HANU
 
 

General forums

ForumDescriptionDiscussionsSubscribed
Những câu hỏi thường gặpNhững câu hỏi thường gặp1
Dành cho sinh viên tương lai

You will get information about:

  1. Application and admission procedures
  2. Programme management
  3. English major programme
  4. Other important information
4
Các mẫu đơn cho SVMẫu đơn cho sinh viên12
Thông báo cho sinh viên chính quyFor current students607
Thông báo điểm hệ chính quyKhu vực thông báo điểm cho sinh viên hệ chính quy276
Sinh viên VB2- Song ngành - Ngoại ngữ 2Thông báo cho Sinh viên VB2- Song ngành - Ngoại ngữ 2906
Thông báo cho sinh viên hệ Tại chứcThông báo cho sinh viên hệ vừa làm vừa học (tại chức) - Trường Đại học Hà Nội247
Cơ hội cho sinh viên
Please post job and training opportunities for students here.
105Yes
Hoạt động ngoại khóaHere are some news about club activities and operations7
Cuộc sống sinh viên Here are the corner for students to share their own experience of life in ED-HANU6
Nghiên cứu Nghiên cứu và bài viết của giáo viên31Yes
Tài nguyên

Các nguồn tài nguyên muốn chia sẻ
21
Học tập Academic affairs
4Yes
Bài thi mẫu
A place for sample tests, test skills, keys and tips
1
Lý thuyết kiểm tra đánh giá
Testing Theory Under construction. Please post a topic for discussion if you wish.
2
Liên kết hữu ích

Links for English Study
14
Tư vấn sử dụng máy tính

A forum to share experience in educational use of computer hardware/ software and the Internet.

22
IMPORTANT ANNOUNCEMENT - THÔNG BÁO QUAN TRỌNGGeneral news and announcements112