 15 Sep 2012, 11:18 AM
Thay đổi Phòng học Môn GEOGRAPHY và BCOM Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 13 Sep 2012, 02:04 PM
Danh sách SV Chính quy Tut K11 (S1 12-13) Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Thu, 13 Sep 2012, 09:45 AM
Lecture FSA ca 2 chiều thứ 6 nghỉ Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 12 Sep 2012, 10:03 AM
Lịch học bù lecture môn Business Communication. Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 11 Sep 2012, 08:10 AM
Thông báo v/v đăng ký lịch học CN2 cùng K11 thêm hai ngày thứ 2 , thứ 3 ngày 10-11 tháng 9 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Sat, 8 Sep 2012, 03:06 PM
Đăng kí dự thi học bổng ACCA Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 5 Sep 2012, 09:53 AM
Calling for student research papers on Finance for 10th anniversary of FMT Picture of FMT - Ngô Phương Dung FMT - Ngô Phương Dung 0 FMT - Ngô Phương Dung
Sat, 1 Sep 2012, 02:51 PM
Kế hoạch nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 30 Aug 2012, 07:36 PM
THÔNG BÁO LỊCH THU TIỀN HỌC LẠI Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 30 Aug 2012, 01:31 PM
Cơ hội tuyển dụng cùng Ernst & Young VN (E&Y) Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 27 Aug 2012, 10:01 PM
Chuyển Phòng học tầng 3 nhà E thứ 3 ngày 28.8 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 27 Aug 2012, 03:31 PM
Thời khóa biểu có thay đổi Phòng học môn F&B, IP, OB, Tour guide, Sta1 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 24 Aug 2012, 05:09 PM
Thông báo học cùng lúc hai chương trình năm học 2012-2013 tại khoa QTKD-DL Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 24 Aug 2012, 09:20 AM
HOT NEWS - VTOS training materials available for download Picture of FMT - Nguyễn Đức Hoa Cương FMT - Nguyễn Đức Hoa Cương 0 FMT - Nguyễn Đức Hoa Cương
Wed, 22 Aug 2012, 02:08 PM
Thông báo về tín dụng cho sinh viên Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Tue, 21 Aug 2012, 10:26 AM
IMPORTANT: Vietnam CFA Research Challenge Competition 2012-2013 Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Mon, 20 Aug 2012, 04:32 PM
Phòng học Tut môn Bizmod- P402D1 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 20 Aug 2012, 09:26 AM
Thông báo nghỉ Lecture môn FMT và Tut 2 FB 10 môn Bank Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 20 Aug 2012, 09:04 AM
DANH SÁCH HỌC LẠI (và lịch đăng ký học lại bổ sung )CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 17 Aug 2012, 09:44 AM
Thông báo v/v nộp điểm rèn luyện Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 16 Aug 2012, 10:31 AM
KHÓA HỌC KẾ TOÁN MÁY THÁNG 8 NĂM 2012- đăng kí từ ngày 06-24/08/2012 (từ 9h00-16h30). Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 16 Aug 2012, 10:30 AM
Danh sách SV kỳ I (12-13) theo môn Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Thu, 16 Aug 2012, 09:16 AM
Attn: Thông báo link post điểm thi Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Wed, 15 Aug 2012, 04:25 PM
Lecture Tour guiding skills off this week Picture of FMT-Nguyễn Minh Anh FMT-Nguyễn Minh Anh 0 FMT-Nguyễn Minh Anh
Sun, 12 Aug 2012, 08:58 PM
Thời khóa biểu có kèm phòng học Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Sun, 12 Aug 2012, 10:38 AM
Cuộc thi ảnh "Tôi yêu HANU" - Clb DEL HANU Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 8 Aug 2012, 11:08 PM
Thông báo v/v thu học phí qua tài khoản và đăng ký số tài khoản Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 8 Aug 2012, 05:24 PM
Hội thảo "Định hướng nghề nghiệp kế toán - kiểm toán với ACCA" Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 8 Aug 2012, 12:13 PM
New forum regulation ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Wed, 8 Aug 2012, 11:22 AM
Danh sách thi và phòng thi TẤT CẢ CÁC MÔN Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 7 Aug 2012, 04:45 PM
Attn: Danh sách SV các lớp Tut và Thời khóa biểu S1 12-13 Picture of FMT - Ngô Thị Thùy Linh FMT - Ngô Thị Thùy Linh 0 FMT - Ngô Thị Thùy Linh
Tue, 7 Aug 2012, 12:18 PM
Học bổng Sunway-Hanu Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 2 Aug 2012, 04:20 PM
Danh sách thi lại và lịch thu tiền thi lại Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Sat, 28 Jul 2012, 04:39 PM
Lịch thi lại kỳ 2 (11-12) updated 26 Jul Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Thu, 26 Jul 2012, 05:00 PM
Điểm thi cuối kỳ môn CF Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 23 Jul 2012, 04:42 PM
Lịch thi lại kỳ 2 (2011-2012) Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Sat, 21 Jul 2012, 10:09 AM
Danh sách thi lại kỳ 2 (2011-2012) Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Thu, 19 Jul 2012, 01:24 PM
KẾT QUẢ THI CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2011-2012 (Đã cập nhật điểm phúc tra ) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 16 Jul 2012, 02:34 PM
- Lịch phát bằng, bảng điểm tốt nghiệp Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 16 Jul 2012, 12:52 PM
KHAI GIẢNG LỚP FIA T8/2012 và HỌC BỔNG SUNWAY Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 13 Jul 2012, 01:45 PM
Logo/slogan contest ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Thu, 12 Jul 2012, 11:27 AM
Danh sách sinh viên trông thi tuyển sinh đại học đợt 2 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 3 Jul 2012, 04:46 PM
Final result ( All Subjects) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 2 Jul 2012, 05:01 PM
MUST-READ: Sơ đồ chỗ ngồi của Lễ TN K2008 Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Fri, 29 Jun 2012, 07:46 PM
THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN SỰ - TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI – VIETTEL TELECOM Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 28 Jun 2012, 05:22 PM
CHAT WITH 08 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 28 Jun 2012, 11:29 AM
MUST-READ: LỄ TỐT NGHIỆP K2008 Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Wed, 27 Jun 2012, 09:05 PM
Thông báo về ngày tổ chức lễ TN Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Wed, 27 Jun 2012, 04:08 PM
Thông báo lịch phát học bổng K08 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 27 Jun 2012, 04:06 PM
TUYỂN SINH SINH KHÓA HỌC KẾ TOÁN MÁY T3/2012 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 15 Jun 2012, 01:09 PM
Final exam list of FSA, HM, FM, ECO,LAW Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 14 Jun 2012, 03:12 PM
Điều động sinh viên tham gia coi thi tuyển sinh Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 13 Jun 2012, 03:00 PM
THANH TOÁN TIỀN TRỢ CẤP KHÓ KHĂN Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 11 Jun 2012, 11:29 AM
DANH SÁCH CHÍNH THỨC SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP NGÀY 6,7/6/2012 Picture of FMT-Nguyễn Minh Anh FMT-Nguyễn Minh Anh 0 FMT-Nguyễn Minh Anh
Mon, 4 Jun 2012, 02:34 PM
Final exam list of sta1, sta2, IBM Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 31 May 2012, 03:03 PM
Danh sách đủ điều kiện dự thi và chưa đủ điều kiện dự thi môn Macro Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 31 May 2012, 10:57 AM
ATTN K2008: Sinh viên chưa trả sách cho Thư viện Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Wed, 30 May 2012, 02:52 PM
DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP NGÀY 6.7 THÁNG 6 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 30 May 2012, 12:21 PM
Danh sách K08 nợ học phí Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 30 May 2012, 10:03 AM
Final exam list of Coporate Finance Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 28 May 2012, 03:33 PM
Final exam list of HRM Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 25 May 2012, 03:50 PM
Danh sách sinh viên nợ học phí Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 25 May 2012, 03:49 PM
Tổng hợp điểm xét tốt nghiệp 24.5 Picture of FMT-Nguyễn Minh Anh FMT-Nguyễn Minh Anh 0 FMT-Nguyễn Minh Anh
Thu, 24 May 2012, 05:21 PM
Kết quả báo cáo thực tập tháng 5 năm 2012 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 22 May 2012, 09:14 AM
Consolidation of Newsletter, HAC, and BAM forums ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Mon, 21 May 2012, 08:22 PM
Tập san chuyên đề HAC số 2 ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Mon, 21 May 2012, 08:08 PM
Ngày hội tư vấn và tuyển dụng Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 21 May 2012, 04:32 PM
The Nielsen Case Competition Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 18 May 2012, 11:05 AM
Một ngày làm CPA Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 17 May 2012, 03:47 PM
Thông báo đến sinh viên Late IELTS Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 16 May 2012, 10:03 PM
Update: New regulation's status ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Wed, 16 May 2012, 02:12 PM
Tổng hợp điểm xét tốt nghiệp Picture of FMT-Nguyễn Minh Anh FMT-Nguyễn Minh Anh 0 FMT-Nguyễn Minh Anh
Sat, 12 May 2012, 02:39 PM
Lịch giải quyết thắc mắc điểm xét Tốt nghiệp Picture of FMT-Nguyễn Minh Anh FMT-Nguyễn Minh Anh 0 FMT-Nguyễn Minh Anh
Thu, 10 May 2012, 07:55 PM
Thông báo v/v đăng kí thông tin sinh viên CN2 học tại khoa QTKD-DL Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 10 May 2012, 02:02 PM
Gửi lớp trưởng các khóa 08-09-10 v/v Danh sách lớp Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 10 May 2012, 01:16 PM
Hội thảo Nghề kiểm tóan ở Việt Nam - Xu hướng và Cơ hội (Sinh viên ngành Kế toán và tất cả các bạn quan tâm) - 801C Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 10 May 2012, 11:41 AM
Thay đổi lịch thi môn Mô hình tài chính. Picture of FMT-Lê Minh Hằng FMT-Lê Minh Hằng 0 FMT-Lê Minh Hằng
Wed, 9 May 2012, 12:43 PM
HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ - Gameshow dành riêng cho SV Du Lịch Picture of 2D09 Tran Phi Tuan 2D09 Tran Phi Tuan 1 2D09 Nguyen Thi Lan
Tue, 8 May 2012, 10:34 PM
Lịch thi học kỳ thay đổi Picture of FMT-Lê Minh Hằng FMT-Lê Minh Hằng 0 FMT-Lê Minh Hằng
