HANU
 
 
Khu vực thông báo điểm cho sinh viên hệ chính quy

Page:  1  2  3  ()
DiscussionStarted byRepliesLast post
THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI KHOA TIẾNG ANH vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Mon, 13 Mar 2017, 02:58 PM
Bảng điểm xét học bổng học kỳ 5 khối A.14 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Fri, 24 Feb 2017, 04:02 PM
Bảng điểm xét học bổng học kỳ 7 khối A.13 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Fri, 24 Feb 2017, 04:01 PM
DANH SÁCH SINH VIÊN A.13 ĐỦ ĐIỀU KIỆN VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Tue, 21 Feb 2017, 10:08 AM
Điểm thị lại THD2, NP2 khối A.13 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Tue, 21 Feb 2017, 10:08 AM
Điểm phúc tra các môn HK1 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Fri, 17 Feb 2017, 04:26 PM
Điểm Ngoại ngữ 2 Kỳ 1 khối A.14 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Tue, 14 Feb 2017, 04:24 PM
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP TOÀN KHÓA KỲ 1-7 DÙNG XÉT ĐIỀU KIỆN VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHỐI A.13 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Tue, 14 Feb 2017, 03:49 PM
Bảng điểm xét học bổng học kỳ 7 khối A.13 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Tue, 14 Feb 2017, 03:43 PM
Bảng điểm xét học bổng học kỳ 3 khối A.15 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Thu, 9 Feb 2017, 02:18 PM
Bảng điểm xét học bổng học kỳ 1 khối A.16 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Thu, 9 Feb 2017, 02:17 PM
Kết quả thi môn KNT3 khối A.15 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Fri, 20 Jan 2017, 02:58 PM
Kết quả thi môn Văn hóa văn minh A14 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Mon, 16 Jan 2017, 12:50 PM
Kết quả thi Chuyên đề dịch - khóa 2013 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Mon, 16 Jan 2017, 12:36 PM
Kết quả thi môn Từ vựng - khóa 2014 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Mon, 16 Jan 2017, 12:34 PM
Kết quả thi môn Ngữ Âm A14 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Mon, 16 Jan 2017, 12:33 PM
Kết quả thi môn Văn học Anh khóa 2014 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Mon, 16 Jan 2017, 12:32 PM
Bảng điểm tổng hợp khối A.13 cập nhật đến 26.12.2016 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Wed, 28 Dec 2016, 08:37 AM
Kết quả thi môn Bổ trợ kiến thức văn hóa văn minh - Khối A13 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Wed, 28 Dec 2016, 07:14 AM
Kết quả thi môn THD2 - khối A13 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Wed, 28 Dec 2016, 07:13 AM
Kết quả thi THT1, học kỳ 1 khóa 2016 Picture of Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn 0 Nguyễn Văn Tuấn
Wed, 21 Dec 2016, 12:49 PM
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP TOÀN KHÓA A.11, A.12 xét tốt nghiệp đợt tháng 12.2016 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Tue, 20 Dec 2016, 03:06 PM
Điểm môn NP2 khối A.13 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Wed, 23 Nov 2016, 09:17 AM
Điểm thi môn Phương pháp học tập khối A.16 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Tue, 18 Oct 2016, 09:17 AM
Bảng điểm tổng hợp khối A.13 cập nhật đến 10.10.2016 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Tue, 11 Oct 2016, 10:32 AM
Điểm thi lại học kỳ 2 năm học 2015-2016 Hệ chính quy vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Wed, 5 Oct 2016, 10:40 AM
Bảng điểm tổng hợp xét học bổng kỳ 2 khối A.15 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Tue, 16 Aug 2016, 03:54 PM
Bảng điểm tổng hợp xét học bổng kỳ 4 khối A.14 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Tue, 16 Aug 2016, 03:53 PM
Bảng điểm tổng hợp xét học bổng kỳ 6 khối A.13 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Tue, 16 Aug 2016, 03:52 PM
Điểm phúc tra môn THD1, NP1 khối A.13 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Tue, 2 Aug 2016, 10:11 AM
Điểm thi môn KNT4 khối A.14 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Wed, 29 Jun 2016, 03:37 PM
Điểm thi môn Văn học Anh lớp 5-10 khối A.13 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Fri, 24 Jun 2016, 04:24 PM
