Khoa tiếng Đức - Trường Đại học Hà Nội

You are not logged in. (Login)
Skip Main MenuSkip Course categoriesSkip Hit counter

Hit counter

HANU
Skip Online Users

Online Users

(last 2440 minutes)
  • Guest User

Tin tức chung

Picture of Luong Thi Mai Huong
Danh sách sinh viên phải học lại các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016 khóa 2011,2012,2013,2014
by Luong Thi Mai Huong - Friday, 14 August 2015, 10:05 AM
 
Sinh viên nộp tiền học lại tại P.106 nhà A (gặp thầy Mạnh)

Thời gian nộp tiền học lại từ: 17.08.2015 đến 15h, ngày 20.08.2015

Sinh viên xem danh sách tại File đính kèm. Sinh viên nào còn nợ môn mà chưa có tên trong danh sách liên hệ với cô Hương để bổ sung vào danh sách.
Picture of Luong Thi Mai Huong
"Deutschkurse" bei der Universität München e.V.
by Luong Thi Mai Huong - Tuesday, 21 July 2015, 09:21 AM
 
Kooperation Hanoi Universität und "Deutschkurse" bei der Universität München e.V.

Der Link lautet http://www.dkfa.de
Picture of Luong Thi Mai Huong
công ty Kloon đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Trợ lý ngôn ngữ tiếng Đức
by Luong Thi Mai Huong - Tuesday, 14 July 2015, 11:07 AM
 
công ty Kloon đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Trợ lý ngôn ngữ tiếng Đức

xem chi tiết tại File đính kèm

Skip LoginSkip Video giới thiệu về khoa

Video giới thiệu về khoa

Video Deutschabteilung
Tập thể GV Khoa Đức
Cac GV nhan bang khen
Các GV nhận bằng khen nhà trường
45 nam thanh lap Khoa
Kỷ niệm 45 năm thành lập Khoa
De an 2020
Hội thảo đề án NNQG 2020
SV chuc mung 20-11
SV chúc mừng GV ngày 20-11
SV
SV trong giờ Thực hành tiếng Đức
sv
SV trong giờ Thực hành dịch
VN
Tiết mục giải nhì
Tiếng hát công đoàn trường
Skip Chương trình giao lưu quốc tế với các trường PT của Đức

Chương trình giao lưu quốc tế với các trường PT của Đức

Trao doi SV tai Kassel 2012
Skip Các khóa học tiếng Đức tại IIK Düsseldorf và München

Các khóa học tiếng Đức tại IIK Düsseldorf và München

SV tham gia khoa hoc tieng tai Đức
Skip Liên kết nhanh