Tue, 8 May 2012, 04:53 PM
Thông báo v/v thi tốt nghiệp sinh viên chính quy K08 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 8 May 2012, 10:13 AM
CLB SIFE HANU tuyển Cộng Tác Viên Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 8 May 2012, 10:13 AM
LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011-2012 Picture of FMT-Lê Minh Hằng FMT-Lê Minh Hằng 0 FMT-Lê Minh Hằng
Fri, 4 May 2012, 02:35 PM
Tổng hợp điểm xét Tốt nghiệp (đối với sv K07 trở về trước) Picture of FMT-Nguyễn Minh Anh FMT-Nguyễn Minh Anh 0 FMT-Nguyễn Minh Anh
Thu, 3 May 2012, 05:44 PM
PepsicoViệt Nam - Chương trình Quản trị viên tập sự 2012 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 3 May 2012, 03:07 PM
Teamwork Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 2 May 2012, 02:48 PM
FMT Newsletter số tháng 4 năm 2012 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 30 Apr 2012, 09:26 PM
KinderWorld Managemnent Trainee Programme 2012 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 27 Apr 2012, 03:53 PM
2012 Graduate Recruitment Program Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 25 Apr 2012, 10:06 PM
Danh sách nộp học phí học lại và lịch thu tiền. Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 25 Apr 2012, 06:41 PM
Chỉnh sửa danh sách lớp trưởng, lớp phó, bí thư ( K08-K09-K10) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 23 Apr 2012, 11:03 AM
Thông báo v/v hỗ trợ sinh viên khó khăn học đại học Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 19 Apr 2012, 03:00 PM
THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ VÀ NỘP LỆ PHÍ HỌC LẠI Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 18 Apr 2012, 10:38 AM
Chương trình thực tập 2012 cùng IDG Ventures Vietnam Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 16 Apr 2012, 01:55 PM
Danh sách K08 nợ học phí Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 13 Apr 2012, 03:10 PM
Thông báo nghỉ học lớp cô Hiếu môn HRM hôm nay Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 12 Apr 2012, 10:19 AM
PEPSI CO CAREER TALK Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Mon, 9 Apr 2012, 09:42 AM
Kết quả phúc tra điểm thi lại môn Modeling, Tax, Leding, Service,Bcom, FA, FSA, FS, Risk Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 9 Apr 2012, 09:33 AM
Maritime Bank - Chương trình Lãnh Đạo Tương Lai Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 9 Apr 2012, 08:53 AM
Free CFA derivatives class Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 6 Apr 2012, 01:05 AM
ATTN: K2008: Registration for KPMG Career Talk 2012 Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Thu, 5 Apr 2012, 01:05 PM
Chương trình tình nguyện đầy ý nghĩa của FMT Newsletter Team Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 5 Apr 2012, 09:25 AM
Thông báo về học bổng do Viên Giáo dục Quốc tế IIE cấp Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 30 Mar 2012, 11:22 AM
Ngày hội Đa văn hóa và Lãnh đạo 2012 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 29 Mar 2012, 10:47 AM
KPMG New Graduate 2012 Recruitment Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Wed, 28 Mar 2012, 05:22 PM
FMT newsletter số tháng 3-2012 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 27 Mar 2012, 11:34 PM
NGHỈ HỌC THỨ 7 NGÀY 31/3 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 27 Mar 2012, 04:27 PM
FMT Newsletter Recruitment Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 26 Mar 2012, 09:41 AM
Kết quả học tập sv xin xét tốt nghiệp Tháng 6/2012 (K2007 trở về trước) Picture of FMT-Nguyễn Minh Anh FMT-Nguyễn Minh Anh 0 FMT-Nguyễn Minh Anh
Thu, 22 Mar 2012, 02:02 PM
Chi trả trợ cấp xã hội Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 21 Mar 2012, 09:58 AM
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 08 NỢ HỌC PHÍ Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 20 Mar 2012, 03:49 PM
Unilever Future Leaders Program Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 19 Mar 2012, 03:51 PM
E & Y - Graduate Recruitment Program Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 19 Mar 2012, 03:51 PM
Deloitte - Graduate Recruitment 2012 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 19 Mar 2012, 03:43 PM
Tutorial OFF - Macroeconomics - Ms. Minh Anh Picture of FMT-Nguyễn Minh Anh FMT-Nguyễn Minh Anh 0 FMT-Nguyễn Minh Anh
Sun, 18 Mar 2012, 08:32 AM
Thông báo thi dạng thức IELTS Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Wed, 14 Mar 2012, 11:45 PM
Tuyển TNV Tư vấn Tuyển sinh 2012 tại các trường THPT trọng điểm ở Hà Nội Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Wed, 14 Mar 2012, 04:47 PM
Coaching with REI 15/03/2012 - Danh sách tham dự Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 14 Mar 2012, 04:29 PM
Chương trình Doanh nhân trẻ và Phát triển bền vững (YESE 2012) Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 14 Mar 2012, 03:06 PM
Thông báo nộp bản sao công chứng bằng TN trung học phổ thông Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 9 Mar 2012, 04:19 PM
Thong bao v/v tra the sinh vien Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Fri, 9 Mar 2012, 10:56 AM
LỊCH LÀM VIỆC VÀ HỌC TẬP CÙNG ĐOÀN REI TUẦN TỪ NGÀY 12 ĐẾN NGÀY 16 THÁNG 3. ( có file đính kèm) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 9 Mar 2012, 10:41 AM
Thông báo tới nhóm sinh viên làm khóa luận TN K08 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 9 Mar 2012, 10:06 AM
THÔNG BÁO GIỜ BẮT ĐẦU HỌC CÁC MÔN CHIỀU 8.3 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 8 Mar 2012, 09:47 AM
THÔNG BÁO VỀ TRỢ CẤP XÃ HỘI Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 6 Mar 2012, 12:00 PM
Thông báo v/v nợ học phí Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Mon, 5 Mar 2012, 04:08 PM
Hoa Nam FMT Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 5 Mar 2012, 03:27 PM
Hanu SIC Recruitment Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 5 Mar 2012, 09:06 AM
Điều lệ hội thao sinh viên Đại học Hà Nội Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Sat, 3 Mar 2012, 01:31 PM
Retake exam list of FMT Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 2 Mar 2012, 03:47 PM
Danh sách sinh viên theo môn học Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 29 Feb 2012, 11:30 AM
Đăng ký thi tốt nghiệp Picture of FMT-Nguyễn Minh Anh FMT-Nguyễn Minh Anh 0 FMT-Nguyễn Minh Anh
Tue, 28 Feb 2012, 11:13 AM
Danh sách thi lại các môn ( có Update ) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 27 Feb 2012, 04:16 PM
Farewell Party for our Hanu CFA Challenge team (Monday 27/2/2012) - Room 801C Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 27 Feb 2012, 01:26 PM
Thư mời hội thảo "Sẵn sàng để khác biệt" Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 27 Feb 2012, 01:06 PM
Hội chợ việc làm @ ĐH Hà Nội Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Thu, 23 Feb 2012, 04:49 PM
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TỔ CHỨC SỰ KIỆN HỘI CHỢ VIỆC LÀM VÀ THÔNG TIN – TƯ VẤN TUYỂN SINH NĂM 2012 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 23 Feb 2012, 04:42 PM
Thi lại bổ sung môn môn Mô hình tài chính Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 23 Feb 2012, 10:32 AM
Danh sách thi và địa điểm thi môn Mô hình tài chính Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 22 Feb 2012, 10:42 AM
TKB có thay đổi phòng học môn FOM, HM Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 20 Feb 2012, 04:34 PM
IHG - cơ hội mới cho những nhà lãnh đạo tương lai Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 20 Feb 2012, 04:09 PM
Chương trình Quản Trị Viên tập sự Prudential 2012 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 20 Feb 2012, 04:07 PM
Danh sách sinh viên nhận học bổng Khóa 09 Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Fri, 17 Feb 2012, 04:07 PM
Thông báo lịch học của sinh viên Late IELTS khóa 10 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 17 Feb 2012, 01:27 PM
Ghi tên để nộp lệ phí thi lại Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 17 Feb 2012, 10:13 AM
Thay đổi phòng học một số môn học tại Phòng 702C Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 16 Feb 2012, 09:45 AM
Kết quả phúc tra môn HRM, Tourism law, Emarketing, POM Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 15 Feb 2012, 04:29 PM
Danh sách chính quy và học lại các môn chuyên ngành kỳ II năm học 2011-2012 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 14 Feb 2012, 04:10 PM
TKB có kèm phòng học ( sửa lại những phòng bị trùng ) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 14 Feb 2012, 04:06 PM
Danh sách thi lại Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 14 Feb 2012, 02:33 PM
Học bổng 25% chương trình FIA từ SUNWAY HANU Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Mon, 13 Feb 2012, 07:58 PM
Phong học tạm thời thay thế cho P501B Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 13 Feb 2012, 04:33 PM
AIESEC HANOI TEAM MEMBER PROGRAM SPRING RECRUITMENT 2012 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 13 Feb 2012, 03:53 PM
Thesis topic registration - K08 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 13 Feb 2012, 12:38 PM
Attn: Lop truong, bi thu, dai dien cac lop va cac cau lac bo Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Sun, 12 Feb 2012, 11:32 PM
Final retake exam list of FSA & AFR Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Sat, 11 Feb 2012, 10:06 AM
To Strategic Management students (BA09 and TR09), Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 10 Feb 2012, 04:00 PM
Danh sách thi lại K08 bổ sung thêm môn Tourism law Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 10 Feb 2012, 10:36 AM
Lịch thi lại Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 10 Feb 2012, 10:14 AM
Kết quả phúc tra ( bổ sung thêm môn FRM,Bank, POA,FMT,IPM,OB, Emarketing và Substainable) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 10 Feb 2012, 09:45 AM