Điểm thi môn KNT2 khối A.15 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Fri, 17 Jun 2016, 04:26 PM
Bảng điểm tổng hợp xét học bổng kỳ 8 khối A.12 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Fri, 3 Jun 2016, 03:20 PM
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP TOÀN KHÓA A.12 dùng xét điều kiện tốt nghiệp (cập nhật đến 02/6) vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Thu, 2 Jun 2016, 05:40 PM
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP TOÀN KHÓA A.11 dùng xét điều kiện tốt nghiệp cùng A.12 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Wed, 1 Jun 2016, 03:42 PM
Điểm thi môn THD1 khối A.13 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Tue, 31 May 2016, 08:13 AM
Điểm thi môn Ngữ pháp 1 khối A.13 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Tue, 31 May 2016, 08:12 AM
Điểm khóa luận tốt nghiệp A.12 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Sun, 29 May 2016, 03:33 PM
Điểm Bổ trợ kiến thức VHVM khối A.12 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Thu, 26 May 2016, 10:01 AM
Điểm thi lại THD3 A.12 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Mon, 23 May 2016, 03:33 PM
Điểm Kiến tập Dịch khối A.12 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Thu, 12 May 2016, 05:12 PM
Điểm Kiến thức bổ trợ Dịch khối A.12 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Thu, 12 May 2016, 05:12 PM
Điểm thi lại học kỳ 1, năm 2015-2016 khối chính quy vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Wed, 11 May 2016, 04:24 PM
Điểm phúc tra môn THD3 khối A.12 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Wed, 11 May 2016, 04:17 PM
Điểm thi môn THD3 khối A.12 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Thu, 28 Apr 2016, 09:41 AM
Bảng điểm tổng hợp toàn khóa khối A.12 tính đến ngày 24/3/2016 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Wed, 23 Mar 2016, 03:54 PM
Bảng điểm xét học bổng học kỳ 7 khối A.12 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Mon, 7 Mar 2016, 03:55 PM
Bảng điểm xét học bổng kỳ 5 khối A.13 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Mon, 7 Mar 2016, 03:54 PM
Bảng điểm xét học bổng học kỳ 3 khối A.14 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Mon, 7 Mar 2016, 03:53 PM
Bảng điểm xét học bổng học kỳ 1 khối A.15 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Mon, 7 Mar 2016, 03:52 PM
Điểm tổng hợp môn Ngoại ngữ 2 kỳ 1 khối A.13 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Mon, 29 Feb 2016, 05:19 PM
Điểm thi môn Ngôn ngữ học đối chiếu khối A.12 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Tue, 23 Feb 2016, 03:59 PM
Điểm môn Lý thuyết Dịch khối A.13 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Wed, 3 Feb 2016, 02:51 PM
Điểm thi hết môn VHVM khối A.13 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Tue, 2 Feb 2016, 03:35 PM
Điểm thi hết môn KNT3 khối A.14 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Mon, 1 Feb 2016, 04:38 PM
Điểm thi lại môn THD2, NP2 khối A.12 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Thu, 28 Jan 2016, 10:34 AM
Điểm thi hết môn VHA lớp 1-4 khối A.13 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Wed, 27 Jan 2016, 03:33 PM
Điểm thi hết môn Từ Vựng khối A.13 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Wed, 27 Jan 2016, 10:30 AM
Điểm thi hết môn Ngữ Âm khối A.13 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Wed, 27 Jan 2016, 10:29 AM
Điểm thi môn KNT1 khối A.15 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Thu, 21 Jan 2016, 09:27 AM
Kết quả phúc tra môn THD2 A.12 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Mon, 28 Dec 2015, 03:55 PM
Kết quả phúc tra môn NP2 A.12 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Mon, 28 Dec 2015, 03:52 PM
Điểm môn Chuyên đề Dịch khối A.12 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Mon, 28 Dec 2015, 03:48 PM
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP TOÀN KHÓA KHỐI A.11, A.10 XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 THÁNG 12/2015 (cập nhật 24/12/2015) vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Thu, 24 Dec 2015, 04:39 PM
Điểm thi THD2 khối A.12 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Tue, 15 Dec 2015, 08:52 AM
