HANU
 
 

Các nguồn tài nguyên muốn chia sẻ

DiscussionStarted byRepliesLast post
Một số hình ảnh của cuộc hội thảo khoa học giáo viên tháng 11 năm 2007 Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Wed, 24 Oct 2007, 08:11 AM
English File Teacher Link Picture of Ky VHA Ky VHA 0 Ky VHA
Thu, 22 Jun 2006, 11:50 AM
Free Website to learn English Picture of Truong Khoa Truong Khoa 0 Truong Khoa
Sun, 21 May 2006, 10:23 PM
English Teaching Forum Online Picture of Truong Khoa Truong Khoa 0 Truong Khoa
Fri, 19 May 2006, 08:46 AM
Online Materials for Teachers of English Picture of Truong Khoa Truong Khoa 0 Truong Khoa
Fri, 19 May 2006, 08:40 AM
Online Resources for Teachers of English Picture of Truong Khoa Truong Khoa 0 Truong Khoa
Fri, 19 May 2006, 08:36 AM
Useful Website for Teachers of English Picture of Truong Khoa Truong Khoa 0 Truong Khoa
Thu, 18 May 2006, 07:58 AM
Websites to practise listening and dictation Picture of Nguyen Minh Phuc Nguyen Minh Phuc 0 Nguyen Minh Phuc
Thu, 18 May 2006, 07:52 AM
Websites to learn English pronunciation Picture of Nguyen Minh Phuc Nguyen Minh Phuc 0 Nguyen Minh Phuc
Thu, 18 May 2006, 07:48 AM
IELTS - Writing Sample 1 Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Mon, 15 May 2006, 07:39 PM
IELTS - Writing Sample 2 Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Mon, 15 May 2006, 07:38 PM
IELTS - Writing Sample 3 Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Mon, 15 May 2006, 07:37 PM
IELTS - Writing Sample 4 Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Mon, 15 May 2006, 07:36 PM
IELTS - Writing Sample 5 Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Mon, 15 May 2006, 07:35 PM
IELTS - Writing Sample 6 Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Mon, 15 May 2006, 07:34 PM
IELTS - Writing Sample 7 Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Mon, 15 May 2006, 07:33 PM
IELTS - Writing Sample 8 Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Mon, 15 May 2006, 07:31 PM
IELTS - Writing Sample 9 Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Mon, 15 May 2006, 07:30 PM
IELTS - Writing Sample 10 Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Mon, 15 May 2006, 07:28 PM
Skills for the Listening Module- IELTS Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Mon, 15 May 2006, 07:01 PM
Possible Questions from the Interviewer of the IELTS Test ‎ Picture of Nguyen Quang Vinh Nguyen Quang Vinh 0 Nguyen Quang Vinh
Mon, 15 May 2006, 06:59 PM