Thông báo v/v học chuyên ngành đối với sinh viên mới đạt IELTS Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 9 Feb 2012, 05:15 PM
KPMG Excellence Scholarship Programme 2012 Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Wed, 8 Feb 2012, 10:58 AM
Thông báo thu tiền sách kỳ II năm học 2011-2012 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 7 Feb 2012, 03:52 PM
TKB ( có thay đổi một số môn ) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 6 Feb 2012, 04:04 PM
Đăng kí môn học và tài liệu cho sinh viên CN2 kì II năm học 2011-201 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 6 Feb 2012, 02:58 PM
Kế hoạch phát sách Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 1 Feb 2012, 04:43 PM
THÔNG BÁO V/V NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC VÀ THI CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE MÔTÔ HẠNG A1(ĐỢT 2) Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 1 Feb 2012, 03:02 PM
Nhận đơn phúc tra ( thu đợt bổ sung ) tất cả các môn đã báo điểm Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 31 Jan 2012, 10:46 AM
Lịch đăng ký học lại, phát sách và nhận đơn Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 30 Jan 2012, 11:11 AM
Timetable with room number Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Sun, 29 Jan 2012, 10:30 AM
KPMG International Case Competion: HANU's team Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Fri, 13 Jan 2012, 11:24 AM
Shortlisted candidates for KPMG International Case competition Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Tue, 10 Jan 2012, 09:56 PM
Học bổng TERUFFUMI NOZAWA_NV HUONG Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 9 Jan 2012, 03:22 PM
Danh sách chia Tut K09 và K10 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 9 Jan 2012, 11:33 AM
Thay đổi phòng thi môn POA ngày 9/1/2012 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 9 Jan 2012, 11:05 AM
Buổi lễ vinh danh đội tuyển CFA Challenge. ATTN: SVK2010 Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Fri, 6 Jan 2012, 07:59 PM
Chương trình Quản Trị Viên tập sự Prudential 2012 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 6 Jan 2012, 07:58 PM
Final exam list of POA Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 5 Jan 2012, 02:44 PM
Final exam list of Sta1 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 4 Jan 2012, 08:48 PM
Final exam list of Taxtation Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 3 Jan 2012, 03:47 PM
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TẾT NHÂM THÌN 2012 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 3 Jan 2012, 01:31 PM
Final exam list of Micro ( update 404D2) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 3 Jan 2012, 09:28 AM
Attn sinh viên có bài nckh tháng 11/2011 Picture of FMT - Ngô Phương Dung FMT - Ngô Phương Dung 0 FMT - Ngô Phương Dung
Fri, 30 Dec 2011, 03:24 PM
Final exam list of Micro Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 30 Dec 2011, 12:40 PM
Cơ hội thực tập và làm việc tại Singapore ( có list công việc kèm theo) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 30 Dec 2011, 10:08 AM
Đăng kí tài liệu học tập kì II năm học 2011-2012 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 29 Dec 2011, 03:55 PM
Thông báo thi IELTS Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 29 Dec 2011, 03:54 PM
Final exam list of Calculus Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 28 Dec 2011, 03:55 PM
Final exam list of FMT Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 28 Dec 2011, 03:54 PM
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2011-2012 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 28 Dec 2011, 11:51 AM
Final exam list of POM Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 27 Dec 2011, 04:00 PM
Final exam list of ITM (Có thay đổi Phòng 502B) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 26 Dec 2011, 01:52 PM
Danh sach thi mon ITM Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 26 Dec 2011, 06:24 AM
Final exam list of Bizlaw Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 22 Dec 2011, 03:49 PM
Final exam list of Bizmod Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 22 Dec 2011, 11:22 AM
Final exam list of FS Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 22 Dec 2011, 11:20 AM
KPMG International Case Competition Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Wed, 21 Dec 2011, 11:02 AM
Final exam list of Travel mgt, Service Marketing, IP, E-marketing, Heritage Tourism Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 19 Dec 2011, 11:32 AM
Final exam list of IPM Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 19 Dec 2011, 10:40 AM
GREAT NEWS: TEAM HANU TO REPRESENT VIETNAM IN THE REGION'S COMPETITION Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Sun, 18 Dec 2011, 08:03 PM
Chương trình học bổng Chevening Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Fri, 16 Dec 2011, 12:31 PM
Final exam list of Bcom Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 15 Dec 2011, 01:26 PM
CFA Research Challenge team n PRESENTATION TOMORROW Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Wed, 14 Dec 2011, 05:32 PM
Final exam of F&B Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 14 Dec 2011, 01:40 PM
Final exam of HT Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 14 Dec 2011, 12:47 PM
Lịch thi có kèm Phòng thi Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 13 Dec 2011, 09:32 AM
Final exam list of OB Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 12 Dec 2011, 03:23 PM
Final exam list of FA Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 12 Dec 2011, 02:12 PM
Attn: Sv năm thứ nhất và thứ hai: Học bổng CP Singapore Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Mon, 12 Dec 2011, 01:32 PM
Final exam list of Tourism law Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Sat, 10 Dec 2011, 12:22 PM
Final exam list of Bizmod Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 8 Dec 2011, 03:33 PM
Final exam list of FRM Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 8 Dec 2011, 11:13 AM
Thông báo v/v chi tiền trợ cấp Quý IV cho sinh viên Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Wed, 7 Dec 2011, 08:41 PM
Danh sách các môn học kỳ II và đăng ký học lại Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 7 Dec 2011, 04:08 PM
AIESEC - Youth to Business Forum Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 7 Dec 2011, 02:49 PM
Final exam of ST Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 7 Dec 2011, 01:04 PM
Final exam list of HRM Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 7 Dec 2011, 11:04 AM
Lending final exam list Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 6 Dec 2011, 01:55 PM
Chuyển phòng học tạm thời tại nhà E 2 ngày 6,7 tháng 12 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 6 Dec 2011, 12:00 PM
Final exam of Econometrics Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 5 Dec 2011, 02:26 PM
Học bổng của Quỹ SMBC GLOBAL FOUNDATION Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Mon, 5 Dec 2011, 01:08 PM
Final exam of AFR Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 5 Dec 2011, 10:40 AM
Tổng hợp điểm xét dự thi tốt nghiệp tháng 12/2011- updated Picture of FMT - Phan Ngân FMT - Phan Ngân 0 FMT - Phan Ngân
Sun, 4 Dec 2011, 07:01 PM
Fianal exam of FSA Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 2 Dec 2011, 09:43 AM
Kết quả phúc tra thi lại kỳ II năm học 2010-2011 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 30 Nov 2011, 03:31 PM
Final exam of Tourism Geography Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 30 Nov 2011, 03:11 PM
Final exam of Tourism Geography Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 30 Nov 2011, 03:11 PM
Thứ 7 tuần này chuyển Phòng học tại Tầng 7 nhà C Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 30 Nov 2011, 09:48 AM
V/v Xet hoc bong - File tong hop diem V2 Picture of FMT - Phan Ngân FMT - Phan Ngân 0 FMT - Phan Ngân
Tue, 29 Nov 2011, 05:48 PM
Thông báo v/v mở lớp dạy học lái xe hạng A1 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 29 Nov 2011, 04:37 PM
Final exam of Bank Mgt Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 29 Nov 2011, 04:31 PM
Danh sách sinh viên nợ học phí Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 29 Nov 2011, 03:10 PM
Attn: Các lớp trưởng-bí thư: Thông báo về chương trình chạy "Vì trẻ em năm 2011" Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Tue, 29 Nov 2011, 10:57 AM
HANU – STALLA-CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CFA CỦA KHOA QTKD – DL Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 28 Nov 2011, 10:05 PM
Đăng kí tham dự hội thảo với trường Temasek Junior College Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 28 Nov 2011, 11:37 AM
Hạn cuối cùng thu lệ phí học lại Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 24 Nov 2011, 10:19 AM
Clb SIFE-HANU tuyển thành viên Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 23 Nov 2011, 03:35 PM
Att: K09, v/v Xet hoc bong 2010-2011 Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Wed, 23 Nov 2011, 11:36 AM
Thông báo v/v chuyển phòng học tạm thời sáng thứ 7 tuần này . Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 23 Nov 2011, 10:33 AM
Lich thi cuoi ky Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 22 Nov 2011, 03:33 PM
SIFE HANU Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 22 Nov 2011, 10:51 AM
Marketing Club Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 21 Nov 2011, 01:18 PM
Hội thảo khoa học sinh viên 2011-2012 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 17 Nov 2011, 02:33 PM
FMT Teachers' Party Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 17 Nov 2011, 02:33 PM
FMT Newsletter thang 11.2011 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 17 Nov 2011, 09:14 AM
Tổng hợp điểm xét thi tốt nghiệp tháng 12/2011 Picture of FMT - Phan Ngân FMT - Phan Ngân 0 FMT - Phan Ngân
