HANU
 
 
Thông báo cho sinh viên hệ vừa làm vừa học (tại chức) - Trường Đại học Hà Nội

Page:  1  2  3  ()
DiscussionStarted byRepliesLast post
Lịch thi học phần 8 - Lớp K22+K23 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Wed, 29 Mar 2017, 04:00 PM
Thay đổi phòng học khối hệ VLVH (Buổi tối) Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Mon, 27 Mar 2017, 09:31 AM
Kết quả học tập toàn khóa lớp K23 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Thu, 23 Feb 2017, 10:19 AM
lịch thi kết thúc các học phần K23,K24,K25,K26,K27 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Mon, 20 Feb 2017, 01:31 PM
Thông báo lịch nghỉ tết Đinh dậu năm 2017 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Tue, 17 Jan 2017, 04:45 PM
Kết quả thi môn VHA, Ngữ Âm K23 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Mon, 16 Jan 2017, 04:17 PM
Kết quả thi HP5 và TTTM K25 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Tue, 10 Jan 2017, 02:52 PM
kết quả thi môn Lý thuyết dịch K24 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Tue, 10 Jan 2017, 02:50 PM
Kết quả thi môn VHA, Ngữ Âm K24 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Tue, 10 Jan 2017, 02:48 PM
Kết quả thi môn Từ vựng, Ngữ pháp K24 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Tue, 10 Jan 2017, 02:47 PM
Kết qủa thi lớp K23 môn NP, Từ vựng Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Tue, 10 Jan 2017, 02:41 PM
Thông báo lịch học các môn giáo dục chính trị K27 và 26 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Tue, 10 Jan 2017, 09:57 AM
kết quả thi môn Lý thuyết dịch K23 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Mon, 9 Jan 2017, 03:26 PM
Kế hoạch nghỉ tết Âm lịch năm 2017 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Tue, 3 Jan 2017, 10:05 AM
Thông báo Danh sách lớp, Thời khóa biểu học kỳ 1 - Khóa 2016 - 2020 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Fri, 30 Dec 2016, 08:52 AM
Thông báo kế hoạch nghỉ tết dương lịch năm 2017 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Thu, 22 Dec 2016, 12:32 PM
Thông báo thu học phí học kỳ 2 và quy định về mức thu học phí từ năm 2016 - 2017 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Wed, 21 Dec 2016, 07:43 AM
Kết quả học tập toàn khóa lớp K22 ( Dùng xét điều kiện tốt nghiêp) Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Wed, 21 Dec 2016, 07:17 AM
Kết quả học tập toàn khóa lớp K22 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Thu, 1 Dec 2016, 03:51 PM
Thông báo lịch thi môn Lý thuyết dịch K22, K23, K24 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Tue, 15 Nov 2016, 08:16 AM
Kết quả thi THT2 lớp K26 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Mon, 24 Oct 2016, 03:39 PM
Kết quả thi kết thúc học phần 8 - lớp K22 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Mon, 24 Oct 2016, 03:38 PM
Kết quả thi Học phần 7 lớp K22cs2 + K23cs1 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Mon, 24 Oct 2016, 03:36 PM
Thông báo lịch thi môn Văn học Anh, Ngữ âm khóa K22,K23,K24 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Mon, 24 Oct 2016, 09:11 AM
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp khóa K20, K21 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Fri, 21 Oct 2016, 07:54 AM
Thời khóa biểu lớp K26 (Bắt đầu 17.10.2016) Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Fri, 14 Oct 2016, 04:24 PM
Thời khóa biểu hệ vừa làm vừa học năm học 2016 -2017 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Tue, 27 Sep 2016, 03:00 PM
Thời khóa biểu HK I Hệ tại chức Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Thu, 18 Aug 2016, 06:41 PM
Kết quả thi HP4 lớp K25 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Thu, 18 Aug 2016, 08:40 AM
Kết quả thi HP5 lớp K24 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Thu, 18 Aug 2016, 08:39 AM
Kết quả phúc khảo Hệ VLVL ngành ngôn ngữ Anh - khóa 21 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Fri, 5 Aug 2016, 01:18 PM
Kết quả thi môn Văn hóa văn minh Anh lớp K24 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Wed, 13 Jul 2016, 09:46 AM
Kết quả thi môn Văn hóa văn minh Anh lớp K23 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Wed, 13 Jul 2016, 09:46 AM