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP TOÀN KHÓA KHỐI A.11, A.10 XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 THÁNG 12/2015 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Thu, 26 Nov 2015, 04:09 PM
Điểm môn Ngữ pháp 2 khối A.12 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Mon, 23 Nov 2015, 10:54 AM
Điểm môn PPHTNC khối A.15 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Mon, 23 Nov 2015, 10:53 AM
Điểm thi lại (NP1, THD1 - A.12), KNT4 -A.13, KNT2 -A.14 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Fri, 6 Nov 2015, 02:54 PM
Bảng điểm xét học bổng kỳ 6 khối A.12 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Tue, 1 Sep 2015, 09:30 AM
Bảng điểm xét học bổng kỳ 4 khối A.13 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Tue, 1 Sep 2015, 09:29 AM
Bảng điểm xét học bổng kỳ 2 khối A.14 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Tue, 1 Sep 2015, 09:28 AM
Điểm thi hết môn VHA lớp 5-10 khối A.12 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Mon, 17 Aug 2015, 03:47 PM
Điểm thi hết môn KNT4 khối A.13 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Fri, 7 Aug 2015, 01:43 PM
Điểm thi hết môn KNT2 khối A.14 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Fri, 7 Aug 2015, 01:40 PM
Điểm phúc tra môn THD1 - A.12 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Fri, 7 Aug 2015, 01:25 PM
Điểm thi THD1 A.12 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Wed, 5 Aug 2015, 03:17 PM
Bảng điểm tổng hợp A.09 và A.10 xét tốt nghiệp cùng A.11 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Wed, 3 Jun 2015, 05:10 PM
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP TOÀN KHÓA A.11 (BẢN CUỐI) vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Wed, 3 Jun 2015, 02:24 PM
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP A.11 XÉT TỐT NGHIỆP (CẬP NHẬT 1.6.2015) KHẨN vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Mon, 1 Jun 2015, 02:00 PM
Điểm khóa luận tốt nghiệp A.11 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Mon, 1 Jun 2015, 01:59 PM
Điểm thi lại THD3, NNHĐC khối A.11 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Tue, 19 May 2015, 09:38 AM
Điểm Kiến thức bổ trợ Dịch A.11 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Mon, 18 May 2015, 03:56 PM
Điểm Kiến tập Dịch A.11 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Mon, 18 May 2015, 03:56 PM
Điểm phúc tra môn Ngữ pháp 1 khối A.12 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Thu, 14 May 2015, 03:18 PM
Điểm phúc tra môn NNHĐC khối A.11 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Thu, 14 May 2015, 03:17 PM
Điểm phúc tra môn THD3 khối A.11 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Thu, 14 May 2015, 03:17 PM
Điểm thi lại Ngữ pháp 1 - khối A.11 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Tue, 12 May 2015, 10:08 AM
Điểm thi môn THD3 khối A.11 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Thu, 7 May 2015, 09:33 AM
Điểm thi môn Ngôn ngữ học đối chiếu khối A.11 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Thu, 7 May 2015, 09:33 AM
Điểm thi môn Ngữ pháp 1 khối A.12 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Thu, 7 May 2015, 09:32 AM
Điểm thị lại các môn Hệ Chính quy, học kỳ 1 năm học 2014-2015 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Thu, 9 Apr 2015, 02:56 PM
Điểm xét học bổng kỳ 5 khối A.12 (cập nhật ngày 12/3/2015) vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Thu, 12 Mar 2015, 04:01 PM
Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận (A.11) vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Thu, 12 Mar 2015, 10:33 AM
Điểm xét học bổng học kỳ 7 Khối A.11 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Thu, 12 Mar 2015, 10:33 AM
Điểm thi lại Ngữ pháp 2, Thực hành Dịch 2 khối A11 Picture of ED-Hoàng Phương Loan ED-Hoàng Phương Loan 0 ED-Hoàng Phương Loan
Wed, 11 Mar 2015, 03:07 PM
Bảng điểm xét học bổng kỳ 3 - khối A.13 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Tue, 10 Mar 2015, 02:51 PM
Bảng điểm xét học bổng kỳ 1 - khối A.14 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Tue, 10 Mar 2015, 01:54 PM
Điểm Ngoại ngữ 2 kỳ 1 khối A.12 vietnamflag PHAN HUNG 0 PHAN HUNG
Mon, 9 Mar 2015, 04:24 PM
Page:  1  2  3  ()