Wed, 16 Nov 2011, 04:28 PM
Thực hành phỏng vấn xin việc và giao lưu tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Việt thương mại Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Tue, 15 Nov 2011, 03:26 PM
Lịch thi cuối kỳ dự kiến Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 15 Nov 2011, 09:23 AM
Buổi nói chuyện của nữ doanh nhân trẻ Jessica Minh Anh Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Mon, 14 Nov 2011, 11:02 AM
Buổi nói chuyện của nữ doanh nhân trẻ, thành đạt - Jessica Minh Anh Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 14 Nov 2011, 10:33 AM
Đăng kí xét thi tốt nghiệp và NỘI DUNG ÔN TẬP TN đợt tháng 12/2011 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 10 Nov 2011, 02:32 PM
One HeartLand Viet Nam Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 10 Nov 2011, 02:29 PM
IPM - RE-REGISTER for Poster Presentation & Guideline of Term Assignment Picture of FMT - Nguyễn Xuân Trường FMT - Nguyễn Xuân Trường 0 FMT - Nguyễn Xuân Trường
Wed, 9 Nov 2011, 02:04 AM
Cancellation of Microeconomics Lecture Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 8 Nov 2011, 09:15 PM
Thông báo v/v đổi phòng học tạm thời Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 8 Nov 2011, 11:29 AM
(Updated News) Investment & Portfolio Management - Poster Presentation Registration & Term Assignment Picture of FMT - Nguyễn Xuân Trường FMT - Nguyễn Xuân Trường 0 FMT - Nguyễn Xuân Trường
Thu, 3 Nov 2011, 09:32 PM
Lecture for POA Picture of FMT-Nguyễn Minh Anh FMT-Nguyễn Minh Anh 0 FMT-Nguyễn Minh Anh
Wed, 2 Nov 2011, 07:36 PM
Prudential Career Talk Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 2 Nov 2011, 10:15 AM
NHẬN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 1 Nov 2011, 04:13 PM
Danh sách nhận học bổng bổ sung năm học 2009-2010 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 1 Nov 2011, 04:07 PM
Coaching with REI - 02/111/2011 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 1 Nov 2011, 03:26 PM
REI BUSINESS WEEK & VENUE for LECTURES (new) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 1 Nov 2011, 02:57 PM
Thông báo đổi phòng học tạm thời trong tuần từ 07-11/11/2​011 P.501B và P.502B Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 31 Oct 2011, 03:06 PM
Marketing Club Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 31 Oct 2011, 11:04 AM
TALK SHOW: BECOME A HOTEL MANAGER Picture of FMT-Nguyễn Minh Anh FMT-Nguyễn Minh Anh 0 FMT-Nguyễn Minh Anh
Fri, 28 Oct 2011, 09:01 AM
Ernst & Young-Internship Opportunities Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 26 Oct 2011, 09:35 PM
Thông báo v/v nộp tiền học lại ( danh sách bổ sung ) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 26 Oct 2011, 09:39 AM
Xét trợ cấp xã hội cho sinhv iên Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 26 Oct 2011, 08:57 AM
ALOHA 2011 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 25 Oct 2011, 03:37 PM
Tuyển thực tập sinh T12/2011 - Nexia ACPA Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 24 Oct 2011, 03:20 PM
Thông báo v/v tiếp tục nhận sinh viên vào ở KTX Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Fri, 21 Oct 2011, 08:57 PM
Đơn phúc tra hợp lệ Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 21 Oct 2011, 01:49 PM
Lecture POA off - K2010 Picture of FMT-Nguyễn Minh Anh FMT-Nguyễn Minh Anh 0 FMT-Nguyễn Minh Anh
Tue, 18 Oct 2011, 11:17 AM
[LAF] - Thay đổi phòng workshop kĩ năng MSO Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 17 Oct 2011, 02:04 PM
CN2 và HỌC LẠI - Đăng kí Lecture môn ITM Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 17 Oct 2011, 09:30 AM
Thông báo nộp học phí CN2 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 13 Oct 2011, 03:15 PM
ĐĂNG KÍ THI HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 13 Oct 2011, 02:40 PM
KỸ NĂNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 13 Oct 2011, 01:25 PM
[UCHANU 11] One Heartland Vietnam - dự án gây quỹ cho trẻ em nghèo ở Nghệ An Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 6 Oct 2011, 12:43 PM
TECHCOMBANK - CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH 2011-2012 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 6 Oct 2011, 12:42 PM
THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ LỚP KẾ TOÁN MÁY-THÁNG 08 NĂM 2011 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 6 Oct 2011, 12:20 PM
ĐH Westminster - tư vấn về chương trình hợp tác đào tạo liên thông Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 5 Oct 2011, 12:24 PM
Hanu Job Club - tuyển thành viên Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 4 Oct 2011, 10:41 PM
Thông báo phòng học cho lớp bị trùng phòng môn ITM Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 3 Oct 2011, 04:37 PM
Thông báo của phòng tài vụ v/v thu tiền học lại Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 3 Oct 2011, 03:51 PM
THÔNG BÁO GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÀ NỘI Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 3 Oct 2011, 03:20 PM
Phòng học tut15 môn ITM Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 30 Sep 2011, 02:48 PM
AmCham Scholarship 2011 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 30 Sep 2011, 10:08 AM
Danh sách sinh viên K09 còn nợ học phí Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 29 Sep 2011, 10:28 AM
Danh sách sinh viên K10 còn nợ học phí Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 28 Sep 2011, 02:27 PM
FMT newsletter_số tháng 9 - 2011 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 28 Sep 2011, 01:20 PM
Danh sách sinh viên học lại Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 27 Sep 2011, 04:25 PM
ACCA - Đăng kí tham dự chương trình - Access Your Successful Future Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 27 Sep 2011, 03:32 PM
Internship 2012 - Deloitte Vietnam Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 27 Sep 2011, 03:23 PM
FMT Newsletter Recruitment Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 23 Sep 2011, 11:13 PM
SIFE HANU-workshop định hướng thực tập và xin việc cho sinh viên năm cuối Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 23 Sep 2011, 11:04 PM
Đăng ký học lại các môn ITM, Sta, POA, Cal, Micro ( thông báo này chỉ dành cho sinh viên chính quy) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 22 Sep 2011, 03:48 PM
CFA Institute Research Challenge - kick off meeting Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Thu, 22 Sep 2011, 11:08 AM
Thông báo về việc sinh viên học CN2 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 21 Sep 2011, 02:35 PM
Phòng học tạm thời cho Lecture Môn Sta1 ca 2 sáng thứ 5 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 20 Sep 2011, 03:15 PM
Chương trình thực tập sinh 2012 - KPMG Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 20 Sep 2011, 10:31 AM
Schedule with room's number Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 19 Sep 2011, 03:47 PM
Thông báo nộp báo cáo thực tập Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 19 Sep 2011, 03:09 PM
Chương trình "Ngân hàng test thử thành công thật" Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 14 Sep 2011, 10:14 AM
Phòng thi lại Môn MA, ITM of TR Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 13 Sep 2011, 10:32 AM
THÔNG BÁO Về việc chi trả tiền trợ cấp Quý I, II, III/2011 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 12 Sep 2011, 03:33 PM
Thông báo thu tiền sách K10 kỳ I năm học 2010-2011 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 12 Sep 2011, 10:22 AM
Sinh viên cần biết Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 9 Sep 2011, 11:21 PM
Thông báo cho sinh viên chính quy v/v đăng ký học lại các môn chuyên ngành Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 9 Sep 2011, 02:48 PM
Thông báo v/v thu đoàn phí năm học 2011-2012 Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Fri, 9 Sep 2011, 10:21 AM
Xét tuyển học bổng cho quỹ hỗ trợ học sinh sinh viên vượt khó Hà Nội Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 7 Sep 2011, 03:46 PM
Kết quả phúc tra thi cuối kỳ II năm học 2010-2011 ( Có thay đổi KQ môn IP) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 7 Sep 2011, 10:41 AM
ATTN: K2010 - KOVA SCHOLARSHIP OPPORTUNITY Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Tue, 6 Sep 2011, 08:43 PM
Danh sach chia Tutorial K08 (Final) Picture of FMT-Nguyễn Minh Anh FMT-Nguyễn Minh Anh 0 FMT-Nguyễn Minh Anh
Tue, 30 Aug 2011, 09:31 PM
Nghỉ ngày Quốc khánh 2-9-2011 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 30 Aug 2011, 09:32 AM
Danh sách và địa điểm thi các môn thi lại Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 29 Aug 2011, 03:56 PM
Thông báo v/v nộp tiền bảo hiểm y tế Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 26 Aug 2011, 04:07 PM
Lớp học language exchange với sinh viên UC Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Thu, 25 Aug 2011, 01:08 PM
ĐĂNG KÝ BỆNH VIỆN KHÁM SỨC KHỎE BẢO HIỂM Y TẾ Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 24 Aug 2011, 02:37 PM
Kết quả phúc tra môn BCOM, HRM, MACRO, Bizlaw Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 24 Aug 2011, 09:14 AM
Danh sách thi lại môn HRM Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 23 Aug 2011, 03:42 PM
Retake exam list of STA1 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 22 Aug 2011, 04:54 PM
CFA Institute Research Challenge Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Fri, 19 Aug 2011, 10:15 PM
Kết quả phúc tra các môn FOM, HM, IP, MICE, SM,STA1,STA2 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 18 Aug 2011, 02:55 PM
V/v hoc tutorial cua K07 va K08 Late Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Thu, 18 Aug 2011, 11:09 AM
Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình, năm học 2011-2012 và thi IELTS Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 18 Aug 2011, 09:09 AM
Thông báo v/v nộp lệ phí thi lại Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 16 Aug 2011, 04:23 PM