Kết quả thi môn Văn hóa văn minh Anh lớp K22 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Wed, 13 Jul 2016, 09:45 AM
Kế hoạch nghỉ hè năm học 2015 - 2016 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Mon, 20 Jun 2016, 05:02 PM
Thông báo địa điểm và danh sách thi TN hệ VLVH ngày 29.05.2016 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Fri, 27 May 2016, 12:26 PM
Kết quả học tập toàn khóa CS2 khối K21(cập nhật 23.05.2016) Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Mon, 23 May 2016, 08:38 AM
Kết quả học tập toàn khóa CS1 khóa K21(cập nhật 23.05.2016) Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Mon, 23 May 2016, 07:58 AM
Kết quả học tập toàn khóa - khói K21 Cơ sở 2 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Mon, 16 May 2016, 07:09 AM
Kết quả học tập toàn khóa - Khối K21 Cơ sở1 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Mon, 16 May 2016, 07:06 AM
Thông báo thi TN hệ VLVH Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Wed, 11 May 2016, 03:50 PM
Thông báo lịch thi lại PH8 lớp K21 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Fri, 6 May 2016, 03:14 PM
Thông báo thu học phí - Khối tại chức Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Thu, 5 May 2016, 07:27 PM
Kết quả thi môn thực hành tiếng 1 K26 CS1 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Fri, 29 Apr 2016, 02:10 PM
Kết quả thi THD3 học phần 8 lớp K21 CS1 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Fri, 29 Apr 2016, 02:03 PM
Kết quả thi THD2 lớp K22 CS1 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Fri, 29 Apr 2016, 01:54 PM
Điểm thi THD1 lớp K23 Cơ sở 1 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Fri, 29 Apr 2016, 01:53 PM
Bảng điểm cập nhật toàn khóa K21 - Tại chức CS1 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Thu, 21 Apr 2016, 02:41 PM
Kết quả học tập toàn khóa K21 - Cơ sở 2 Kim Liên Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Thu, 21 Apr 2016, 02:41 PM
Lịch thi lại Lớp K21 - Hệ đào tạo tại chức (cập nhật lại) Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Thu, 21 Apr 2016, 02:25 PM
Thời khóa biểu khối K26 - Hệ tại chức Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Thu, 21 Apr 2016, 07:56 AM
Lịch thi kết thúc Học phần hệ tại chức cơ sở 1 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Thu, 7 Apr 2016, 07:28 PM
Thông báo Nộp bằng Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng lớp K21 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Wed, 6 Apr 2016, 12:45 PM
Kết quả thi THD 1 lớp K22 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Wed, 30 Mar 2016, 10:07 AM
Kết quả thi THD3 Lớp K21 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Wed, 30 Mar 2016, 10:06 AM
Kết quả học tập toàn khóa K21 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Mon, 14 Mar 2016, 04:30 PM
Thông báo cho sinh viên hệ VLVH - Khóa 2015 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Wed, 16 Dec 2015, 01:04 PM
Thông báo lịch thi kết thức học phần lớp K21, K22, K24 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Tue, 15 Dec 2015, 10:47 AM
Thông báo lịch thi kết thúc THD2 lớp K21 và KNT2 lớp K24 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Thu, 11 Jun 2015, 02:19 PM
Thông báo lịch nghỉ hè năm học 2014 - 2015 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Thu, 11 Jun 2015, 02:07 PM
Kết quả học tập toàn khóa của 2 sinh viên lớp K17- Thi TN ngày 17.05.2015 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Wed, 6 May 2015, 04:12 PM
Thông báo lịch thi tốt nghiệp hệ VLVH tháng 5/2015 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Tue, 17 Mar 2015, 02:39 PM
Thông báo sinh viên K25 (Khai giảng 08.12.2014) Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Fri, 12 Dec 2014, 03:34 PM
Kết quả học tập toàn khóa K18 cập nhật ngày 10.12.2014 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Wed, 10 Dec 2014, 03:43 PM
Danh sách lớp K23 THT 3 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Fri, 5 Dec 2014, 04:15 PM
Lịch thi môn Lý thuyết tiếng (Ngữ pháp, Ngữ âm, Từ vựng) Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Tue, 25 Nov 2014, 09:46 AM
