HANU
 
 

The postal address for the English Department is:

English Department, C215-C217
Hanoi University
Km 9, Nguyen Trai Road
Thanh Xuan District, Hanoi
Telephone: 84.4.38543136
Fax 84.4.544550

Email: khoatienganh@hanu.vn

Khoa Tiếng Anh, C215-C217

Trường Đại học Hà Nội

Km9, Đường Nguyễn Trãi

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.38543136

Fax: 84.4.544550

Email: khoatienganh@hanu.vn


Địa chỉ gửi bài viết cho website chúng tôi:

khoatienganh@hanu.vn

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của các bạn.


Last modified: Monday, 25 April 2011, 10:23 PM