Danh sach Thi lai K09, Ky 1 10-11 (Conti....) Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Tue, 16 Aug 2011, 08:18 AM
Danh sach nop tien Thi Lai K09 - HRM Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Tue, 16 Aug 2011, 08:09 AM
Updated - Re-take exam Date S2 10-11 Version 3 Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Mon, 15 Aug 2011, 02:19 PM
ATTN: ACC08 và 09: Hoi thao gioi thieu chuong trinh ACCA/Oxford Brookes Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Sun, 14 Aug 2011, 09:57 PM
Schedule for semester 1 11-12 ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Sun, 14 Aug 2011, 08:34 AM
Kế hoạch phát sách Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Sun, 14 Aug 2011, 02:32 AM
Danh sách K09 và K08late Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Sat, 13 Aug 2011, 05:18 AM
Thông báo đăng kí môn học và tài liệu sinh viên CN2 học kì I năm học 2011-2012 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 10 Aug 2011, 09:25 PM
Grant Thornton VN-Internship Programme Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 10 Aug 2011, 09:11 PM
Lễ ra mắt CT hợp tác ACCA/Cử nhân ĐH Oxford Brookes Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Tue, 9 Aug 2011, 09:24 PM
Số báo danh các môn thi ( Dùng để điền vào bảng đăng ký phúc tra) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 9 Aug 2011, 09:45 AM
Thông báo v/v chọn sinh viên late IELTS cho lớp học trao đổi ngôn ngữ với sv UC Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Wed, 20 Jul 2011, 10:49 PM
Thông báo lấy ảnh tốt nghiệp K2007 Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Fri, 1 Jul 2011, 09:51 AM
Thông báo nghỉ hè và lịch trực hành chính trong dịp hè Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 30 Jun 2011, 05:35 PM
Thông báo v/v phát trả bằng TN và bảng điểm tốt nghiệp Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 30 Jun 2011, 05:00 PM
Thông báo về chương trình "CHAT với 07" Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Tue, 28 Jun 2011, 08:42 PM
Sơ đồ chỗ ngồi lễ tốt nghiệp K2007 Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Tue, 28 Jun 2011, 06:46 PM
Update: Lễ phục cho lễ tốt nghiệp K2007 Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Mon, 27 Jun 2011, 12:37 PM
MUST-READ: LỄ TỐT NGHIỆP K2007 Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Mon, 27 Jun 2011, 09:02 AM
Đăng kí sách học kì I năm học 2011-2012 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Sat, 25 Jun 2011, 09:19 AM
DANH SÁCH CHÍNH THỨC SINH VIÊN TRÔNG THI ĐẠI HỌC 2011 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 22 Jun 2011, 01:53 PM
Formula Sheet for Financial Management Final Exam Picture of FMT - Nguyễn Xuân Trường FMT - Nguyễn Xuân Trường 0 FMT - Nguyễn Xuân Trường
Mon, 20 Jun 2011, 09:57 AM
Danh sách sinh viên được chọn cho chương trình học bổng với Đại học Victoria. Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 16 Jun 2011, 03:07 PM
Hội chợ việc làm 2011 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 15 Jun 2011, 11:14 AM
Thông báo v/v cử sinh viên K08 coi thi tuyển sinh 2011 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 10 Jun 2011, 05:16 PM
Chương trình học bổng của KUAS, Đài Loan Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Thu, 9 Jun 2011, 05:40 PM
Thông báo v/v xét học bổng trao đổi sinh viên giữa trường ĐHHN và trường ĐH Victoria (Australia) Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 9 Jun 2011, 03:23 PM
Full scholarship to study at Sogang University (Korea) Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Mon, 6 Jun 2011, 02:41 PM
Danh sách sinh viên nợ học phí Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 3 Jun 2011, 11:09 AM
Thông báo v/v nộp lệ phí thi Tốt nghiệp sinh viên học cùng lúc 2 chương trình Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 3 Jun 2011, 10:42 AM
Thông báo Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 1 Jun 2011, 01:02 PM
Thông báo v/v cấp bảng điểm và xác nhận các loại giấy chứng nhận Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 1 Jun 2011, 12:57 PM
Final Exam Schedule S2 10-11 Version 4 (30May) Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Mon, 30 May 2011, 11:40 AM
Final exam list of Coporate finance ( updated) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 30 May 2011, 11:38 AM
FMT newsletter số tháng 5 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Sat, 28 May 2011, 08:23 PM
Tuyển dụng vị trí thư ký Ban Tổng Giám đốc tại SeABank Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 27 May 2011, 02:57 PM
Thông báo tuyển dụng của SeaBank Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 26 May 2011, 08:12 PM
Final Exam S2 10-11 ( Version 2, ,26 May) Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Thu, 26 May 2011, 03:54 PM
NEXIA ACPA - 2011 Graduate Recruitment Program – Deadline Extended Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 26 May 2011, 10:42 AM
Ket qua phuc tra thi lai S1 10-11, Khoa 09 Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Tue, 24 May 2011, 04:00 PM
Final Exam S2 10-11 (Version1 24/05/11) Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Tue, 24 May 2011, 01:07 PM
V/v bầu cử BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011 - 2016 (các lớp trưởng chú ý) Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 20 May 2011, 09:35 AM
Hội thảo Du học và cơ hội dành học bổng tại Học viện Le Cordon Bleu Picture of FMT-Nguyễn Minh Anh FMT-Nguyễn Minh Anh 0 FMT-Nguyễn Minh Anh
Wed, 18 May 2011, 09:46 AM
To all TR students, Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 16 May 2011, 10:50 AM
Hội thảo "Kỹ năng tìm kiếm việc làm - Job Hunting Skills" - CLB Kế toán ĐHHN (HAC) Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 16 May 2011, 10:30 AM
TIME TABLE FOR INTERVIEW (NTU PROGRAM) Picture of FMT-Nguyễn Minh Anh FMT-Nguyễn Minh Anh 0 FMT-Nguyễn Minh Anh
Sat, 14 May 2011, 09:43 PM
Second major graduation ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Sat, 14 May 2011, 11:50 AM
Enquiry mark for Supplementary Final Exam (Updated HRM subject) Picture of FMT-Nguyễn Minh Anh FMT-Nguyễn Minh Anh 0 FMT-Nguyễn Minh Anh
Wed, 11 May 2011, 12:38 PM
Sự kiện “Passport to Your Successful Future” - ACCA Việt Nam Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 9 May 2011, 02:46 PM
Nộp lệ phí học lại Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 9 May 2011, 01:46 PM
Lịch đăng ký thi TN môn Kinh tế chính trị Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 9 May 2011, 09:57 AM
Substitite Lectures for Macroeconomics K09 + 2nd major students Picture of FMT-Nguyễn Minh Anh FMT-Nguyễn Minh Anh 0 FMT-Nguyễn Minh Anh
Tue, 3 May 2011, 11:28 AM
Recruitment for NTU program Picture of FMT-Nguyễn Minh Anh FMT-Nguyễn Minh Anh 0 FMT-Nguyễn Minh Anh
Sun, 1 May 2011, 12:23 AM
Chú ý: Sinh viên Late IELTS Picture of FMT-Nguyễn Minh Anh FMT-Nguyễn Minh Anh 0 FMT-Nguyễn Minh Anh
Fri, 29 Apr 2011, 09:34 AM
Announcement on UCHANU 2011 Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Thu, 28 Apr 2011, 05:59 PM
The list of students selected for doing Research -Year 2011 Picture of FMT-Le Tu FMT-Le Tu 0 FMT-Le Tu
Thu, 28 Apr 2011, 05:40 PM
Chú ý v/v bầu cử Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 28 Apr 2011, 02:36 PM
Giấy mời tham gia chương trình biểu diễn ca trù tại Bào tàng Dân tộc học 1/5/2011 Picture of FMT-Nguyễn Minh Anh FMT-Nguyễn Minh Anh 0 FMT-Nguyễn Minh Anh
Wed, 27 Apr 2011, 01:47 PM
ĐĂNG KÍ THI TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 6 NĂM 2011 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 27 Apr 2011, 09:36 AM
Dự án Home visit - SIFE HANU club Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 27 Apr 2011, 09:35 AM
Thông báo tuyển Cộng tác viên và Tình nguyện viên dự án HOME VISIT Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 27 Apr 2011, 09:30 AM
Bán vé tháng xe buýt phục vụ cán bộ, sinh viên tại Trường Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 26 Apr 2011, 09:40 AM
Thông báo v/v đăng ký học lại các môn chuyên ngành học kỳ I năm học 2011-2012 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 19 Apr 2011, 04:42 PM
TALKSHOW - clb việc làm trường ĐHHN Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 19 Apr 2011, 02:57 PM
Students Scientific Research Registration check Picture of FMT-Le Tu FMT-Le Tu 0 FMT-Le Tu
Sat, 16 Apr 2011, 12:01 PM
LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP CHÚ Ý: Đăng ký, lập danh sách cử tri bầu cử Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 14 Apr 2011, 10:03 AM
Quy định về thời gian tiếp sinh viên Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 13 Apr 2011, 09:08 AM
IBM midterm test Picture of FMT Phạm Mỹ Hạnh FMT Phạm Mỹ Hạnh 0 FMT Phạm Mỹ Hạnh
Wed, 13 Apr 2011, 08:48 AM
Calling for Scientific Research Paper from students, Spring2011 Picture of FMT-Le Tu FMT-Le Tu 0 FMT-Le Tu
Tue, 12 Apr 2011, 03:27 PM
KHÓA HỌC KẾ TOÁN MÁY Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Sat, 9 Apr 2011, 09:42 AM
Thông báo học ngày thứ 7 (09/04/2011) Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 8 Apr 2011, 05:24 PM
UCHANU talk Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 6 Apr 2011, 03:05 PM
Dang ky hoc mon Tu tuong Ho Chi Minh Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 1 Apr 2011, 03:31 PM
DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHÍ KHÓA 09 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 30 Mar 2011, 04:54 PM
Marketing Opportunities Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 28 Mar 2011, 01:42 PM
FMT newsletter Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Sun, 27 Mar 2011, 01:32 AM
Coaching with REI - 24/03/2011 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 23 Mar 2011, 02:45 PM
REI Business Week, 21-25/03.To All students. Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 22 Mar 2011, 02:23 PM