Danh sách thi lại '' Thực hành tiếng" lớp K18 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Tue, 4 Nov 2014, 04:29 PM
Thông báo thi lại lớp K18 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Fri, 24 Oct 2014, 02:30 PM
Thông báo lịch thi tốt nghiệp khóa K18 hệ VLVH Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Fri, 24 Oct 2014, 10:45 AM
Thay đổi lịch thi HP8 lớp K18 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Tue, 14 Oct 2014, 02:28 PM
Kết quả học tập toàn khóa lớp K18 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Thu, 18 Sep 2014, 12:21 PM
Nộp KQHT hoặc Bằng tốt nghiệp ĐH khối K18 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Thu, 4 Sep 2014, 09:11 AM
Thông báo lịch đăng ký thi lại lớp K18 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Thu, 4 Sep 2014, 09:08 AM
Thông báo lịch thi Kết thúc học phần năm học 2014 - 2015 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Thu, 28 Aug 2014, 01:56 PM
Thông báo nghỉ lễ quốc khánh 2-9 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Tue, 26 Aug 2014, 09:05 AM
Lịch tập huấn EDO khóa K24 tại chức Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Thu, 5 Jun 2014, 02:32 PM
Kết quả học tập toàn khóa lớp K17 ( cập nhận lần cuois cùng) Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Tue, 6 May 2014, 11:09 AM
Kết quả thi lại Van học Anh, Văn hóa VM, LTD K17, K18 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Tue, 6 May 2014, 10:58 AM
Kết quả thi lại môn THD 3 lóp K17 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Tue, 6 May 2014, 10:57 AM
KQ thi môn Văn học Anh, VHVM, Lý thuyết Dịch lớp K17 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Tue, 22 Apr 2014, 03:31 PM
Kết quả thi môn VHVM,Văn học Anh, Lý thuyết dịch lớp K18 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Tue, 22 Apr 2014, 03:17 PM
Kết quả thi Thực hành tiếng hành 2 lớp K22 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Tue, 22 Apr 2014, 03:14 PM
Kết quả thi lại lớp K17 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Tue, 22 Apr 2014, 03:07 PM
Thông báo thi lại Thực hành dịch 3 lớp K17 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Mon, 21 Apr 2014, 04:53 PM
Lịch thi môn Cơ sở văn hóa, Tiếng việt, Dẫn luận ngôn ngữ Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Fri, 18 Apr 2014, 04:08 PM
Kết quả thi học phàn 8 lớp K17 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Wed, 16 Apr 2014, 09:38 AM
DS hoc viên Thiếu bằng và bảng điểm Tốt nghiệp lớp K17 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Fri, 11 Apr 2014, 02:49 PM
Lịch thi Văn học Anh, Văn hóa văn minh, Lý thuyết dịch lớp K17, K18 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Fri, 4 Apr 2014, 12:37 PM
Lịch thi Tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học- khóa K17 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Mon, 31 Mar 2014, 03:11 PM
Lịch thi kết thúc học phần K17, K18, K21, K22, K23 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Tue, 25 Feb 2014, 09:16 AM
Lịch đăng ký thi lại lớp K17 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Mon, 24 Feb 2014, 03:08 PM
Thông báo dành cho khối K17 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Mon, 24 Feb 2014, 02:56 PM
Lịch học môn lý thuyết dịch lớp K17, K18 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Fri, 21 Feb 2014, 08:11 AM
Kết quả thi thực hành tiếng 3 lớp K21 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Fri, 24 Jan 2014, 08:22 AM
Kết quả thi THD1 lớp K18 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Fri, 24 Jan 2014, 08:10 AM
Lịch nghỉ tết Giáp Ngọ 2014 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Wed, 8 Jan 2014, 03:44 PM
Kết quả học tập toàn khóa lớp K16( Dùng để xét điều kiện thi TN) Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Wed, 25 Dec 2013, 07:59 AM
Lịch thi môn Thực hành dịch 1 lớp K18 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Fri, 13 Dec 2013, 04:08 PM
Lịch thi môn Giáo dục chính trị Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Wed, 4 Dec 2013, 03:21 PM
Lịch thi kết thúc học phần K17, K18, K21, K22 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Wed, 4 Dec 2013, 10:02 AM
Page:  1  2  3  ()