HANU
 
 
Picture of Nguyễn Văn Tuấn
Thông báo v/v thi tốt nghiệp hệ Vừa làm vừa học tháng 12/2016
by Nguyễn Văn Tuấn - Friday, 2 December 2016, 08:35 AM
 
Kế hoạch thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ Vừa làm vừa học như sau:
1. Lịch thi: Chủ nhật, ngày 25 tháng 12 năm 2016
Buổi sáng:
7h30: học viên làm thủ tục vào phòng thi để thi môn Dịch nghe.
9h00 Thi môn Dịch viết
Buổi chiều:
13h30 Học viên làm thủ tục vào phòng thi môn Lý thuyết tiếng

(Lịch cụ thể xem file đính kèm)