Kinderworld Management Trainee Program Picture of Admin FMT Admin FMT 0 Admin FMT
Tue, 22 Mar 2011, 02:22 PM
Urgent Thông báo v/v nộp lệ phí học lại. Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 21 Mar 2011, 10:04 AM
Lễ trao học bổng SMBC Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 14 Mar 2011, 09:19 AM
Chương trình tuyển dụng năm 2011 của E & Y Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 11 Mar 2011, 02:02 PM
Event with KPMG Picture of Admin FMT Admin FMT 0 Admin FMT
Fri, 11 Mar 2011, 10:40 AM
Calculus's retake exam list Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 10 Mar 2011, 03:01 PM
KPMG Career Day Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 9 Mar 2011, 03:31 PM
Sta1, ITM, POA's retake exam list Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 7 Mar 2011, 05:20 PM
HRM, IPM's retake exam list Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 4 Mar 2011, 05:28 PM
FSA, Modeling's retake exam list Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 4 Mar 2011, 04:32 PM
Thông báo buổi giới thiệu về Trường ĐH Westminster Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 4 Mar 2011, 10:21 AM
Micro's retake exam list Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 3 Mar 2011, 03:44 PM
TECHCOMBANK Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 3 Mar 2011, 02:22 PM
Material's price ( updated Handout Bizlaw) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 2 Mar 2011, 04:16 PM
Financial Management - Schedule Change - Mr. Truong's Lecture Picture of FMT - Nguyễn Xuân Trường FMT - Nguyễn Xuân Trường 0 FMT - Nguyễn Xuân Trường
Wed, 2 Mar 2011, 10:41 AM
Bizlaw, FS, MICE tourism, Risk mgt's retake exam list Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 2 Mar 2011, 10:39 AM
Urgent - for retake exam students Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 1 Mar 2011, 10:56 AM
Ket qua phuc tra ITM S1 10-11 Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Tue, 1 Mar 2011, 07:47 AM
Service marketing, Advanced Finance Report, Travel mgt's retake exam list Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 28 Feb 2011, 04:50 PM
DS thi lại môn Cal, POA, Sta1 và thời gian nộp lệ phí thi Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 28 Feb 2011, 11:43 AM
Statistic 1 Retake Final Exam List S1 10-11 Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Sun, 27 Feb 2011, 01:21 PM
Updated Final Result Statistic 1 S1 10-11 Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Sun, 27 Feb 2011, 01:16 PM
Calculus Retake Exam List S1 10-11 Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Sun, 27 Feb 2011, 09:42 AM
Updated Final Result Calculus S1 10-11 Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Sun, 27 Feb 2011, 09:39 AM
Re-take Final Exam List for POA S1 10-11 Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Sun, 27 Feb 2011, 12:39 AM
Final Result POA S1 10-11 Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Sun, 27 Feb 2011, 12:34 AM
Ket qua phuc tra Calculus, Statistic 1 and POA S1 10-11 Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Sat, 26 Feb 2011, 11:28 PM
Workshop " How to write CV" Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 25 Feb 2011, 09:41 PM
Danh sách và thời gian nộp tiền lệ phí thi lại môn Micro, ITM Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 25 Feb 2011, 09:27 AM
ITM Retake Exam List S1 10-11 Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Thu, 24 Feb 2011, 11:15 PM
Final Result ITM S1 10-11 Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Thu, 24 Feb 2011, 11:12 PM
Career Talk, Viettel Global Investment Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Thu, 24 Feb 2011, 05:25 PM
Re-take Exam List For Micro S1 10-11 Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Thu, 24 Feb 2011, 03:43 PM
Final Result Micro S1 10-11 Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Thu, 24 Feb 2011, 03:41 PM
Ket qua phuc tra Micro S1 -10-11 Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Thu, 24 Feb 2011, 03:39 PM
Lending, Tourism Geography's retake exam list Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 24 Feb 2011, 03:14 PM
OB and Tax's retake exam list Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 24 Feb 2011, 03:14 PM
Econometrics, Tourism Marketing, Auditing, Bank mgt's retake exam list Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 24 Feb 2011, 03:13 PM
E.marketing, Inter.Tourism, FMT,Sub.tourism's retake exam Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 24 Feb 2011, 03:12 PM
Danh sách và lịch nộp lệ phí thi môn IPM, Bizlaw, Service Marketing. Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 24 Feb 2011, 10:53 AM
Lending, Tourism Geography,Financial Accouting's retake exam list Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 21 Feb 2011, 02:16 PM
Venue for all Classes and Lectures Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Sat, 19 Feb 2011, 05:11 PM
Danh sách SV học lại đã điều chỉnh đến hết ngày 18.2( CQ) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 18 Feb 2011, 04:52 PM
Lịch thu tiền thi lại ( Danh sách K09 thi lại sẽ bổ sung sau) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 17 Feb 2011, 04:07 PM
TIN BUỒN Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Tue, 15 Feb 2011, 09:29 PM
Cơ hội nghề nghiệp tại Techcombank Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 15 Feb 2011, 04:51 PM
Participating in I-Grad Information Session at Hanoi Intercontinental Hotel Picture of FMT - Nguyễn Đức Hoa Cương FMT - Nguyễn Đức Hoa Cương 0 FMT - Nguyễn Đức Hoa Cương
Mon, 14 Feb 2011, 05:48 PM
Thông báo đăng kí sách cho sinh viên cn2 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 14 Feb 2011, 03:12 PM
Att K09 & 08 - Final exam Results S1 10-11 Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Mon, 14 Feb 2011, 02:24 PM
KẾ HOẠCH PHÁT SÁCH Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 14 Feb 2011, 02:11 PM
Update Retake Final Exam S1 10-11 Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Mon, 14 Feb 2011, 11:53 AM
Danh sách thi lại K07-08 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 14 Feb 2011, 09:09 AM
Final schedule of next sem (sem 2 10-11) ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Mon, 14 Feb 2011, 08:47 AM
Lecture of Statistics II (7 A.M. Mon 14 Feb) CANCELLED Picture of FMT - Ngô Phương Dung FMT - Ngô Phương Dung 0 FMT - Ngô Phương Dung
Sun, 13 Feb 2011, 06:14 PM
Final schedule with room for lecture only Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Sat, 12 Feb 2011, 07:09 AM
Updated Retake Final Exam S1 10-11 LIst Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Fri, 11 Feb 2011, 08:58 AM
Total result of K07 subjects and deadline for enquiries on results Picture of FMT - Phan Ngân FMT - Phan Ngân 0 FMT - Phan Ngân
Wed, 2 Feb 2011, 12:04 AM
V/v nhận ảnh lễ TN khóa 2006 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 28 Jan 2011, 04:56 PM
Updated K09 Tutorial List S2 10-11 Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Thu, 27 Jan 2011, 12:43 PM
Updated Re-take Final Exam S1 10-11, V2 Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Thu, 27 Jan 2011, 12:41 PM
V/v đăng kí học sinh viên CN2 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 26 Jan 2011, 06:19 PM
Thông báo nhận bằng TN, bằng khen và tiền thưởng Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 26 Jan 2011, 04:58 PM
THÔNG BÁO MỚI v/v ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE ( chỉ dành cho SV chính quy, học lại, K08 late Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 25 Jan 2011, 04:42 PM
Update diem cham thi final som cho K06 Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Mon, 24 Jan 2011, 12:48 PM
Ket qua cham thi som - K06 Picture of FMT - Phan Ngân FMT - Phan Ngân 0 FMT - Phan Ngân
Mon, 24 Jan 2011, 09:05 AM
Danh sách K07Late Picture of FMT-Nguyễn Minh Anh FMT-Nguyễn Minh Anh 0 FMT-Nguyễn Minh Anh
Fri, 21 Jan 2011, 03:16 PM
Kết quả rút bài chấm trước - K06 Picture of FMT-Nguyễn Minh Anh FMT-Nguyễn Minh Anh 0 FMT-Nguyễn Minh Anh
Fri, 21 Jan 2011, 12:52 PM
Danh sách thực tế sv K2006 tham dự Lễ tốt nghiệp Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Thu, 20 Jan 2011, 04:47 PM
Sơ đồ chỗ ngồi lễ tốt nghiệp K2006 Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Thu, 20 Jan 2011, 04:41 PM
Re-take final exam List S1 10-11 Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Thu, 20 Jan 2011, 02:17 PM
Danh sách nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 20 Jan 2011, 02:09 PM
Danh sách chia Tut K08 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 20 Jan 2011, 01:43 PM
Thông báo v/v đăng ký học lại( Update) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 20 Jan 2011, 11:37 AM
Danh sách sinh viên đăng ký học lại Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 20 Jan 2011, 11:37 AM
K09 Tutorial List- V1 Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Thu, 20 Jan 2011, 11:35 AM
Ket qua thi S1 10-11 cho Khoa 06 Thi Tot Nghiep Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Wed, 19 Jan 2011, 09:48 AM
Kế hoạch nghỉ Tết Tân Mão Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 18 Jan 2011, 10:16 AM
Kết quả rút bài chấm trước - K06 Picture of FMT-Nguyễn Minh Anh FMT-Nguyễn Minh Anh 0 FMT-Nguyễn Minh Anh
Mon, 17 Jan 2011, 04:42 PM
Final exam list of ITM Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Sun, 16 Jan 2011, 08:12 PM
Kết quả rút bài chấm trước - K06 Picture of FMT-Nguyễn Minh Anh FMT-Nguyễn Minh Anh 0 FMT-Nguyễn Minh Anh
Sat, 15 Jan 2011, 01:53 PM
Kết quả phúc tra môn Bank Management Picture of FMT-Nguyễn Minh Anh FMT-Nguyễn Minh Anh 0 FMT-Nguyễn Minh Anh
Sat, 15 Jan 2011, 09:44 AM
Final exam result of tourism subjects Picture of FMT - Phan Ngân FMT - Phan Ngân 0 FMT - Phan Ngân
Fri, 14 Jan 2011, 04:28 PM
Thông báo chuẩn bị chương trình “Chat với 06” Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 14 Jan 2011, 02:46 PM
