HANU
 
 
Picture of ED-Hoàng Phương Loan
Danh sách, phòng thi tốt nghiệp khối VBA13
by ED-Hoàng Phương Loan - Wednesday, 4 January 2017, 04:48 PM
 
Mời sinh viên khối VBA13 xem danh sách, phòng thi tốt nghiệp ngày 05/01/2017 tại link sau:

http://www.hanu.vn/vn/thong-bao-chung/161-thong-bao-dao-tao/3581-danh-sach-phong-thi-tot-nghiep-bang-dh-thu-hai-nganh-ngon-ngu-anh-ngay-05-01-2017-tai-truong-dh-ha-noi.html