HANU
 
 
  • Môn Lý thuyết dịch cung cấp cho sinh viên những khái niệm và lý thuyết cơ bản liên quan đến nghề phiên dịch và biên dịch
  • Môn Cơ sỏ lý thuyết tiếng (Ngữ Âm) giới thiệu phương pháp mô tả âm vị, những khái niệm cơ bản về trọng âm, nhịp điệu, ngữ điệu và các nột ngôn điệu khác. Chương trình gồm 2 phần chính: miêu tả âm vị và miêu tả hệ thống các nột siêu đoạn tính
  • Môn Cơ sỏ lý thuyết tiếng (Ngữ Pháp) gồm hai phần chính: từ pháp học và cú pháp học nhằm giúp sinh viên ứng dụng các kiến thức ngữ pháp vào phân tích văn bản hỗ trợ khả năng dịch và viết

  • Môn Phương pháp giảng dạy Ngoại ngữ giới thiệu về các lý thuyết và hệ thống kỹ thuật giảng dạy ngoại ngữ, đặc biệt là các kỹ thuật sư dụng các phương tiện nghe nhìn hỗ trợ giảng dạy ngoại ngữ
  • Môn Văn hóa Văn minh Anh giới thiệu cội nguồn, quá trình hình thành và phát triển của đất nước và Văn hóa Văn minh Anh, các đặc trưng Văn hóa Anh

  • Môn Văn học Anh bao gồm hai phân môn: Lịch sử văn học Anh giới thiệu sự phát triển của nền Văn học Anh qua các giai đoạn lịch sử, các trào lưu văn học, các tác giả, tác phẩm tiêu biểu và Trích giảng Văn học Anh, giúp sinh viên đọc và phân tích một số đoạn trích, tác phẩm nguyên bản văn xuôi cận hiện đại của Anh.