Final exam list of POA Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 13 Jan 2011, 04:52 PM
Thông báo về chương trình "CHAT VỚI K2006" Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Wed, 12 Jan 2011, 01:19 PM
MUST-READ: LỄ TỐT NGHIỆP K2006 Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Wed, 12 Jan 2011, 01:15 PM
Graduation exam result of second-major students ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Wed, 12 Jan 2011, 09:55 AM
Dang ky thi TN cho sinh vien K03-05 Picture of FMT - Phạm Thị Hoa Nhài FMT - Phạm Thị Hoa Nhài 0 FMT - Phạm Thị Hoa Nhài
Tue, 11 Jan 2011, 12:56 PM
Update Lich thi FS va phòng thi Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Tue, 11 Jan 2011, 10:25 AM
.Re Đăng kí sách học kì II năm học 2010-2011( update K08late) Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 10 Jan 2011, 04:47 PM
Final exam list of Sta1 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 10 Jan 2011, 04:46 PM
Final exam list of FS Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 10 Jan 2011, 09:53 AM
Final exam list of HRM Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 7 Jan 2011, 11:43 AM
Final exam list of Micro Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 6 Jan 2011, 04:54 PM
PRUDENTIAL MANAGEMENT TRAINEER 2011 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 5 Jan 2011, 05:03 PM
Final exam list of Calculus Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 5 Jan 2011, 04:22 PM
Final exam list of IPM Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 4 Jan 2011, 12:16 PM
Re List of final exam for Business Modeling ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Thu, 30 Dec 2010, 08:44 PM
Final exam list of Financial Accouting Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 29 Dec 2010, 04:12 PM
Final exam list of FSA Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 29 Dec 2010, 03:47 PM
Thông báo nhận tiền trợ cấp Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 28 Dec 2010, 09:13 AM
Final exam list of Mice Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 27 Dec 2010, 02:33 PM
Final exam list of Travel Mgt Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 27 Dec 2010, 02:33 PM
DS sinh vien 2006 chua hoan thanh nghia vu voi Thu vien Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Mon, 27 Dec 2010, 01:41 PM
CLICK KHÔNG THUỐC LÁ Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Sun, 26 Dec 2010, 10:29 AM
Scholarship lists of K07 (2009-2010) Picture of FMT - Phan Ngân FMT - Phan Ngân 0 FMT - Phan Ngân
Fri, 24 Dec 2010, 03:12 PM
Danh sách SV chưa có tài khoản ( K09) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 24 Dec 2010, 01:12 PM
Đăng ký học môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 24 Dec 2010, 01:06 PM
Final exam list of ECO Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 23 Dec 2010, 09:47 AM
POA lecture Picture of FMT - Phan Ngân FMT - Phan Ngân 0 FMT - Phan Ngân
Wed, 22 Dec 2010, 04:11 PM
Final exam list of OB Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 22 Dec 2010, 04:04 PM
Re Final exam list of Lending Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 22 Dec 2010, 09:59 AM
Giấy giới thiệu cho sinh viên đi thực tập ( K07 only) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 21 Dec 2010, 11:33 AM
Final exam list of Taxtation Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 21 Dec 2010, 10:41 AM
Final exam list of Emarketing Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 17 Dec 2010, 04:35 PM
Final exam list of Bank Mgt Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 17 Dec 2010, 04:34 PM
Thông tin tuyển thực tập sinh tai SEABANK Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 16 Dec 2010, 09:34 AM
Thông báo nhận học bổng Unilever 2010 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 15 Dec 2010, 10:06 AM
Thông báo về việc thi lại IELTS Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Fri, 10 Dec 2010, 04:13 PM
Thông báo về lịch thi lại tốt nghiệp Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Fri, 10 Dec 2010, 04:10 PM
Committe finance ( time and list) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 10 Dec 2010, 03:47 PM
Final Exam List S1 2010-2011 Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Fri, 10 Dec 2010, 08:39 AM
SIFE HANU TUYỂN DỤNG THÀNH VIÊN 2010 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 9 Dec 2010, 03:20 PM
Thời gian và địa điểm bảo vệ luận văn Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 8 Dec 2010, 03:53 PM
Update Final Exam Date List Version 5 Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Wed, 8 Dec 2010, 02:28 PM
Thời gian và đại điểm thi Tốt nghiệp ngày 9 và 10 tháng 12 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 8 Dec 2010, 01:57 PM
Re-schedule of final exam of Business Modeling ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Wed, 8 Dec 2010, 01:49 PM
Thông báo thay đổi phòng học tạm thời tại Nhà E Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 8 Dec 2010, 01:42 PM
Hoãn Thi môn Nhân Sự Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 8 Dec 2010, 08:38 AM
Danh sách nợ học phí các Khóa 07-08-09 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 7 Dec 2010, 02:37 PM
Final exam list of Sub. Tourism Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 7 Dec 2010, 01:27 PM
Final exam list of Risk Mgt Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 7 Dec 2010, 01:19 PM
Kết quả phúc tra kỳ II (2009 - 2010) Picture of FMT-Nguyễn Minh Anh FMT-Nguyễn Minh Anh 0 FMT-Nguyễn Minh Anh
Mon, 6 Dec 2010, 10:06 AM
Thông báo v/v phối hợp tổ chức Hội thảo và Hội chợ việc làm cho sv Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 6 Dec 2010, 07:54 AM
Update Final Exam Date List S1 -10-11 - Version 4 Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Sat, 4 Dec 2010, 10:09 AM
Unilever Career talk - Invitation Letter Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 3 Dec 2010, 07:57 AM
INVITATION LETTER Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 2 Dec 2010, 01:02 PM
Final exam list of International Tourism Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 30 Nov 2010, 02:32 PM
Thông báo thu tiền lệ phí học lại Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 29 Nov 2010, 02:20 PM
Final Exam Schedule Semester 1 10-11. Update lan 3 Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Mon, 29 Nov 2010, 02:06 PM
Final Exam Date Semester 1 (2010-2011) UPDATED Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Fri, 26 Nov 2010, 10:16 PM
Reward for students whose did scientific research+ Final report Picture of FMT-Le Tu FMT-Le Tu 0 FMT-Le Tu
Fri, 26 Nov 2010, 11:55 AM
Capital Education and Training Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 26 Nov 2010, 09:19 AM
ATT: ALL : FINAL EXAM DATE LIST Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Thu, 25 Nov 2010, 08:44 AM
Kết quả phúc tra thi lại kì 2 (09-10) Picture of FMT - Phan Ngân FMT - Phan Ngân 0 FMT - Phan Ngân
Wed, 24 Nov 2010, 02:27 PM
SIFE HANU CLUB - Idea Week Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 24 Nov 2010, 08:36 AM
Urgent K09's web accounts ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Tue, 23 Nov 2010, 03:57 PM
Change of Final exam date for International Tourism Picture of FMT - Phạm Lê Diệu Linh FMT - Phạm Lê Diệu Linh 0 FMT - Phạm Lê Diệu Linh
Tue, 23 Nov 2010, 12:31 PM
FMT Newsletter November Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 23 Nov 2010, 10:28 AM
Hội thảo "Làn da khỏe và Bạn" Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Sun, 21 Nov 2010, 01:23 PM
Ket qua phuc tra thi lai ki 2 (09-10) Picture of FMT - Phan Ngân FMT - Phan Ngân 0 FMT - Phan Ngân
Wed, 17 Nov 2010, 01:46 PM
FMT Students' Scientific Conference, Fall 2010, with Venue Picture of FMT-Le Tu FMT-Le Tu 0 FMT-Le Tu
Tue, 16 Nov 2010, 08:24 PM
Internship program - Techcombank Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 16 Nov 2010, 10:07 AM
Ngày hội tư vấn việc làm 2010 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 16 Nov 2010, 10:05 AM
Entre lecture - Financial part Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 15 Nov 2010, 03:15 PM
POA Lecture & Tutorial off ( Cô Mai) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 15 Nov 2010, 02:15 PM
Capital Education Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 12 Nov 2010, 02:38 PM
DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHÍ Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 12 Nov 2010, 01:57 PM
Internship report for second major ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Wed, 10 Nov 2010, 05:38 PM
SIFE HANU CLUB Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Tue, 9 Nov 2010, 07:38 AM
Thông báo về thi Midterm của môn ITM Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 3 Nov 2010, 03:14 PM
Attn: TR07 and TR08 students: seminar with Griffith University NEXT Wednesday afternoon (10th November) Picture of FMT - Nguyễn Đức Hoa Cương FMT - Nguyễn Đức Hoa Cương 0 FMT - Nguyễn Đức Hoa Cương
Wed, 3 Nov 2010, 08:58 AM
Kết quả phúc tra Thi lại Treasury Management Ky 2 09-10 Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Wed, 3 Nov 2010, 08:43 AM
FMT NEWSLETTER OCTOBER IS RIGHT HERE WAITING FOR U Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 1 Nov 2010, 03:04 PM
Student K05, K04, K03, K02 Picture of FMT - Nguyễn Thị Minh Hiếu FMT - Nguyễn Thị Minh Hiếu 0 FMT - Nguyễn Thị Minh Hiếu
Fri, 29 Oct 2010, 03:04 PM
Thông báo v/v chấm dứt hợp đồng với ông George Kencana Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Fri, 29 Oct 2010, 02:56 PM
Kế hoạch thu tiền phí học lại của Phòng tài vụ Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 29 Oct 2010, 09:25 AM
Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 29 Oct 2010, 08:25 AM
TR08-lich hoc Travel Management Picture of FMT - Nguyễn Thúy Hằng FMT - Nguyễn Thúy Hằng 0 FMT - Nguyễn Thúy Hằng
Thu, 28 Oct 2010, 01:05 PM
