HANU
 
 
Picture of Nguyễn Văn Tuấn
Đề thi mẫu môn TIẾNG ANH, tuyển sinh Đại học Văn bằng 2 hệ chính quy - ngành Ngôn ngữ Anh
by Nguyễn Văn Tuấn - Friday, 13 January 2017, 12:12 PM
 
Mời học viên xem file đính kèm
(Đề thi gồm có hai kỹ năng: Viết và Đọc hiểu)