HANU
 
 
Các trang Web học tiếng Anh miễn phí

DiscussionStarted byRepliesLast post
Hoc tiếng Anh trên truyền hình G20-Canada Pham Ngoc Thach 0 Pham Ngoc Thach
Tue, 30 Sep 2008, 11:22 AM
Tủ sách Thầy Nguyễn Quốc Hùng G20-Canada Pham Ngoc Thach 0 Pham Ngoc Thach
Sat, 10 Jun 2006, 11:54 AM
You name what you want to learn, and you have it - Have fun G20-Canada Pham Ngoc Thach 0 Pham Ngoc Thach
Fri, 19 May 2006, 04:47 PM
Do you want to test your level of English? Bạn muốn thử kiểm tra trình độ tiếng Anh của mình? Picture of Lê Thanh Dũng Lê Thanh Dũng 0 Lê Thanh Dũng
Tue, 16 May 2006, 10:45 PM
Do you want to improve your English pronunciation? Bạn muốn luyện phát âm tiếng Anh cho tốt hơn? Picture of Lê Thanh Dũng Lê Thanh Dũng 0 Lê Thanh Dũng
Tue, 16 May 2006, 10:34 PM
Do you want to learn English through interesting games? Bạn muốn học thêm tiếng Anh qua các trò chơi? Picture of Lê Thanh Dũng Lê Thanh Dũng 0 Lê Thanh Dũng
Tue, 16 May 2006, 10:33 PM
Do you want to know more about British culture? Bạn muốn tìm hiểu thêm về đất nước, văn hoá Anh? Picture of Lê Thanh Dũng Lê Thanh Dũng 0 Lê Thanh Dũng
Tue, 16 May 2006, 10:31 PM
Do you want to learn more English words? Bạn muốn học thêm nhiều từ tiếng Anh? Picture of Lê Thanh Dũng Lê Thanh Dũng 0 Lê Thanh Dũng
Tue, 16 May 2006, 10:28 PM
Do you want to learn English Grammar online? Bạn muốn học thêm về Ngữ pháp tiếng Anh trực tuyến? Picture of Lê Thanh Dũng Lê Thanh Dũng 0 Lê Thanh Dũng
Tue, 16 May 2006, 10:16 PM
Free Website for English dictation. Website học nghe-viết chính tả tiếng Anh trực tuyến miễn phí Picture of Lê Thanh Dũng Lê Thanh Dũng 0 Lê Thanh Dũng
Tue, 16 May 2006, 09:41 PM
Free EFL/ESL Website to learn English online - Website học tiếng Anh trực tuyến miễn phí Picture of Lê Thanh Dũng Lê Thanh Dũng 0 Lê Thanh Dũng
Tue, 16 May 2006, 09:36 PM