HANU
 
 
Picture of Nguyễn Thành Công
Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo
by Nguyễn Thành Công - Tuesday, 13 November 2007, 01:45 PM
 

(ĐCSVN) - Đây là chủ đề cuộc vận động do Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của ngành từ 20/11/2007 đến 20/11/2012 .

Cuộc vận động sẽ chính thức được phát động vào ngày 20/11/2007 nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tổng kết vào ngày 20/11/2012. Hằng năm, vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, Công đoàn giáo dục các cấp, công đoàn các trường học và cơ sở giáo dục phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức tọa đàm, trao đổi, giới thiệu tấm gương nhà giáo điển hình về đạo đức, tự học và sáng tạo ở đơn vị.

Hiện nay, một bộ phận nhỏ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có biểu hiện thiếu gương mẫu về đạo đức và lối sống, việc tự học và tự nghiên cứu còn hạn chế, chậm đổi mới về phương pháp giảng dạy. Cá biệt có một số nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học. Những vi phạm này làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục, làm tổn hại đến danh dự nhà giáo, truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc và còn ảnh hưởng xấu trong việc giáo dục nhân cách thế hệ trẻ. Do vậy, từ năm học 2007-2008 và những năm tiếp theo, việc tiếp tục nâng cao phẩm chất chính trị, ý thức đạo đức nghề nghiệp, lối sống và phong cách mô phạm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong sạch, vững mạnh là vấn đề có ý nghĩa cấp thiết.

Cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" với những yêu cầu về đạo đức, tự học và tinh thần sáng tạo của nhà giáo mà cuộc vận động đặt ra sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục, góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục – đào tạo đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

HP