Lớp học nhảy Salsa Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Wed, 27 Oct 2010, 09:42 AM
Công văn 1041 và danh sách sv vi phạm Luật giao thông Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Mon, 25 Oct 2010, 04:41 PM
Internship program - E & Y Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 25 Oct 2010, 02:45 PM
Cuộc thi “Sinh viên – Nhà đầu tư chứng khoán tương lai 2010” Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 25 Oct 2010, 02:42 PM
Urgent To K2006 v/v xét tốt nghiệp Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Mon, 25 Oct 2010, 11:21 AM
re: Seminar with Sheffield Hallam University - TR07 and Tute 1 of TR08 required to attend Picture of FMT - Nguyễn Đức Hoa Cương FMT - Nguyễn Đức Hoa Cương 0 FMT - Nguyễn Đức Hoa Cương
Sat, 23 Oct 2010, 07:10 AM
ALOHA 2010 Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 18 Oct 2010, 09:30 PM
Hội thảo CAT Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Mon, 18 Oct 2010, 09:06 AM
Thông báo về việc quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Thu, 14 Oct 2010, 03:17 PM
Tuần lễ đoàn chuyên gia REI tại FMT: VERY IMPORTANT Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Wed, 13 Oct 2010, 09:40 AM
Lớp học nhảy SALSA bắt đầu từ ngày mai @ Hội trường Lớn Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Tue, 12 Oct 2010, 04:11 PM
Student Scientific Research Confirmation- Certificate Printing Picture of FMT-Le Tu FMT-Le Tu 0 FMT-Le Tu
Mon, 11 Oct 2010, 10:19 AM
V/v tham dự giờ học của Đoàn chuyên gia REI Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Mon, 11 Oct 2010, 09:56 AM
HANU JOB CLUB Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Sun, 10 Oct 2010, 09:11 PM
Attention: Schedule of Calculus Picture of FMT-Le Tu FMT-Le Tu 0 FMT-Le Tu
Sat, 9 Oct 2010, 11:26 PM
ALOHA 2010 – ĐẾN HẸN LẠI LÊN Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Sat, 9 Oct 2010, 03:06 PM
Ket qua phuc tra thi lai ky 2 (2009-2010) Picture of FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm 0 FMT - Nguyễn Lê Phương Trâm
Fri, 8 Oct 2010, 11:30 AM
Scholarship-TF-NTU LEaRN Programme: now AVAILABLE Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Wed, 6 Oct 2010, 08:26 AM
Scholarship-TF-NTU LEaRN Programme: now AVAILABLE Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Tue, 5 Oct 2010, 04:27 PM
FMT Newsletter Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Sat, 2 Oct 2010, 11:59 AM
Bizlaw final exam list Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 1 Oct 2010, 10:32 AM
Salsa class for FMT students Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Fri, 1 Oct 2010, 09:49 AM
Attn: FB08, Attendence Check List - ID Issue Picture of FMT - Nguyễn Xuân Trường FMT - Nguyễn Xuân Trường 0 FMT - Nguyễn Xuân Trường
Thu, 30 Sep 2010, 08:35 PM
Điểm thi lại môn Nhập môn Tài chính Ngân hàng Picture of FMT-Nguyễn Minh Anh FMT-Nguyễn Minh Anh 0 FMT-Nguyễn Minh Anh
Thu, 30 Sep 2010, 02:32 PM
KPMG giới thiệu nghề nghiệp và thực tập Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 28 Sep 2010, 02:40 PM
AIESEC ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Mon, 27 Sep 2010, 05:42 PM
Cuộc thi McKinsey Mekong Business Plan Challenge Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Fri, 24 Sep 2010, 03:03 PM
K09 Tutorial list updated Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Fri, 24 Sep 2010, 09:47 AM
Thông báo về đóng đoàn phí - IMPORTANT Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Fri, 24 Sep 2010, 09:39 AM
Thông báo về học bổng Unilever Việt Nam cho sv năm thứ nhất Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Thu, 23 Sep 2010, 03:50 PM
Thông báo cho K09 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 23 Sep 2010, 08:21 AM
List of students eligible for Scientific Research this semester Picture of FMT-Le Tu FMT-Le Tu 0 FMT-Le Tu
Wed, 22 Sep 2010, 09:26 AM
Timtable and venue for all class Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 22 Sep 2010, 08:16 AM
Bảng giá sách học kỳ I Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 22 Sep 2010, 07:59 AM
Danh sách học lại các môn chuyên ngành Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 21 Sep 2010, 01:54 PM
K09 Tut list ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Mon, 20 Sep 2010, 03:18 PM
Registration to accounting software classes Picture of Admin FMT Admin FMT 0 Admin FMT
Mon, 20 Sep 2010, 02:23 PM
Khoa Đại cương thông báo tuyển sinh các lớp học mới như sau: Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 20 Sep 2010, 01:22 PM
CDF Program 2010 of Unilever Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 20 Sep 2010, 09:37 AM
THÔNG BÁO v/v phát sách cho Khóa 09 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 20 Sep 2010, 08:27 AM
Thông báo về cuộc thi We Are Managers Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Sun, 19 Sep 2010, 09:23 PM
Calling for Scientific Research Paper from students (closed) Picture of FMT-Le Tu FMT-Le Tu 0 FMT-Le Tu
Fri, 17 Sep 2010, 08:54 AM
Amcham Scholarship Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Wed, 15 Sep 2010, 01:42 PM
Khóa học kế toán máy Picture of Admin FMT Admin FMT 0 Admin FMT
Wed, 15 Sep 2010, 01:13 PM
K09 orientation ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Mon, 13 Sep 2010, 09:38 PM
Lễ trao học bổng của Unilever Việt Nam Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Mon, 13 Sep 2010, 04:39 PM
HRM cho AC07, late IELTS & restudy Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 13 Sep 2010, 02:51 PM
Tentative subject list - Sem 2, 2010-2011 Picture of Admin FMT Admin FMT 0 Admin FMT
Mon, 13 Sep 2010, 12:03 PM
THAY ĐỔI PHÒNG HỌC Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Sat, 11 Sep 2010, 02:06 PM
Biz Law Lecture on Monday 13.9 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Sat, 11 Sep 2010, 07:25 AM
CAT Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Fri, 10 Sep 2010, 01:34 PM
FMT Newsletter - September issue ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Thu, 9 Sep 2010, 01:34 PM
TECHCOMBANK Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Thu, 9 Sep 2010, 08:43 AM
Đăng ký học lại các môn Sta1, POA, ITM, Micro, Calculus Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Thu, 9 Sep 2010, 08:25 AM
Tham gia bảo hiểm học sinh sinh viên Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 7 Sep 2010, 10:31 AM
RESIT EXAM LIST OF: CF, BCOM, CAL, STA2, ECO Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 7 Sep 2010, 10:15 AM
KPMG internship program Picture of Admin FMT Admin FMT 0 Admin FMT
Fri, 3 Sep 2010, 09:38 AM
Independence day ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Wed, 1 Sep 2010, 02:08 PM
ITM resit exam list Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 1 Sep 2010, 01:37 PM
RESIT EXAM LIST OF: MA, POM, SM, STA1 Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Wed, 1 Sep 2010, 09:04 AM
Financial Mgt resit exam list Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 30 Aug 2010, 03:52 PM
Macroeconomics resit exam list Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 30 Aug 2010, 02:54 PM
DESTINATION MARKETING resit exam list Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 30 Aug 2010, 02:53 PM
Treasury Mgt resit exam list Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 30 Aug 2010, 09:12 AM
V/v chuyển kết quả từ kỳ học tại ĐH Nanyang Picture of FMT - Hoàng Hương Giang FMT - Hoàng Hương Giang 0 FMT - Hoàng Hương Giang
Sat, 28 Aug 2010, 11:06 AM
Schedule of next semester-update: Lending Decision Picture of FMT - Trần Trung FMT - Trần Trung 0 FMT - Trần Trung
Sat, 28 Aug 2010, 09:36 AM
Repeating a subject - Urgent-Important update Picture of Admin FMT Admin FMT 0 Admin FMT
Thu, 26 Aug 2010, 06:03 PM
Revised supplementary exam schedule Picture of FMT - Phan Ngân FMT - Phan Ngân 0 FMT - Phan Ngân
Thu, 26 Aug 2010, 11:47 AM
Về việc đăng ký học lại Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 24 Aug 2010, 10:01 AM
( New)Timtable and venue for all classes Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 24 Aug 2010, 07:27 AM
(Hot new) Nộp tiền thi lại Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 23 Aug 2010, 04:25 PM
Lớp học trao đổi ngôn ngữ với sv ĐH California Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 23 Aug 2010, 02:12 PM
Venue for retaking exam Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 23 Aug 2010, 02:00 PM
Entrepreneurship tutorial classes Picture of FMT Phạm Mỹ Hạnh FMT Phạm Mỹ Hạnh 0 FMT Phạm Mỹ Hạnh
Tue, 17 Aug 2010, 08:49 PM
Thông báo về Language exchange class với sinh viên ĐH California (UC) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Tue, 17 Aug 2010, 01:21 PM
Supplementary Final exam semester 2 (09-10) revised Picture of FMT - Phan Ngân FMT - Phan Ngân 0 FMT - Phan Ngân
Tue, 17 Aug 2010, 12:31 PM
K07 student list ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Tue, 17 Aug 2010, 08:40 AM
K08 2nd IELTS group Picture of Admin FMT Admin FMT 0 Admin FMT
Tue, 17 Aug 2010, 08:09 AM
Urgent BA08_ Services Marketing Lecture Tue Morning OFF Picture of FMT - Ngô Phương Dung FMT - Ngô Phương Dung 0 FMT - Ngô Phương Dung
Mon, 16 Aug 2010, 08:57 PM
Phòng học môn Taxtation & HRM Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 16 Aug 2010, 04:45 PM
Nộp lệ phí thi lại ( các môn CN Khóa 06-07 học kỳ II năm học 2009-2010) Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 16 Aug 2010, 03:49 PM
Inquiry result of sem 2 09-10 ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0 FMT - Nguyễn Đăng Hoàng
Mon, 16 Aug 2010, 09:25 AM
Lecture's venue Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Mon, 16 Aug 2010, 09:00 AM
Đăng ký học lại Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Sat, 14 Aug 2010, 11:03 AM
Online study registration. Attn: re-study students Picture of FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh 0 FMT - Nguyễn Thị Kim Oanh
Sat, 14 Aug 2010, 07:58 AM
Online study registration. Attn: Second major & re-study students ... FMT - Nguyễn Đăng Hoàng 0